Page images
PDF

ј. нехвала му!). Увалио му црн комад (колач 2) у торбу (кад ко учини коме каку штету). Ја му не спремам тамо колача, id, ratђе ibn nidbt bort ju geben; Да зла колача! Ниjeсaм се надао томе колачу. — 2) сin fleiner Saib Srot, bem bie Slutter fitr baš Stilth, bei (Šetegenbeit beg Satens mitbatt. — 3) сin Yaib \rot bei feterlidben (Selegenbeiten, н. п. крсни колач. — 4) колач обруча, одређен број савијенијех обруча и свезанијех заједно. — 5) у бунару, т. ј. дрвен темељ на коме се зид почиње. (vide круг 2). — 6) (у Дубр.) госпођин дар справљеници, cf. [справа 2;) справљеница. колачара, f. игла што има на глави као колачић (по Србији и по Босни носе жене такове игле за капама), cine Strt edinutfitabel, \marnabel, acus. колачи, m. pl. кад отиду просци да прстенују дјевојку (већ испрошену) и да уговоре кад ће је водити, онда се каже (на неким мјестима, као н. п. у Јадру): отишли на колаче (ићи ћемо на колаче: били смо на колачима и т. д.); на неким мјестима говоре: отишли на прстен; на неким: на уговор, а на неким: на јабуку (на неким мјестима, као н. п. у Бачкој, иду најприје на прстен, на на јабуку, па на уговор). колачина, f. augm. p. колач. колачић, m. 1) dim. p. колач. — 2) vide уштипак. колачки, аdv. mic cinem Riabl (колач“ = хват| (in bie Slobe beben unio nieberpitanjem, in llingen), ut palum defigo. Колашин, m. 1) град у Херцеговини. 2) као кнежина између Новога пазара и Пећи. Колашињанин, m. (Šiner pon Колашиш. Гусињани и Колашињани колебање, n. baš edhuauten, fluctuatio. колебати се, бам (колебљем) се, v. r. impf. jфранfen, vacillo, fluctuo. колевка, f. (ист.) vide колијевка. коледа, f. од прије су ишла момчад уочи Божића од куће до куће те пјевала пјесме од коледе, у којима се уза сваку врсту припијева: коледо! Неколико овакијех пјесама паштампано је у првој књизи Српскијех народнијех пјесама 1841 , а опомињем се да сам још у дјетињству слушао у овакој једној пјесми како желе да им краве буду млијечне, да намузу пун кабао млијека: Да окупам, коледо! Малог Бога, коледо! И Божића, коледо! Момчад она што играју и пјевају зову се колеђани. Овај се обичај међу људима нашега закона готово са свијем изгубио, али у кршћана још траје (сf. коленда, (колендар „Ј. колендати). Читава коледа, рече се и сад кад иде много људи заједно. колеђани, m. pl. cf. (колендар :) коледа. коленање, n. (ист.) vide кољенање. коленати, нам, (ист.) vide кољенати.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »