Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ftriae Ferdinando IV. vtriusque Siciliae regi coniux data. VI. Maria Antonia filiaruni archi. ducum Austriae poftrema, Ludouicum XVI. Galliarum regem maritum accepit , nouo. que hoc coniugii foedere, Austriacam do. mum cum Bourbonica paulo arctius copu. lauit. Hic erat auguftarum prolium, cum Maria Theresia obiret , superstitum numerus, et condicio, ex quibus viuens adhuc Augusta mater dedit imperio caefarem, hereditariis prouinciis reges, et principes, dedit potentiffimis regibus coniuges, regnis reginas , per auguftam hanc fobolem lan guis Lotbaringo - Habsburgicus in vniuersam Europam propagabitur, patriisque reget dir. , tutibus orbem.

IOSEPHVS II.

ROM. IMP.

R É X L.

Auspicatiflimo omine bereditaria regna adit. Bello, quod poft Maximiliani Bauariae electoris obitum fucceffionis caufà eruperat , tempeftiue exstincto, litibusque partiun. Teschinenli pace compositis , Iofephus II. in Austriacarum ditionum omnium gubernatione hereditario iure augustae matri successit, moxque lachrimas, quas funestus illius obi. tus expresserat, e fubditorum oculis abster. gere coepit; cum enim optime conftitutain, Horentiffinamque monarchiam adiitset, mox studia fua, et conatus omnes eo conuertit, vt quae ad eius potenciain altius prouehendam, et paulo copiosiora, eademque ftabilia emolumenta tam generatim omnibus, quam feorfim fingulis fubditis populis procuranda hactenus defiderabantur adminicula, quamprimum introduceret , atque constabiliret. Quae illius in commune bonum ftudia, atque conatus eo celeriorem, certioremque fucceflum habitura vel eo ominamur, quod plerisque ad felicem gubernationem auxiliis affatim intructus folium conscenderit: prae.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

IOSEPHVS II. REX L.

589 terquam enim , quod quamplurima excera regna, et imperia, puta Rufliam, Italiam, Germaniam , et Galliam oculo semper in ea, quae ad monarchiarum robur, diuitias, re. crum ordinem , ftabilitatemque faciunt, inten. to perluftrauerit , foliciteque, quae fibi, suisqué vlui, vtilitatique aliquando elle pof sent, connotauerit, nulla etiam hereditariarum prouinciarum fuit, quam frequentiori. bus vicibus non adierit, qua opportunitate, regionum fingularum fitum, rerum copian, aut inopiam, incolarum indolem, mores, vitia, virtutes, induftriam , ac quidquid denique fummum imperantem scire oportet, apprime perspexit. Vt eft prompto, perfpiCacique ingenio, vidit in laudabili ea itineratione, quae conimunis administrationis par. tes corrigi, emendarique debeant, quae ad rectius gubernandum aut compendia fieri, aut noua munera , et officia institui poslint, vidit , quibus adminiculis fingulorum in munere suo folertia acui, iustitia item cuiuis celerius, accuratiusque administrari valeat, quam quidem fubditorum populorum, regnorumque notitiam, tantamque rerum cogni tionem nemo ex eius decefforibus ante, quam regnum adiret, comparatam habuit, tot de nique annorum interuallo, auguftae niatris fuae consiliis omnibus interfuit, ac non modo ad magna opera suscipienda , eidem non raro autor exstitit, verum etiam ad eadem feliciter perficienda, diligentissimus semper adiutor fuit, atque fic difficillimam subditos gubernandi artem non tam praeceptionibus, quam diuturno vsu, et exercitatione condi

[ocr errors]
« PreviousContinue »