Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

читав, а, о, (сf. цијел 1) 1) gang, integer. —
2) unperlebt, integer: иди док си читав (док
ти се није што неповољно догодило), migra,
si salvus esse vis.
читање, n. (у војв. особито по варошима) vide
чаћење. |-
читати, там, vide чатити.
чити, та, то, (особито у Босни) н. п. чити он,
gang, integer, verus, ex asse. сf. (vide 2) исти.
читлугџија,“ m, ја не знам управо или је чи-
тлугџија читлук-сахибија или је чифчија. сf.
(читлучар , ) читлук.
читлук,“ m. читлук се у Србији зове оно село
које осим спахије има још једнога госпо-
дара. Господар од читлука зове се Турском
ријечи читлук-сахибија, људи који сједе
на његову читлуку његове су чифчије или
(као што се у Босни говори) кмети, а он
је њихов ага или господар. Које село нема
читлук-сахибије, до само спахију, ондје је
земља сељачка, од које су давали спахији
десетак на оно што на њој роди; а које је
имало читлук-сахибију, он је говорио да је
земља његова, али се опет знала баштина
свакога сељака, и он по правди није могао
ни од једнога узети ништа од ње, већ ако
кад би кака породица замрла са свијем.
Куће пак и остале зграде све су биле се-
љачке које су они сваки по својој вољи мо-
гли градити и премјештати, и ако би се из
села иселили, продати, а и саму земљу ако
се је ко нашао могли су продати са онијем
теретом као што су је они држали. Читлук-
сахибија је узимао од жита деветак, а у
име деветка од поврћа и од сијена Трши-
ћапи (гдје сам се ја родио) давали су му
на пореску главу по пет ока граха, по једну
оку тежине и на кућу по јунгу масла; осим
тога беглучили су му љети у пољу, и то од
прије највише у недјељу, а послије кад је
зулум већи настао, и у друге дане, па не
само љети него и зими кад би му што за-
требало, н. п. сјекли и носили дрва. Док
се беглучило само у недјељу, читлук-сахи-
бија је хранио сељаке, и то врло добро, и
младеж је на беглук ишла радо као на мобу,
а послије су му беглучили о својој храни
и аратосиљали су се беглука. За чудо је да
читлук-сахибија у Тршићу (а ваља да тако
и по другиjeм мјестима) није узимао ништа
од вина ни од жира ни од воденица ни од
казана, као да су његове биле само њиве и
ливаде. Гдјекоје су читлук-сахибије имале
по селима и своје куће, у које су излазиле
с породицом љети на теферич и зими у лов ;
а гдјекоје и онако без својијех кућа често
су у село долазиле, и свагда су их сељаци
морали хранити. Гдјекоје су најпослије биле
почеле своје чифчије и бити и глобљавати.
Читлук-сахибије су своје чифчије чувале и
колико је који могао браниле од осталијех

« PreviousContinue »