Page images
PDF
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ковачка, ка, ко, ber edimiebe, fabrorum.
ковачница, f. bie edimiebe, fabrica ferraria. (сf.
2 витањ).
Ковиљача, f. село у Јадру (под Гучевом, близу
Лознице), Name eineš Sorješ, pagi nomen. На
дну тога села, под самијем брдом, има један
округао бријег, обрастао грабићима, и дру-
гом којекаквом шумом, и на врх њега налазе
се некаке зидине у земљи, а ниже тога бри-
јега извире у пољу смрдљива бара (сf. Смр-
дан (1)). Срби онуда приповиједају да су не-
кад биле двије сестре : Вида и Ковиљка :
па Вида градила Видојевицу, а Ковиљка
тај град Ковиљачу, па послије кажу да су
људи засули Ковиљачу у земљу, кад су по-
лазили на некакву војску. Године 1804 био
је наш логор баш под Ковиљачом, па једно
јутро Ђорђије Ћурчија (који је онда запо-
виједао у Јадру) заповједи те сва војска
стане у параду, па он изиђе пред њу и стане
говорити: „Видите ли људи то брдо? — Ја
сам чуо у Њемачкој да је то био већи град
и од Шапца и од Зворника, па су људи,
пред што ће Турци обладати овом земљом,
натрпали у њега шушака и топова, и ба-
pута и олова, и сабаља и ножева, и оста-
лога свакојака оружја, па га засули земљом,
ша тако и остало и грабићи по њему пора-
сли, него сад и онако смо беспослени, до-
несите трнокопе и лопате, да га откопамо,
па ћемо имати и град, и оружја и џебане ,
јер видите она бара за то удара на барут,
што тече испод тог града, па ваља да је
негдје залило у барут.“ По том буљубаше
одмах пошљу у села, те се донесу трнокопи
и мотике, и лопате и сјекире, и два три дана
почну с врха крчити и откопавати; но у том
ударе Турци, и логор се проспе и премјести,
и Ковиљача остане као што је и била. Ја
за цијело мислим да је Ћурчија ово само за
то хтио копати да људи не би бјежали из
логора кућама. (сf. Видојевица).
ковиље, n. 1) baš lifriemengraš, stipa pennata
Linn.: Лепа Пава у ковиљу спава, Њој се
Раде кроз ковиље краде — 2) (Ковиље) нама-
стир у Староме Влаху под планином Кобиљем.
Ковиљка, f. &rauermane, nomen feminae.
ковница, f. bie Jünje (baš Jün;baus), moneta.
коврљак, коврљака, m. (у Петрову пољу) као
гужва од црвена и црна, што жене носе на
глави, а преко тога округу (јашмак-бошчу),
Strt stopјbebeđung, vittae genus.
коврљање, n. vide (ваљање) котрљање.
коврљати, љам, v. impf. (у Ц. г.) vide (1 ва-
љати 1) котрљати.
ковртањ, тња, m. савијено што у коло, н. п.
коса на глави, bie Runbe, orbis.
ковртач, ковртача, m. онај колутић (од гвожђа
или пиринча) што се њиме листови од ти-
јеста сијеку, бјterr. Strapientabol. cf. [мавиш-
њак, мамуза 2,1 девермавиш.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]

кокша, m. vide кокало: А. Ко је то рекао?
Б. Кокша из Дивоша.
кол, m. (у Херц.) н. п. ми ћемо пристати у
ваш кол (коло?) ber Streiš, circulus.
1. кола, кола, n. pl. 1) bet leagen, plaustrum:
На њему се сломила кола, er bat für Slle
gebuђt. — 2) кола на небу, ursa major et
ursa minor.
2. кола, f. 1) hyp. p. колач: да ти мајка уми-
јеси колу (жене говоре дјеци). — 2) hyp.
p. колијевка.
колађер 1 као што се у Бару рекне радину:
Сирова ти! тако се доље на лијевом бри-
јегу Дрине, у Семберији, рекне: Колађер
Али сам заборавио шта се на то одговори.
колаина, f. (у приморју) vide колајна: Л'јепа
су ми даровали дара: Свекар бане колаине
златне — Ни на грло златна колаина
колајна, f. baš lebdillon, grobe Sentminje, numus
memorialis major. (cf. колаина, медуља 2).
Колак, m. ваљада је био некакав хајдук или
кесеџија: Тешко Колаку на злу конаку.
колалије(*), f. 1) токе савијене као колутови,
као што се и сад носе у Далмацији: На

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »