Page images
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

““, f. augm. p. сусталица. | сустао, ала, ало, (part. praet. p. сустати) mübe. fatigatus (cf. уморан трудан 1): Па сустала коња одјахао — cустати, станем, v. pf. ermüben, defatigor. (сf. посустати 2; попустити 1). су стигнути, нем, vide cycгићи. су стигнути се, нем се, v. r. pf. vide cycгићи се: Док се силна сустигнула војска — су стизање, n. baš Gimbolen, assecutio. су стизати, стижем, v. impf. einђоlen, assequог. сустизати се, стижем се, v. r. impf. (pon bem “Sferbe) mit bem bintern Yupe an ben porberem autobert, offendere pede posteriori anteriorem. сустићи (сустигнути), стигнем, v. pf. einbolen, assequi. (cf. састићи (састигнути)). сустићи (сустигнути) се, стигнем се, у. r. pf. (pon bem Rjerbe) mit bem binterfuge an ben Sor| berfuj; anjtopen, offendo pedem anteriorem po! steriore. | сустошице, (у Ц. г.) vide yстопице. | сустремина, f. (у Сријему) стоји хаљина на њој као су стремина. cустримак, Имка, m. (у Ц. г.)\ ber 3mitter ()tuсу стрмица, f. Срб.) J 1atte), hibrida (meitenš pon &bieren). сf. мелез (2). сутарњи, ња, њe, vide (cјутрашњи) сутрашњи. Сутвара, f. у Боци у селу Морињу вода, за коју се приповиједа да сваке године око Петрова дне протече много јача и субјеласта, и тако тече око двије недјеље дана. сутика, f. (у Боци) (сf.) догађај, пригода, baš Greignif, casus: зла сутика. Сутина, f. брдо у Далмацији од Сиња к западу. Села западне стране овога брда зову се Загорје, а с источне Огорје. Сутјеска, f. (југоз.) 1) кршћански манастир у Босни. — 2) тијесно мјесто на путу крај Лима између Плава и Ђурђевијех ступова. сf. Сућеска. сутлија,“ f. ein (Serid)t pon Reió unb Nild), tibi ju eljen, cibi genus. сутон, m. tiefe Sammerung, crepusculum obscurius. Суторина, f. 1) узак комад Турске земље из Херцеговине у море, који раздваја Дубровачку државу од Боке као што је са сјеверне стране раздваја Клек од Далмације. — 2) (суторина) у пјесми некака со (може бити да је морска): И имаше соли сутоpине Сутoрман, m. планина која граничи с Црном гором, Турском, Арбанијом и Аустријом. На овој планини приповиједају да је највећи сабор вилама, и кажу да је ондје вила видјела човјека гдје броји воде цр планини, па му казала да ће их мучно све избројити, јер их има више него ли у години дана, и тако се не зна колико у њој има вода, него обично кажу да их има преко 370. сутра, vide cjутра.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »