Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

НАНОВО ДОДАНЕ РИЈЕЧИ

[бијела уш, f. vide 1 уш 2.]

[Бојан, т. некакво брдо; види s. v. поревати.]

[бокески, ка, ко, vide бокељски; види s. v једогоња.]

[Ботуша, f. село у кнежини Реци (у Старој Србији); сf. 2 Река.]

[Локани, m. pl. село у кнежини Реци (у Старој Србији); cf. 2 Река.]

мөшөв, [m.] vide [метех] метеј.

[мљечара, f. vide мљечар 1; види s. v. устумарати се.]

[Морињ, т. село у Боци; види s. v. Сутвара.] [Брасина, f. село у Рађевини (у Србији); види [Моровић, m. зидине од старога градића у Сриs. v. читлук.] јему; види s. v. Студба.]

[віцнути се, віцнём се, v. r. pf, fib werfen, мргињаш, [m.] (у Ц. г.) који се с киме гра

prosilio; види s. v. качати.]

fich

[Вовш, т. село у кнежини Реци (у Старој Србији); сf. 2 Река.]

ничи. [vide међаш.]

[Мунара, f. село у Банату; види s. v. намастир.]

[гаранфио, гаранфила, m. vide каравиље; види нехвала, f. Unbant, ingratia; cf. хвала 3.]

[најотрагу (нај отрагу), види s. v. утворица.]

s. v. ишћетати и пропупчати.] [горња погача, f. vide погача 2.]

[гргур мргур, у загонеци, cf. згргукљати се.]

[давран 1* (управо давран' мј. даврана*) држ' се!, не дај се!; види s. v. кикило.] [дивља лобода, f. vide пепељуга 1.]

[2. Добрић, т. село у Јадру (у Србији); види s. v. Жича 1.]

[доња погача, f. vide погача 2.] [досадер (до садер), до сада; види s. v. тадер.] [другобратучед, m. cf. братучед.] [Језерски Врх, m. vide Црквине.]

[Капетаново Језеро, п. језеро у Црној Гори; cf. Требијеш.]

[Кийн, м. град у Далмацији; види s. v. спиБатак.]

[кумовски момак, m. vide прикумак.]

[лепојка, f. cf. пипавица.]

Лимљани, [m. pl.] илеме у Црмници.

[ocr errors]

начешћивање, [п. verbal, v. начешћивати].

[ör! vide ox.]

[одгријати, јем, v. pf. (зап. и јуж.) vide огријати 1; види s. v. пириватра.] [окривљеник, m. ber Wngeflagte; види s. V. глоба.]

[пећински, ка, ко, höhlen-, speluncarum; види s. v. 2 Пола.]

[пјесница, f. (јуж.) dim. v. пјесна; види s. V. почашница.]

[полош, а, е, ziemlidh [dhlecht, paulum miser; види s. V. лош.]

[поодгријати се, јем се, ѵ. г. pf. (јуж. и зап.) fich ein wenig wärmen, paulum calefio; види s. v. пириватра.]

[предграђе, п. vide подграђе 1; види s. V. справа 2.] премостити

2) конопац, т.ј. ирећи њиме (као што чине иеливани).

Лимљанин, [m. човјек из племена Лимљана.] | шемерушин, [m.] (у Сријему) злопамтило, [Ловћен, m. планина у Црној Гори; види s. шемерушка, [f.] женско таково. . Црквине.]

[Ријечи: Лимљани, Лимљанин и начешћивање изостале су при штампању из главног ручног примјерка Вукова; ријечи пак: метев, мргињаш, премостити, темерутин и темерутка, као и допуне ријечима: бој, брвљив и васкрсеније (у Исправкама и Допунама), исписане су из другога ручног примјерка Вукова, који је доцније нађен међу хартијама Вукове посмртнине.]

ИСПРАВКЕ И ДОПУНЕ

Балшова

шова].

баровит а, о, - још: [cf. подбаран].

[merged small][ocr errors]

додај: [гријешком мј. бат, m.]; 2. бацати 1 - још: [cf. врљати 2, турати]. бевут Додај знак: [*].

---

исправи: cf.

исправи (ријеч у загради): [Ба-варница 1 -
васкрсеније [на крају овога чланка (по-
слије тачке) биле су у II. издању штампане
ријечи: cf. васкрсење, ускрс, вазам, велиг-
дан. Те је ријечи Вук у једном свом руч-
ном примјерку С. Рj. избрисао, па написао
својом руком:] Васкрсеније се у народу на-
шему зове и васкрсење и васкрс и ускрс,
ио источнијем крајевима и велигдан, а по
западнијем (особито код кршћана) вазам. Ово
је иразник тако велики као и Божић.
исправи: ве.

белија - додај: [ист.]

2. Берат - додај: [cf. Барат?].

бијела лоза додај: [cf. паветина,

павит,

павитина, скробутина, скробут, скромут, скромутина].

бијесан 1 још: [cf. горопадан, смушен]. бисер додај: [cf. Ђинђер].

2. бити

бјёл блавор

блато 1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

блебеташ још: [cf. брбло, чегрташ.]

[ocr errors]

блитва исправи: [с] цвекла.

богомољац - додај: [cf. молибог.]

ве

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

исправи: бољи.

вишт, а, о

вјетрењак

[ocr errors]

вјетрењача 3

још: [сf. Капорак].

исправи: 1. вишт.

исправи: 2. вишт.
још: [cf. летија, оптрка].
додај: [cf. пушка 1].

вјетровит, а, о додај: [јуж.].

Враголић додај: [cf. 1 рашак 1.]

брањуг — исправи : [vide дрозак]. cf. бравењак. | 1. вран и 2. вран брављи додај: [vide овчји.]

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

[динари

[ocr errors]

исправи: vide динар 4.]

дитиња болест

[ocr errors]

додај : [зап.].

забедити

-

-

забранити

завадити се
завичај

исправи: ждрёбад.
исправи: [vide укућанин 1].
исправи: 2 амбар 1.
истакни ријеч Добрића.
исправи: (зап.).

[merged small][ocr errors]

још: [cf. закратити].

још: [cf. свадити се].

још: [cf. 1 камен 2].

завјетовати се - додај: [cf. тобе].

завраниши - додај (испред зацрнити): vide.
загојатити исправи: закртожити.
додај: [vide подграђе 1].

заграђе

загрепсти
загудјети 2
заиста
заклати 2
заклетва

закрич
запаравати
засијати
засукати 1

зашто 1

додај: [vide стругнути 2].

исправи: ertönen.

још: [cf. 2 мутлак].

додај: [cf. увалити 2]. исправи: [cf. ....1 јемин]. још: [cf. запрека]. - исправи: ѵ. [im]pf. додај: [cf. насијати 2]. додај: [vide узвратити 1]. још: [cf. јер 1];

cf. [vide] jep [2].

збацити

додај: [vide сврћи 1].

збор - додај: [cf. сабор 1].

2) исправи:

зеленка додај: [лакши топ или пушка (босанска шиба)].

зеленко додај [- 2) име топу; cf. Петраш]. златна бубица - додај: [біе раніфе

liege,

lytta vesicatoria L.], а избриши: свитац 1. злић 1 додај: [cf. трут 2].

дак — на крају чланка треба да стоји обла злёгук још: [cf. слутов].

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

дробан, бна, бно - исправи: cf. [vide 1] си- јадиковина — додај: [стрмогред].

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

кириџија

[ocr errors]

исправи: [vide укућанин 1].
додај: [vide возач].

кицош још: [cf. фићфирић].

клизав, а, о - још: [cf. склизав].

клоцалица

[ocr errors]

још: [cf. чороје].

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

љето 2 додај: [vide година 1].
љуљашка још: [cf. цуљка].

Љума - додај: [ријека и област у сјеверној
Арбанији].

Кобиљи До додај: [на путу од Сарајева у магацин - исправи: [2] амбар [1].
планину Трескавицу ].

кољено 3 - додај: [vide прешљен 2].
комице - исправи: vide [окомице] накомице. |
комоштре - исправи: комоштре.
коњушница 1 још: [cf. стаја 1, стајница,
шталог].

копиле

---

исправи: п.

користовати - додај: [сf. прудити]. Косајница - додај: [ријека и крај у Србији,

у топличком округу].

[ocr errors][merged small]

кријешва

[blocks in formation]

исправи: vide [1] трешња.

-

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

кришкара додај: [(у Мачви) капа од исте метех - исправи: (cf. метеј [метев], мете). тканине од које је и фес, само не од једног него од више комада који су ушивени један за круги као кришке. Кад момак тражи себи дјевојку, придјене за кришкару перо пауново, па тако хода по сабору]. Крново - додај: [висораван између Жупе Никшићке и Дробњака (у Црној Гори)]. крю, крња, е истакни ријеч: најпрви. Крњево исправи: п.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Механа додај : [меана].
мијешати се — још: [cf. уплетати се].
миш додај: [cf. окамењак].
мједеница
мједењак
2. младица 3
мљечар 1

још: [cf. чактар, чактор].
исправи: сf. медењак [1].
још: [cf. трута].
додај: [с. мљечара].
модар, дра, дро још: [cf. плаветан].
1. модрина и 2. модрина

-

[blocks in formation]

избриши угласте

још: [cf. свиња 2].

исправи : cf. слаб.

исправи: муштва.

[ocr errors]
[ocr errors]

додај: [јуж.].

још: [cf. 2 престајати]. још: [cf. укољица].

1 намирити 1 - још: [cf. средити 2]. намјеран, рна, рно, — треба да дође испред намјерење.

[намјеста - исправи објашњење: (на мјеста)].

напамет

напијати се
напојити

наслада

липица 2 - додај уз ријеч Ramille: [Bajtarb. невјеста

Eibisch];

исправи: [abut. Avicenae L.]. | невоља 1. лиска 2 исправи: ful. chloropus....; до- некада дај: [cf. трѣка].

ловљење 2 додај: [vide 2 рибање].

ловраши

логор

ломача

исправи: ловраши.

исправи: cf. [vide 3] око.
исправи: одрина [1].

нестати 1

нути 2]. нишан 2

носилац

[ocr errors]
[ocr errors]

[blocks in formation]

још: [cf. притуга].

још: [cf. њекадар].

још: [cf. прибрати се 2, преми

још: [cf. очаник].

још: [cf. содат 2].

[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »