Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ba, in, in (ријетко се говори, н. п.) ва име вабац, вашца, m, тица која се метне да ваби дру

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »