Page images
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

изнијело, и од другијех околнијех мјеста; крвнина је ова била најмање хиљаду гроша; па се она није плаћала само кад је ко убио кога, него и кад је човјек пао с дрвета или с коња те се убио, или се утопио у воду или умро од зиме, или му макар шта било само кад се мртав нашао. Од крвнине није била мања глоба кад би се догодило да дјевојка роди дијете (по свој прилици ова је глоба постала што су се така дјеца највише мртва налазила; али се послије није питало је ли дијете мртво или живо). Ово су биле као одређене глобе које су се плаћале у друштву, али мањима, које су многи људи плаћали за себе, није било ни броја, н. п. кад ко што скриви или га обиједе да је скривио или што зло за Турке рекао, а оваке су се биједе често износиле на људе за које су Турци знали или мислили да имају новаца. Кад оваковога окривљеника ухвате и затворе, они одмах или му кажу да ће га погубити или му толико и толико штапа ударити, ако не да толико и толико, или му кажу само да ће га погубити, па он послије сам преко својијех ваља да се откупљује, или га само баце у тамницу и метну синџир на врат а ноге у кладе, па још кашто и воду подљевају подањ, па кад му се то већ досади трпљети, он преко својијех обриче откуп и гледа да се избави. глобар, глобара, m. који глобљава: нема правога судије, него све глобари, ber (Srpreijer, eХt0rtor. глобивање, n. vide rлобљавање. глобивати, глобивам, v. impf. (у Ц. г.) vide глобљавати. глобити, бим, v. impf. um (Selo jtrajem, mulcto: глобили су га Турци сто гроша. (сf. гулити 6, дерати 4, смудити 2, штетовати 1). глобљавање, n. baš (Srpreljen pon (Selbјtrajem, mulсtatio. (cf. глобивање). глобљавати, глобљавам, v. impf. кога, (Seloјtrajem erpreljen, mulcto. (cf. глобивати). глог, глога, m. (1)) ber leibborn, crataegus Linn. (сf. трн 1. — 2) у заклињању говори се мјесто Бог: глога ми!). глогиња, f. biе јуrudit beš lileibborniš, fructus crataegi. глогов, а, о, н. п. колац, лист, leibborn, crataegi: Не ће му ништа бити без глогова коца, На путу му броћ и глогово трње. глоговац, глоговца, m. т. ј. колац или штап, ein Stab ober $јађl pon leibborn, baculus aut - palus crataeginus. глоговача, f. ein etod pon leibborn, baculus crataeginus. глоговина, f. 99eibbornbol, lignum crataegi. глодање, n. baš Slagen, rosio. глодати, глођем, v. impf. nagen, rodo. глођва, f. (у Сријему) бресква која се не може расцијешити, да отпадне од кошчице. сf. (лу пија,Ј глоца.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed]
« PreviousContinue »