Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

устанути, нем, v. pf. vide yстати: Кад је пу-
ста вода устанула, Носи вода јеле и бо-
рове, Камо л” не ће коње и јунаке — Кад
ли Тиса вода устанула
устати (cf. устанути), станем, v. pf. 1) aufite-
ben, surgo. (cf. дићи (дигнути) се, устати се).
— 2) око кога или око чега (fid) bentuben unt
etmaš). — 3) устала вода, т. ј. дошла, ап-
jфmpellen, accresco.
устати се, станем се, v. r. pf. у пјесми мје-
сто устати: Устаде се Але од Новога —
устаћи (устакнути), устакнем, (устакох, устаче,
устакао, устакла) vide поставити 2.
усташца, n. pl. dim. p. уста.
уствено, (у горњ. прим..) vide наустице.
устегнути, устегнем, v. pf. н. п. коњу узду,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »