Слике страница
PDF
ePub
[ocr errors]

MALA KNJIŽNICA,,MATICE HRVATSKE"

SVEZAK V.

HRVATSKA POVIJEST.

DRUGI DIO:

OD GODINE 1526. DO GODINE 1790.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

DRUGI DIO:

OD GODINE 1526. DO GODINE 1790.

NAPISAO

FERDO ŠIŠIĆ,

RSS

DIONIČKA TISKARA U ZAGREBU.

1908.

[merged small][ocr errors]

09 950530

TREĆE DOBA.

(OD GODINE 1526. DO 1790.)

Kraljevi iz kuće Habsburške i Habsburškolotarinške.

I.

Dva kralja: Ivan Zapoljski i Ferdinand I. (1527-1564.)

Kad se početkom septembra 1526. raširio tužni glas o mohačkoj katastrofi, oblada narodom hrvatskim opći strah i malodušnost, koju još uveća še glasine, da će se sultan Sulejman glavom na povratku iz Ugarske svratiti na Jajce, a istodobno će veliki vezir Ibrahim pregaziti vojskom svojom Slavoniju i Hrvatsku. U taj je kobni čas narodu hrvatskomu pravi i jedini spasitelj bio knez Krsto Frankapan, koji samo uslijed nemarnosti bana Franje Batthyányja (kako sam kaže) ne dospje za vremena na Mohač stigavši tek 2. septembra u Zagreb. Na glas o mohačkoj katastrofi dade se on rijetkom energijom u službu zaplašena naroda ne samo tim, što ga je umio zadržati na okupu razašiljući po čitavom kraljevstvu utješljiva pisma i ističući, da ne mari za život svoj, kad se radi o spasu domovine, nego i time, što je na opće umirenje i obranu prešao sa svojom vojskom Dravu, dospio do blizu Stolnoga

« ПретходнаНастави »