Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

vide бабо (1): Мој бабајко, не слушам те стари — Камо, Раде, мој мили бабајко бабајков, а, о, vide бабов: Видиш, брате, токе бабајкове бабак, башка, m. па косишту онај дршчић што се држи руком за њега кад се коси (у Сријему зове се руцељ), bie &enjem grije, capuli in manubrio falcis foenariae. Бабакај, Бабакаја, m. у Дунаву велика стијена више Голупца. баба клисара, f. баба што мијеси поскурице, bie Brau, bie baš (Sommuniоubrob fitr bie Stirфе bädt, diaconissa pani sacro pinsendo. баба коризма, f. (у Рисну) на чисти понедјељник обуче се какав момак у женске хаљине и начини се као ђедова баба, па носећи на рамену седам штапова и за собом вукући комостре (вериге) иде по вароши и скаче испред кућа и виче: „бу! бу! бу!“ и ово се зове баба коризма, којом жене плаше дјецу да не ишту мрсна јела, говорећи им и послије онога дана кад би које заискало мрса: „ено бабе коризме са штаповима под тиглама“ (на тавану)! Седам штапова бабе коризме значе седам недјеља часнога поста, за то кад једна недјеља прође говори се дјеци: „бацила баба коризма један шташ,“

« PreviousContinue »