Page images
PDF

исnиснан, т. војник који је исписан из службе исповедник, исповедника, m. (ист.) vide испо

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Исто сестру свога оца Јанка — истоваравање, n. baš žlblaben, deoneratio, exoneratio. (cf. истоваривање). истоваравати, товаравам, v. impf. ablaben, deonero, exonero. (cf. истоваривати). истоваривање, n. vide истоваравање. истоваривати, товарујем, vide истоваравати. истоварити, рим, v. pf. 1) ablaben (bie Saare), deonero. — 2) ablaben (ben Sllagen), exonero. (cf. искрцати). истоветни, на, но, gang betjelbe, ipsissimus (vide исти): исти истоветни отац (за дијете које је налик на оца). истоветност, истоветности, f. bie &bentität, eadem vis. исток, m. ber eonnenaufgang, sol oriens, ortus solis. истолковати, кујем, v. pf. (по намастирима и у војводству по варошима) vide истумачити: Још сан Јела не истолковала — истом, 1) nut, nidtà als, nonnisi (vide тек 2):

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
« PreviousContinue »