Page images
PDF
EPUB

ERRATA.

VOL. VI.

line

381.....

Page 362 to 447 The running title should be Second Defence of the People of

England. 363....20 The comma should be after himself, not after English. 371.....4 for love read lust.

In this page and various others, for Portia read Pontia. 375.., note.... for undis..... read audis. 5

won't........ wont.

broad sword... sword. 399.....4 f. b. republica.. publica. 411.....3 f.b, ... won't......... wont. 414.... 10 f.b. Salmaneus...... Salmoneus. 425....13 Phythian... Pythian. 439.. ..16 f. b. more.. 443....10 f. b. Brutus's..

6

.

Brutuses.

moor.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Illustrissime Domine; Per literas vestras Januarii die vigesimo 1654 datas, certior sum factus, nobilem virum Fridericum Matthiam Wolia sogum secretarium veftrum, et Christophorum Griphiandrum, cum certis mandatis ab illuftrifsima dignitate vestra in Angliam miffos fuisse. Qui cùm ad nos accessiffent, et fusceptam Anglicanæ reipublicæ administrationem nobis veftro nomine gratulati sunt; et uti vos vestráque ditio in hanc pacem, quam cum foederatis Belgii ordinibus proxime fecimus, affumeremini : ut denique falvam-guardiam illam quam vulgo vocant, à parlamento nuper vobis concessam, nostra nunc authoritate confirmaremus, petiverunt: ob istam itaque gratulationem tam amicam maximas, ut æquum eft, gratias agimus : et illa duo postulata libenter concessimus ; nulli etiam occasioni in pofterum defuturi, quæ studium in vos noftrum poterit ullo tempore declarare. Idque ex fupradictis oratoribus vestris pleniùs vos arbitror intellecturos; quorum fides, ac diligentia, in hoc vestro apud nos negotio præclarè constitit. Quod reliquum est, vobis, rebusque veftris felicitatem, atque ex voto pacem omnem exopto. Westmonasterio, Jun. 27, 1654. Illustrissimæ dignitatis vestræ ftudiofifsimus, OLIVERIUS, Angliæ, Scotiæ, Hiberniæ, &c.

Protector

[merged small][ocr errors][merged small]

Comiti OLDENBURGICO.

Illustrissime Domine; Literas vestras Maii fecundo die Oldenburgo datas accepi haud uno nomine gratissimas; cùm quòd efsent ipfæ fingulari erga me humanitate ac benevolentiâ refertæ; tum quòd illustrissimi Domini Comitis Antonii perdilecti filii vestri manu redditæ. Id quod eò magis honorificum mihi duco, ex quo illius virtutes tanta stirpe dignas, moresque eximios, studium denique in me egregium, non tam acceptum ab aliis, quàm re ipfâ cognitum atque perspectum, jam habeo. Neque dubium effe potest, quin eandem quoque fuis domi fpem faciat, fore fe patris optimi præftantiffimíque fimillimum; cujus præclara virtus atque prudentia perfecit, ut tota illa ditio Oldenburgica permultis ab annis, et summa pace frui, et pacis commoda percipere, inter sævissimos undique circumstrepentium bellorum tumultus, potuerit. Talem itaque amicitiam quidni ego quam plurimi facerem, quæ potest inimicitias omnium tam fapienter ac providè cavere? Pro munere denique illo magnifico est, Illustriffime Domine, quòd gratias habeo ; pro jure est ac merito tuo, quòd ex animo sum

Illuftriffimæ dignitatis vestræ ftudiofiflimus,
OLIVERIUS, Angliæ, Scotiæ, Hiberniæ, &c.

Protector.

Westmonasterio, 29 Juni, 1654.

Illuftriffimo Domino ANTONIO GUNTHERO, Comiti

in Oldenburgh, et Delmenhorst, Domino in Jehvern, et Kniphausen.

OLIVERIUS

OLIVERIUS Protector Reipub. Anglia, Scotia, Hibernia, &c.

Serenissimo Principi CAROLO GUSTAVO Suecorum, Gothorum,
Vandalorumque Regi, Magno Principi Finlandia, Duci
Esthoniæ, Carelia, Brema, Verda, Stetini, Pomerania,
Cassubia et Vandalia, Principi Rugia, Domino 'Ingria,
Wilmaria, necnon Comiti Palatino Rheni, Bavaria, Jul.
Clivia et Montium Duci, &c. Salutem.

[ocr errors]

Sereniffime Rex; Cùm Suecorum regnum per hofce dies fummis populi studiis, omniumque ordinum fuffragiis liberrimis, translatum ad vos effe, toto orbe terrarum percrebuerit, id maluiffe majeftatem vestram suis literis amiciffimis, quàm vulgatâ famâ nos intelligere, et fummæ benevolentiæ erga nos vestræ, et honoris inter primos attributi, argumentum haud leve esse ducimus. Illam itaque veftris meritis egregiis accellionem dignitatis, præmiumque virtute tanta dignissimum, et fponte et jure vobis gratulamur : idque ut majestati vestræ, Suecorumque genti, reique toti christianæ, bonum atque faustum fit, quod et vobis maximè in votis est, junctis precibus Deum oramus. Quòd autem fæderis inter hanc rempublicam Sueciæque regnum recens icti conservationem majestas vestra, quod ad se attinet integerrimam, usque eò curæ fibi fore confirmat, ut quæ nunc intercedit amicitia, non permanere folum, fed, fi id fieri potest, augescere etiam indies poffit, id vel in dubium vocare nefas else, tua tanti principis fide interposita, cujus eximia virtus non folùm in peregrina terra regnum tibi hæreditarium peperit, fed tantùm etiam potuit, ut augustissima regina, Gustavi filia, cui parem omni laude heroinam multa retrò secula non tulêre, poffeffione imperii juftiffima inopinanti tibi ac nolenti ultrò cederet. Vestrum denique tam singulare erga nos ftudium, tamque præclaram animi fignificationem nobis esse gratiffimam, omni ratione persuasum effe vobis cupimus; nullumque nobis pulchrius certamen fore, quàm ut vestram humanitatem noftris officiis nullo tempore defuturis, fi id potest fieri, vincamus. Westmonasterio, die

Majestatis vestræ studiosissimus, 4 Julii, 1654

OLIVERIUS, Reip. Angliæ, Scotiæ,

Hiberniæ, &c. Protector.
B 2

Illustrisimo

Illustrissimo Domino Ludovico Mendezi! DE HARO.

Quod accepi ex literis tuis, illustrissime Domine, constitutum ac nominatum jam effe ab ferenissimo Hispaniarum rege legatum, qui de suscepta à me Anglicana republica gratulatum huc primo quoque tempore veniret; cùm eft meritò per fe gratum, tùm tu id, qui ex te imprimis hoc me cognoscere voluisti, ut esset mihi aliquanto gratius atque jucundius, singulari tuo studio atque officii celeritate effecisti. Sic enim diligi atque probari me abs te, qui virtute tua atque prudentia tantam apud regem tuum authoritatem tibi conciliafti, ut vel maximis illius regni negotiis par animo præsis, haud minori profectò mihi voluptati debet effe, quàm judicium præftantiffimi viri ornamento mihi intelligo fore. De meo autem in serenissimum Hispaniarum regem propenso animo, et ad amicitiam cum isto regno conservandam, atque etiam indies exaugendam, promptissimo, et huic qui nunc adeft legato fatisfecisse me spero, et alteri, cùm advenerit, cumulatè fatisfacturum. De cætero, illustrissime Domine, qua nunc flores apud regem tuum dignitate ac gratia, eam tibi perpetuam exopto; quasque res geris bono publico et administras, volo tibi prosperè felici. terque evenire. Amplitudinis tuæ illustrissimæ studiofiflimus, Oliverius Protector Reipub. Angliæ, Scotiæ,

Hiberniæ, &c. Albâ Aulâ, Septembris die, 1654.

Serenissimo Principi CAROLO Gustavo ADOLPHO, Suecorum,

Gothorum, Vandalorumque Regi, &c. Cùm de voluntate vestræ majestatis in me fingulari ex vestris sim nuper literis persuasus, quibus et ipfe pari studio refcripferim, videor mihi ex ratione prorsus amicitiæ noftræ deinceps facturus, fi quemadmodum quæ grata acciderint ad lætitiam mutuam communicem, ita quæ contraria, de üs vobis tanquam amicissimis, animi mei fensum doloremque aperiam. De me equidem fic exiftimo, eo me in loco reia pub. jam effe constitutum, ut communi Protestantium paci

imprimis

« PreviousContinue »