Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

буковац, буковца, m. 1) Sudjenitab, baculus faginus. (cf. буковача.) — (Буковац) 2) извор у Јадру у Тршићком пољу. — 3) село у Сријему (близу Варадина). буковача, f. ber Sudjenitof, baculus faginus. (vide буковац 1). Букови, m. pl. (gen. Букова , dat. instr. loc. Буковима) планина у Србији између нахије Ваљевске и Ужичке: Већ ајдемо у Букове тврде — буковина, f. baš Sudbenbol, lignum faginum. Буковица, f. 1) источни крај Далмације, између Босне, Хрватске, равнога Котара и Отреса планине. — 2) планина у Херцеговини: Буковица и Ораовица — 3) ријека у Дробњацима. Буковичанин, m. (Šimer pon Буковица. Букреш, m. Sutarejt , Bucarestinum urbs Valachiae.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »