Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

су ми да под Велебитом има село Врзићи, и више њега наврх Велеби га мјесто које се зове Врзино коло, на коме виле играју. (Тај је био и на врзину колу — говори се за човјека, који је много учио —). Такови ђаци послије зову се грабанциjаши, и иду са ђаволима и са вилама, и воде облаке у вријеме грмљаве, олује и туче. Грабанцијаши су сви издрпани („какав је издрпан, као грабанциjаш“). Врзићи, m. pl. село у Хрватској под Велебитом. вридан, дна, дно, (зап.) vide вриједан. вридити, дим, (зап.) vide вриједити. вриђање, n. (зап.) vide вријеђање. вриђати, вриђам, (зап.) vide вријеђати. вриђати се, врiђам се, (зап.) vide вријеђати се. врижа, f. 6зап.) vide вријежа. вријед, m. (у Дубр.) vide (припт) непоменик. вриједан, (дна, дно, (јуж.) mirbig, dignus. (cf. врстан 2, достојан).

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »