Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Вративши се с воде, поспу њоме по кући Baca, m. (ист.) vide Baco.

говорећи: „Оволико људи, волова, бродова,

Василија, f. Salitia, Basilia.

Василије, m. Safilius, Basilius. (сf. Васиљ).
Васиљ, Васиља, m. (voc. Васиљу) vide Bacн-
лије.
васиљени, на, но, (у Грбљу) vide васиони:
Тако ми силе васиљене!
васиљица, f. колач што се по обичају мијеси
на мали Божић, cine Slrt &фmaljbrot auf ben
Safilitag, panis S. Basilii.
васиони свијет, m. bie ganje left, orbis terra-
rum. (cf. slav. «кселенаa, baš ber griedrijden
olzove evi mottlid, entipridi). (cf. васиљени).
Васко, m. Јtamněname, momen viri (р. Васи-
лије).
васколик, а, о, gang, totus quantus. (vide caв-
колик).
васкрс, m. Siteru, pascha.
васкрсеније, n. cf. вазам, ве-
васкрсење, n. (у горњ. прим.)} лигдан, ускрс
(ускрсење, ускрснуће): Радује се светом
васкрсењу На васкрсеније треба свако
да узме навору: за то у Србији зађу пред
Васкрсеније по селима намастирски ђаци с
котарицама те дају навору за јаја. О васкр-
сенију се туку шареним и црвеним јајима,
т. ј. ударају врховима јаје о јаје, па које
се разбије оно узме онај који је разбио.
То чине код намастира и код цркве и пе-
познати људи, али треба најприје да виде
јаје један другоме: јер неки пробију јаје
од оздо те исциједе жујце и бјеланце, па
налију воска да је тврђе. Други дан васкр-
сенија (у понедјељник) ко не оде у цркву
на јутрењу, онога (н. п. у Сријему и у Бач-
кој) хоће да полију водом или да баце у
воду; за то се каже онда: данас иду го-
дишњаци у цркву (т. ј. они који иду само
од године до године). Од васкрсенија до
Спасова дне говори се, кад се двојица сре-
ту на путу, или кад који коме дође у кућу:
Ристос васкрс (мјесто добро јутро, помоз”
Бог и добар вече), и одговара се ва истину
васкрс, тако и кад се пије, мјесто спасуј
се и на здравље.
васкрснути, нем, v. pf. (cf. ускрснути) 1) (bom
Дође) auferiteljen, resurgo. — 2) кога, анfer-
, međen, excitare ab inferis: васкрсао га Бог.
васкрсовање, n. baš išeterm ber Sјtern, celebra-
tio paschatis. (cf. ускрсовање).
васкрсовати, сујем, v. impf. uno pf. bie Sitern
, subringen, celebro pascha (cf. ускрсовати).
ваелава, f. (по јужн. кр.) она молитва што
се чита кад се устаје у славу, и у којој
се често говори: „ва славу и част“ тога
и тога светога; Тако ми славе и ваславе
мога крснога имена! Кад ваславу заче да
говори —
васлеђен, m. (по југоз. кp.) (vide босиљак):
Један таван васлеђена цвећа —
(васли, сf. асли.)
Baco, m. (јуж.) hyp. p. Василије. (сf. Васа).
Васоје, п. )tann&name, nomen viri.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »