Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

сјашу слуге и војводе с коња, огледају сви редом објема рукама да изваде сјекиру из кладе, али је ниједан не може ни помаћи. Онда пробуде дијете и запита га цар: „Како ти је - име?“ А оно одговори: „Милош.“ „Имаш ли оца и мајку?“ „Мајку имам, а отац ми је умро.“ „А гдје ти је мајка?“ „Ено је тамо доље у селу код куће.“ „Ајде да нас водиш кући.“ „Не могу од оваца.“ — И тако га којекако намоле да потјера овце и да пође пред њима кући. Сад су они ради знати и видјети шта ће он радити са сјекиром, како ће је извадити из кладе ; или ће је онако оставити. Кад Милош крене овце, а он узме сјекиру једном руком и заметне на рамо. Како дођу кући, Милош одмах остави овце и непознате госте, па замакне међу зграде да тражи мајку. Пошто цар сјаше с коња, пође и он за Милошем да гледа да му се гдје не сакрије, кад погледа кроз брвна у једну зграду, а то му мајка мијеси хљеб, а пребацила десну сису преко лијевога рамена, а лијеву преко деснога, те он остраг сиса. Онда цар рече: „Међер обила мајка, родила обила јунака.“ — Цар узме Милоша од мајке, и одведе га своме двору, и од тога се назове Обилић. обилажење, n. (cf. облажење) 1) baš lutgeben, circuitio. — 2) baš llmqеђен, circuitus. – 3) baš Šejudjen, invisio. — 4) baš Seriudicu, tentatio. обилазити, зим, v. impf. (cf. oблaзити) 1) um

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »