Page images
PDF
EPUB

се њива

шӯшкор, т. (у Шумад.) vidе шушањ: баци у пчелити се, шчёлам се, [сачелити се] vide шуш кор.

сучелити се. шупљанца, f. (ст.) 21rt 2 iige, galeri genus : пчењйвање [сачељавање], p. nerbal. p. Інче...Накривно криву шуш.љанцу

вати се. [vide cучељавање]. шӯшље, п. vіdе шушањ: Унесоше рањен" Pa- чељавати се, шчёљавам се, [сачељавати се дивоја, Турише га у буково Шушње --- За

у. r. impf. кад су двије ствари (н. п. куће) трва га шушљем и IIIљемишљем

окренуте лицем (че.t0м) једна другој: моја шумљётaлo, m. per Stamler, blaesus.

Ці чељава с његовом; гдје се ове шуљетање, п. vide Шушкетање.

двије њиве ничељавају. [vide cучељавати се). шупљéтати, шўніљётам, vide шу ІІ кетаги. шўпинути, нём, v. pf. ranjdben, strepo, inhorreo. | пчеларити, рим, v. pf. vіdе шчепати. шўшњат, а, о, belaubt, frondosus, cf. [videj пчёпати, пам, v. pf. paten, arriрio, prehendo. шумнат: Курјак се шушњатом траном не

[cf. доконати 2, дочекати, пчеларити; јаплаши; Мушка глава и шушњата грана

мити 3, сјакарити, скопати, спочасти, ујакаШӯшо, m. (у ц. г.) муи ки надимак.

рити ; зграбити, сланити, сподбити). шуштање, п. Sag Raujchen (be8 ctrome), ѕtrері- І чињање, т. баз llnjblupigjein, cunctatio. tus fluminis.

ючињати се, шчињам се, v. . impf. тjtilupig пуштати, штим, v. impf. ranjeфen, decurro cum sein, cunctor. strepitu. .

чўњити се, шчу њим се, v. r. pf. fich шчёкати, кам, v. pf. erparte, expecto: Ја не чучўњити се, шчўчӯњім се, итеп, perfrie

смедо шчекати Богдана Ни земља ја жива cbet, abdеrе ѕе. [vide) савријети се, cf. не шчекала

скрити се.

[Друго издање Српскога Рјечника (Беч, 1852.) би.10 је штампано на 850 страна овакога слога и мало мањега формата; имало је, по једној белештци Вуковој, 47.427 речи. Пред самим речником, на прва три непагиновава листа, била је српска буквица, латински и српски натпис речника; на 4. и 5. ненагинованом листу био је Предговор том издању (у овом издању стр. VII. — XI.); на двема странама 6. листа биле су Наново додате ријечи (свега 112 речи), које су сада унете у речиигде им је место по азбучном реду. На првој страни 7. (непагинованог) листа биле су Скраћене ријечи (у овом издању стр. XII.), а на другој страни тога листа, на првој страни и на половини друге стране 8. (непагинованог) листа биле су ІІ там нарске погрјешке (149 исправака разне врсте), а на другој половини друге стране 8. листа био је Додатак (у овом издању на стр. XI.). Изa речника, на стр. 851. — 862. (другога издња), била су итамана Имена гг. пренумеранта (819 претiІ.латника из 73 места у Српству и у иностранству); на 863. (неозначеној) страни био је оглас (позив на претплату) за Српске народне при II овијетке (види стр. 420. — 421. државног издања те књиге Вукове).]

[merged small][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed]
« PreviousContinue »