Page images
PDF
EPUB

påcyxe Pвеник (2) рёдом pece рибља трава риболов рите рогачи

[blocks in formation]

сведба CBèTô свијетла недјеља свијетл понедјељник Свилајница свилена буба сежаю Сёњско Бяло сјевски сијенско коље силах силно ситній босиљак ситно грожђе ситно жито сјеничар сјеничарка Скадарско Јёзеро скакала скале скврнити, скврийн скврњёње скеле скотаљски скорашњица свјти слал слйjena свирала сайјелӣ сјек служитељ сматрати се, сматрам

се спољашњЙ срећно

се

Чакавац часні пост частити се, тим се чвали кање чваликнути, чвалик

нём чежњење чепрљити, черљим чиста ведјеља чдбанбала чӱдно чўпо

ўскочница усмрдјети се, дим се Ўсновак, овка ўсправо ушчупати, пам

Type

фäјта фаља фашина Фйли философ фитиљача

he heрдисати, шём hётрица 2 hй hӧрда

шараљка шет шећерац шешаровина шљезина ІІІљепоћа штрањка ІШӯрице IIỳ hypoB0

хајвар xêj хём херин хитно

убрадати, дам

РИЈЕЧИ НЕОЗНАЧЕНЕ по свиЈЕМ ДИЈАЛЕКТИМА

медвјеђа ступа
Међења Греда
Mehehe
мијешни сир
Миљеневка
мјесечник
мјехир (мјеир)
мјехнчић
мјешче
2. млијеч
млијечер
Млијечно Брдо
мљечара
Мријежница
мријештити се

І. Само по јужном (или по југозападном) дијалекту: бријеме вијетати

замијетити бијегати висјелица

замјењивати Биједин град вjeвeричић

зацијенити бијежати вјерити

зацииљети бијела бундева

вјетар од краја збјежати се Бијела Гора вјетриц

здјести, жђе-
бијела лоза
вјетрни млин

зијехавица
субота
вјетрушна

зијехати
уіп
вјетрушница

зијехнути бијеле покладе

вјечна мука Бијели Граб водена недјеља

Иван-цвијет бијели лук водје

иванско цвијеће бијело зеље вријед

избажђети Бијело Поље вриједност

измијењатн Бијељина вријес

испрдјети -рѣeБијељинац вријесац

исцвјетати, ишћебијељински

Вртијељка бијељка

кољевчар биљежје

голијемно (голијев Корјенићи биљешка

но) благо

корјенићки Бјеласица гороцвијет

корјенчић Бјелашница гороцвијеће

кријеш бјелег грије

кријешва бјелијанка гријешан

кријештавац бјелојабука

грмјелица Бјелопівлић

лијев Бјелонавлићи даждјети -жђе

Лијева Ријека Бјелопољац дјеверење, фев

2. лијен бјелоцрквански дједова, фед- баба

лијено Бјело дјеко (ђеко)

лијер бјелоша дјетенце, фет

лијечак бјелошљива дјетиње, фет

Лијешница бјелошљивача

Дољевање бјељег Дољевати

Беворечанин бјечва (бљечва)

драгоцјен благовјештеније дријезга водена

Менава блијеска

2.љепота блијештити фено

љешви (љети), бријеме

Бешница (итд.)

нагријебање
нагријебати
надијелити
налијевање
налијевати
налијегање
налијегати
налијен
наљежба
наљеже
наљеше
намијеница
намјеран, рна
намјеста
намјестити се
насјеница
невиђелица
непромјенит,
неумјештина
нечовјество

[ocr errors]

жељезо

вијерати вијерна вијерница љуба

обавјешћивање
обавјешћивати
обијесан
обијест
објед
обје двије

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

обједовање обједовати објеколити објеколити се објешеница објешењак објешењаковић облијеколити се обросјети овудије одавријети одасјећи одјести се одлијегати одолијевање одолијевати окријепити се 0.Бетити се омијерка опсијецање опеиjецати опсјећи осијевци осијеђелица осјевине осјека осјекнути се осјенач осјенити осјеченије Осјечевица осјечина

Приједор пријек пријеклет пријекладник пријекор пријелог пријелом пријеплет Пријепоља Пријепоље Пријепољче пријесадница приjecјек пријеснац пријестоље пријет пријећер пријеход пријештак приљевање приљевати приљепак приљепљивати се примјер прирјев присвијеђети притјецање притјецати провриједити се провриједнити се провријети прољев прољевање прољевати прољевати се промљети проповиједање проповиједати проповједник просијеч просјска просјести се проћетао

пољено помијешати се помједити поњеговати попријети поријевање поријевати поружњети посироћети посједити посједјети посједник посједница посједници посједовање посједовати посједовати се посјека послијед послијен посмијешно поһерлик поужељети се пошљедњи дан од по

клада прапрађед првовјенчани пре - ако је кратко,

није обележен дијалекат, нити има и једне ријечи са

при- пред основом прегријебање прегријебати прелијер прељевати се премести прељећи премањетни премаљеће премјестити се премљети Пресијеч пресјека претијецати Прибјегар прибјегор пријебој пријеваран пријеворница пријөглавица пријед приједјевак

свијећати свјетлика свјетовни сијевак сиједе сијелити сијенски сијенско коље сијер сијери сијечење сјеверин сјеверина сјеверљив сједба сједилац сједник сједок сјек сјекавац сјекавица сјекач сјекириште сјекнути сјекотићи сјем сјеменити се сјенит сјенити се Сјеничанин сјенички, а сјеновит сјенокос сјенокопа сјењај сјерчани сјерчаница скупоцјен слијеђење слијепи мир

сјек слијено око смијешати се смијешљиво смјерно снијевати се снијежење снијежити снијежница cњегопадан Сњежаница совјело средовијечая Сријемка сријетати старјештински старосјелац Стијепо стијеснити стјецање

шачијер палијembe пијеxање нијехати лијеха пјева вјесна пјехница плантјети 1.Аијевор П.!Иjembe Пьевља Пљети побјеђивање побјеђивати Повидјети повједити погорјелина 101ажђети 10.1ијевање подијевати подјенути подјести 10дријети пожьеђивање пожьеђивати похудјети

[merged small][merged small][ocr errors]

B

уцјењивање
уцјењивати

стјецата се
Стјепа
Стјепан (Шћепан)
Стјепанија
Стјепањ дан
сусједин

хотјети

тријесла
Тријест
тријешће
трјестански
тролијеска
Трубјела
тудијер
туфер
тундјела
тунијескање
тунијескати се

улијегање
улијегати се
уљез
уљезина
уљепак
уљеп іnати се
уљетница
умјештина
умљети
умљети со
упријекрст
упријети се
усиђелица
усиђеличина
усједба
усједнути
усјека
усјекнути
усјести се
усмрдјети се
утјеха (ућеха)
утјешавање
утјешавати

Цијевна
цијећ (цјећ)
цјелокуп (hелокуп)
цјелцат
цјеноћа
тјепаник
цјепача
Црвени Бријег
црвени вјетар
Црна Ријека

тијек тијесак Тијесно тијест тијештење тијестити тјена тјеница тјескота тјескотан тјеснац тјесноћа товјелица Требијеп Требјеса триејс

фералица

чанлијез
човјештво

увјерица
увјерник
увјет
углијев
углијен
удјелак
ужлијебити
узбијесити се
узобијестити се

шакунед
ПІљенарија
штогодијер

II. По јужном (или југозападном) и по источном : биљега -елезапљехати -ле

њега (нега) биљежење -елезвјездан -ве

његве (негве) биљежити •елеБјеловар -елизвјешати -ве

обавијестити -вебљеђан -ле

искоријенити -ре обамријети -ребратијенци -тен

обиљежити -елебрежина 2 Клијење -ле

обљевати -лебријешће -ре

Клијештевица, -ле обиљежје -еле-
коријен -ре-

обриједак -ре-
вредноћа
коријенак -ре-

огорјелиште -ревременит коријење -ре

одјети -девремешан

Одренито врећа (итд.)

Левач, Лије- итд. одрјешивање -ревријесло -релијевке, -лев

одсједање -селијевча -лев

одсједати -седијевање, -делијена -е

оједање дијевати, -делијеха -ле

оједати се дијелити, -де

оjести се дијелити се, -де љебара, ле

окорео дијељење, -дељеноречив, -ле

окорети се дијетити се -де

окријек -редолијетање -леМедведник -be

окријепити -редолијетати -лемједењак, -ме

омјерити -медријево -ремјехур -е

онијемљети (-je-)-недуговјетан -ве

младијенци -де-
млијеч -е-

отребине
жље (зле)
мљекар -ле-

оцијенити -це

пребјег, -бепребјегнути, -бепребјењи, -бепреблиједјети, -бле

депребљеђивање -лепребљеђивати -лепреболијевање, -лепреболијевати, -лепребољети -лепревјерити, вепревјеравање -епревјеравати -епревјесити, -вепревјешање, -вепревјешати, -вепревјера, -вепрегорјети, -репредијевање, -депредијевати, -депредјенути, -депредјести, -депредјети, -депредријети, -депреиједање -ejeпреиједати се -ejeпрелетјети, -тепрелијетање, -лепрелијетати, -лепрељевање -лепрељевати, •лепрељетити -лепрељетни -лепремјерити, -ме

Me

завијевање -везавијевати -везадјенути -дезапjенити -незајенушити -ileзапљеати -ле

надстрешница
настрешница
намјерење -ме-
недјело -де-
некфети -те-
пеумиjche -ме-

пијехпути, -пе-
шјеванка, -пе-
Пљепевица -ле-
погорелац
Погорелица
посијело -се-

[blocks in formation]

премјестити, -мевремјештање, -мепремјештати, -мепремјештати се, -мепренијети, -непреодјенути, -депреодјести, -депреодјети, -депрепјевати, -депрепријечити, -репресијевање, -сепресијевати, -сепресијецање, -сепресијецати, -сепресједање, -сепресједати, -сепресједити, -сепресјести, -сепресјећи, -сепрестријелити, -репретјерати, -тепретјеривање, -тепретјеривати, -тепредвјетати, -вепрециjедити, -цепреднјенити, -цепрецјеђивање, -цепрецјеђивати, -цепрецјена, -цеправјенчати, -вепривређивање привређивати привриједити, -репридијевање, -депридијевати, -депридјевак, -депридјенути, -депридјести, -деприје, пре пријевара, -ре

пријевјес -евепријевоз, -репријегон, -репријеки, -репријеклад, -репријекоран, -репријелаз, -репријемет, -репријенос, -репријепек, -репријепис, -репријеранак, -репријеров, -репријесад, -репријесан, -репријесјед -есепријеслачци, -репријесто, -репријеступ, -репријетити, -репријетња, -репријетоіі, -репријећење, -репријећи, -репријечање, -репријечати, -репријечати се, -репријечац, -репријечњак, -реприлијегање, -леприлијегати, -леприлијепити, -леприлијепити се, -леприлијетање, -леприлијетати, -леприљевљивање -леприљепљивати -лепримијенити, -мепринијети, -неприодјенути, -де

увременити се
угорети се
уклијештити, -ле-
улијевање, -ле-
улијевати, -ле-
умијепан, -ме-
упљехати, -ле-
употријебити се
употријебити, -ре-
употреаљаване
употребљавати
усјекованије, -се-
усред
Утјешен, -те-

хљебара, -ле

савјет, -ве-
савјетовање, -ве-
савјетовати, -ве-
савријети се, -ве-
cacjehu, -ce-
свјеровати, -ве-
свјетлац, -ве-
свјетски -ве-
свједбати, -ве-
свјештавање, -ве-
свјештавати, -ве-
свјештати, -ве-
сједиште, -се-
cjeha, -ce-
сјенара, -се-
сјеничарка, -се-
сјењак, -се-
смије -е-, -ej-
cњежаник, -не-
спјешати, -пе-
средовијечан, -ве-
сријемуж, -ре-
сријемужа, -ре-
сријем уш, -ре-
сријемуша, -ре-

цвјетоносије, -ве-
цијена, -це-
цјелив, -це-
цреінара
цријепња, -це-
црноријечки, -ре-

шљезина, -слепљепић, -слешљепоћа, -сле

III. По јужном (или југоз.) и по западном : бијелка -Илистјецати -тиц

ограјало сунце истјецати се -тиц огријано сунце

Одљевање -ливријећи -иЛијевно -ив

одљевати -лилијепити се -ИІІ оптјецање -тидотјецање -тиц лијера -ир

оптјецати -тидотјецати -тицлијерица -ир

оријев (орих)

отјецање -тизабиоградити се 2 мљети -ли

отјецати -тизатјецање -тицзатједати -типнасјећи се -си

пjесковит -пизатједати се -ти

побјегнути -пиизлијевање -лив објесити се -би

пољеваћи -лиизлијевати објеснути -би

поодгријати се исјецати -сицоблијевање -би

потјецање -тиисповједити се -вид облијевати -би

потјецати -тиистједање -типовријећи -ри

ноутјецати -ти

[blocks in formation]
[ocr errors]

свирјети -рисвјетломрднути -ви

B

« PreviousContinue »