Слике страница
PDF
ePub

SADRŽAJ I. III. DIJELA.

PRVI DIO.

Strana

5

PRISTUP. 1. Južni Slaveni u staroj postojbini 2. Zemlja hrvatska prije dolaska Hrvata i seoba njihova 16 3. Razdioba povijesti hrvatske

26 PRVO DOBA, OD GODINE 640. DO 1102. Život naroda hrvatskoga za vladara narodne krvi.

A. Knezovi hrvatski. I. Začeci državnoga života

29 II. Prevlast franačka i Posavska Hrvatska (u ix. vijeku):

33 III. Neretljani i Bijela Hrvatska (do početka X. vijeka) 39

B. Kraljevi hrvatski (do konca XI. vijeka). IV. Tomislav i njegovi nasljednici (oko 910. do 970.) 50 V. Prvi Krešimirovići (970.-1058.)

57 VI. Obnovljenje kraljevstva hrvatskoga (1058. – 1089.) 62 VII. Interregnum (1089.–1102.) .

71 VIII. Nutarnje stanje države hrvatske (od VII. do XI. vijeka)

75

DRUGO DOBA. OD GODINE 1102. DO 1526.
A. Kraljevi iz kuće Arpadove (1102.1301.)

.)

85 II. Bela II. (III.), Emerik i Andrija 1. (II.) (1180. —-1235.) 94 III. Bela III. (IV.) (1235.-1270.).

107 IV. Posljednji Arpadovići (1270.--1301.)

121 B. Kraljevi iz kuće Anžuvinske (1301. do 1.395.,

odnosno 1409.). V. Oligarhija (1301.--1348.)

132 VI. Vladanje Ludovika I. od 1348.--1382.

141 VII. Dinastički zapleti u porodici Anžuvinskoj (1382. do 1409.)

150

1. Kraljevi iz raznih kuću (1409.--1: 26.)

Strana VIII. Žigmund Luksemburgovac i Albrecht Habsburgovac (1409.-1439.)

162 IX. Vladislav I. i Ladislav IV. (V.) (1440.–1457.) 172 X. Matijaš I. Korvin (1458.—1490.)

182 XI. Katastrofa (1490.-- 1526.).

188 XII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od god. 1102. do 1526.

198

DRUGI DIO.
TREĆE COBA. OD GODINE 1526. DO 1790.
Kraljevi iz kuće Habsburške i Habsbursko-

lotarinške.
I. Dva kralja : Ivan Zapoljski i Ferdinand I.
(1527.—1564.)

5 II. Siget, seljačka buna i Vojna Krajina (1564.-1579.) 34 III. Kulminacija premoći turske i peripetija (1579. do 1606.)

56 IV. Uskoci i prevlast njemačka (1606.—1671.) ) 82 V. Vladanje tursko i rat za oslobodjenje (1671.-1699.) 108 VI. Pragmatička sankcija (1700.-1763.)

127 VII. Centralizacija i germanizacija (1763.–1790.) 140 VIII. Nutarnje prilike kraljevstva hrvatskoga od godine 1526. do 1790.

153 IX. Mletačka Dalmacija (1420.--1797.)

175

DODATAK.
Izvori i literatura historije hrvatske od najsta-

rijih dana do god, 1868.
A. Općenita djela .

179 B. Posebna djela. I. Za narodne dinastije (do 1102.)

182 11. Za kraljeva iz kuće Arpadove' (1102.-1301.) . 187

DATE DUE

To renew call 292-3900

The Ohio State University Form 10620

« ПретходнаНастави »