Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

тече из Кома, и саставши се у Хасу с Врмошом оданде се зове Лим. шерушање, n. vide перутање. перушати, шам, vide перутати. перушина, f. 1) vide перут 1. — 2) (у Хрв.) vide (кому ш и на 1) оловина. перушиница, f. (у Дубр.) dim. p. перушина. Перушић, m. 1) зидине од старога градића и код њих село у равноме Котару између Задра и Скрадина. — 2) село са зидинама од старога градића у Хрватској у Оточкој ретементи. Људи кршћани у овоме селу рекоше ми за ове зидине да је прије 600 година био „Српски град,“ по том Турски, а пошто су Турци (прије 170 година) истјерани, он опустио и опао, за владања Турскога у овоме је селу било људи и Турскога закона, од којијех гдјекojи нијесу хтјели с Турцима ићи, него остали на својиjeм баштинама и прешли у Римски закон. перушка, f. ber išetermija), šeherlappen, ala abstersoria. перушчица, f. dim. p. перушка. шéрце, n. dim. p. перо. перчин[“), перчина, m. vide к и ка, коса 3. перчинић, m. dim. p. перчин. першун, m. 1) Peterflie, apium petroselinum Linn. (petroselinum sativum Hoffm.), cf. [мајдонос, ) петрусин. — 2) дивљи першун, Фumbšpeterfillie, aethusa cynapium (L., vide кукута 2). песак, ска, m. (ист.) vide пијесак. песијански, ка, ко, (у Ц. г.) vide пексијански: Од велике силе песијанске песковница, f. (у војв.) bie eanobiidje, theca 311"Gllalla. шескуља, f. (ист.) vide пјескуља. пескуша, f. (ист.) vide пјескуша. песма, f. (ист.) vide пјесма. песмица, f. dim. p. песма. песница, f. bie išauji, pugnus. cf. пест. шест, f. (у Грбљу) vide песница: Ко што о чем, баба о шести. шеста, f. у загонеци. Лестин град, т. у кршу ждријело идући из Котора на Његуше с лијеве стране. (vide Пештин град). шестиш, in bem Spridruorte: И једем и пијем, а шестити ми је на уму. Ја сам ово слушао још у дјетињству, али не знам ни сад што је шестити. Може бити да је и име какога Турчина коме је ко био дужан, или онако какога зла човјека. Димитрије Поповић, који је сад поп у Сомбору, писао ми је да је он мјесто исетити слушао пости и са овом приповијетком: Некака жена пође својој удатој кћери у походе и понесе пуну торбу печења и колача. Кад дође близу села, гдје јој је кћи била удата, су стигне је некакав човјек на колима, којега она запита је ли мЗ тога села и познаје ли јој кћер. Кад јој он одговори да јест и да јој кћер познаје, она га замоли да би јој понио торбу, која јој је била дотежала, и да би је предао њезиној кћери и да би јој казао да ће и она скоро доћи. Пошто човјек торбу узме, жена га зашита како му је име, а он јој одговори: „Постиш“ мислећи у себи да ће она постити по томе што је у торби. По том човјек отиде и однесе торбу својој кући. Кад жена приспије својој кћери и дозна да човјек торбе није донио, она се врло сневесели. Кад по том стану вечерати, зет видећи пуницу забринуту, стане је нуткати да једе и да пије, а она му одговори: И једем и пијем, а Постиш ми је на уму. пестозуб, m. vide кесизуб. пет, fünf, quinque. пета, f. (pl. пете) bile čerje, cals. 1. петак, шетака, m. berišimjer, o. i. 1) ein etid pom funj Bara'a (ber opterr. Siebner), numus quinarius. – 2) ein lifero pon fünj Sabren, equus qu i mus, quinquennis. 2. Петак, m. Slamněname, momen viri. сf. Херак. 3. петак, тка, m. 1) ber 3reitag, dies Veneris.

[ocr errors]

pon fini Sabren, equa quinquennis. петао, тла, m. (ист.) vide пијетао. 1. Петар, Петра (Петра), m. Peter, Petrus. 2. петар, тра, m. (у Ц. г.) горе под кровом у сваке зграде, гдје нема тавана од дасака, него је н. п. од љесе (доље је под, више пода петар, а под подом коноба, а у Брдима изба): Ђе је баба Руга? Ето је у кош на петар. пете, f. pl. (у Спљету и по другиjeм онуда ваpoшима) од косе као мали самарић, што жене и дјевојке носе остраг поврх врата. Гдјекoje ово оплету од своје косе, али их највише начини само за себе, па о пантљици која дође изнад чела објеси по врату. Наоколо се забоду сребрне игле, а у сриједи се види као крпа, од свиле или од чега другога, у млади црвена, а у дјевојака највише модра. Slrt stopipub, ornatus capitis. (шетели, у загонеци, сf. зову ти бати.) петељев, а, о, у загонеци: Подиже се петељева војска, те оћера по леду говеда, кад ми бјеше у киту вшеница (чини ми се прсти кад се њима задржава у карлици скоруп а млијеко се саљева у котао). петељка, f. (pl. gen. петељака) н. п. од трешње, ber Stiel, stilus pomi. (сf. трепељка). петеро, vide петоро. петерогуб, a, o, vide петорогуб. петерострук, а, о, vide петорострук. 1. пети, та, то, bie finite, quintus. 2. пети, пењем, (v. impf.) vide пењати. 3. пети, шем (или појем?), v. impf. (у пјесми) vide пјевати, појати: Петли пеше, клепала удрише

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed]
« PreviousContinue »