Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cf. (vide) калдрма: Играло је дивно хоро На Тарацу пред Котором — тарацка, f. (у Барањи) мали топ, као што у Сријему многе општине код цркве имају, ber $5ller, mortarium. cf. [vide) прангија. Тарза, f. име женско, 3raucuname, nomen feminae. таригора, f. (у приповијеци) који гору таре. тарикамен, m. (у приповијеци) који таре камен. сf. таригора. таркање, n. baš editreu (beš išeters), irritatio ignis. таркати, кам, v. impf. (Yeuer) jdireu, ruo. (сf. чаркати). тарлабука (талабука, трлабука), f. baš (Serdujd), strepitus. тарлабукање (талабукање), n. baš (Serđujd), strepitus. тарлабукати (талабукати), лабучем, v. impf. (Serdujd) mladjen, strepo. тарни (тарни), на , но, н. п. кола, 3 raditioаgen, plaustrum; коњи, сf. (vide] тарнични. тарнице, f. (pl.) beidlageter leiermagen, plauStrum. тарнични, на, но, н. п. коњи, bie leagenpferbe, equi vectarii. (сf. тарни). тарнути, тарнем, v. pf. (Yeuer) jebilten, ruo. (сf. чарнути). тарпош (“), тарпоша , m. eine 20tt Statemmitte, vittae genus. Тарпоше су носиле жене од прије у Јадру и у Рађевини, и то је може бити у свему свијету највећа женска каша; она је округла као погача, и гдјекoja je шира од аршина, па се не носи одозго на глави, него састраг те стоји од главе готово усправо, а испод грла је држи подбрадњик да не спадне натраг. Кад састраг духа вјетар, или кад хоће жена да се сагне, онда треба да држи спријед тарпош руком да не спадне преда њу; а кад вјетар духа спријед, онда треба да га држи руком састраг, јер хоће вјетар подбрадњиком да откине главу, или да завали жену натраг, кад хоће жена да уђе на каква врата, онда треба да се сагне и да укоси главу. Тарпош је оплетен од бијеле лозе, па је на лозу навучена велика каша од црвене чохе, по чоси је пришивена шамија (тако да се чоха и не види), а преко памије прибодена иглама (трепчанима и колачарама) бијела марамица, која је спријед сва искићена парама, трепчанијем иглама, смиљем и ружама (начињеним): гдјекоје газдинске жене носе и каицу (1) спријед, а младе начине наоколо око свега тарпоша као вијенац од pуже и од смиља; остраг виси низ леђа један крај од шамије (накићен парама и осталијем бијелијем новцима) и зове се (1) перо (7). Шрошавшијех година (од 1803—1814) тарпоши су готово са свијем укинути, и постале су мјесто њих мање капе, с којима је лакше бјежати по шуми: На глави јој тариош од бисера —

m. Sl)launšmante, nomen viri.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »