Page images
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

\taultrommel) ettänen (aijem, impello crembalum. задруга, f. Oaučgenojenjфaft (in (Segemjabe ber ein je i n e n išamilie), plures familiae in eadem domo (more Serbico) (сf. заједин). По триестеро чељади слушао сам у Србији да се налази у једној кући; али су ми у Далмацији у Косову показивали човјека из села Риђана, по презимену Трифуновића, који има шездесет и двоје чељади, међу којом је тринаест жена с мужевима и двије удовице. О божићу и о крсном имену и кад кога жене састану се сви у кући, а онако живе по планини и по пољу, а старјешина понајвише у млину. Ова кућа има око хиљаду и четири стотине коза и оваца, до педесет говеда и четрнаест коња, и плаћа на годину двадесет и један талијер траварине и око тридесет талијера у име десетка. задружан, жна, жнo, nidit einselm im pauje, magna suorum societate pollens. задрхтати, задршћем, (задрктати) v. pf. јфанern, cohorresco. задрхтати се, задршћем се, (cf. задрктати се) v. r. pf. ergittern, contremisco. задувати се, задувам се, vide задухати се. задуго (за дуго), lange, diu. (cf. позадуго). задужбина, f. bic fromme etiftung, monimetum (?). (cf. хаир (аир) 1, севаш). Највећа је задужбина начинити намастир или цркву, као што су Српски цареви и краљеви градили; по том је задужбина начинити ћуприју на какој води или преко баре, калдрму по рђаву путу, воду довести и начинити близу пута (и то се каже градити и начинити себи — задужбину), усадити или накаламити воћку близу пута, гладног нахранити, жедног напојити, голог одјести (и ово се каже чинити и учинити задужбину) и т. д. Турци и данашњи дан граде и чине све таке задужбине. Док су Турци у Србији владали, многи су бегови Босански по њој надгледали и оправљали чесме и ћуприје, које су њихови стари прије стотине година градили, као н. п. Рустанбеговић из Зворника Дугу чесму у Тршићком пољу, и други некакав (Босански бег) Јадранску ћуприју између Љешнице и Липнице. Такове задужбине други не смије

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Šag, commemoratio defunctorum. Задушнице имају двоје: уочи меснијех поклада, и у недјељу по Тројицама (на Петрове покладе); али су праве задушнице оне прве (и она се сва недјеља, између бијеле и себичне, зове задушна недјеља). Онда обично сваки човјек свима мртвима својијем, које он памти, или има записане у читули, начини по свијећу воштану, па све те свијеће састави у једну руковет и запали те изгоре мртвима за душу (али најприје ваља свакоме да намијени: ова оцу, ова матери, ова дједу, ова баби и т. д.). Ако ли је близу намастир или црква, онда се те свијеће однесу онамо, и сваки своју читулу да свештенику те све мртве спомене на служби; и ту онда сваки своје свијеће запали кад свештеник стане спомињати. По том, кад свештеник све мртве спомене, зађу ђаци с леђеном воде и с котарицама, те свијеће погасе и покупе (послије калуђери или попови граде од њих друге свијеће и пале у цркви). На некијем мјестима иду на задушнице и на гробље с попом, те и онде спомињу мртве, чате им молитве, пале свијеће и дијеле за душу. (Најео се, као сироче на задушнице. — Маргиналија у П. издању.)

ни по што оправљати, него онај чије су од зађева, f. (јуж.) vide задјева. старине: Да ви знате наше намастире Славни зађевица, f. (у Ц. г.) (сf. зачепица| 1) узрок

наши цара задужбине Да видите дивну Студеницу, Не далеко од Новог пазара, Задужбину цара Симеуна — Прву бабо саградио цркву, Красну славну себи задужбину

за који се кавга за ђене, оer (nitof, offendiculum: од мале зађевице мало се људи не поклаше; Јер је прва Турска зађевица . 2) (vide) свађа или кавга сама, бег 8ant, certamen: око тога је често бивала зађевица.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »