Page images
PDF
EPUB

shine

И

крстове од часнога древа ;
А Никола воде и бродове;
Па одоше Богу на диване,
Молише се три бијела дана
И три тавне ноћи без престанка,
Молише се, и умолише се:
Бог им даде од небеса кључе,
Затворише седмера небеса,
Ударише печат на облаке,
Те не паде дажда из облака,
Плаха дажда, нити роса тиха,
Нит' обасја сјајна мјесечина;
И не роди вино ни шеница,
Ни за цркву часна летурђија,
Пуно време за три годинице;
Црна земља испуца од суше,
У њу живи пропадаше људи;
А Бог пусти тешку болезању,
Болезању страшну срдобољу,
Те помори и старо и младо,
И растави и мило и драго.
Што остало, то се покајало,
Господина Бога вјеровало.
И осташе Божји благосови,
Да не падне леда ни снијега
До један пут у години дана;
Како онда, тако и данаске.
Боже мили, на свем тебе вала!
Што је било, више да не буде!

60

65

70

75

80

85

2

Опеш шо, али друкчије.
(из Црне горe).

Збор зборише Божи апостоли,
Збор зборише на небеска врата,
Отуд дође Громовник Илија,
А пита та Огњана Марија:

99

Ђе си био, мој брате Илија ?".
„Казаћу ти, Огњана Марија:

99

99

Ја сам био у земљу проклету,
„Бено јесте Боже незаконство:
„Бе не моле Бога, да помогне,
И не слуша пород родитеља,
„А не слуша млађи старијега;
„Бе кум кума не држи за кума,
„Бевер снаси о срамоти ради;
Бе брат брата по судовим' ћера
„И мучи га муках пред Турцима;

99

Не светкују свеца никаквога,

99

Нити жегу у цркву свијеће,
„Нити служе Божу летурђију."
Оно рече, на ноге устаде,
И господске даре дијелише,
Што је њима Господ поклонио :
Свети Петар и апостол Павле
Ев' узеше пуње и шеницу 1),
Свет’Илија грома небескога,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5

10

15

20

1) У Црној се гори пуње зове оно вино, с којијем се устаје у славу; а шеница се овдје спомиње ради

кољива, поскура и крснога колача.

А Марија муњу и стријелу,
Свети Тома печат од облаках,
Аранђео јесење бријеме,
А Никола на воду бродове,
Свети Спасе житњега цвијета,
Свети Саво леда и снијега,
Свети Јован сабор анђелима,
А Ђорђије прољетње цвијеће.
Кад анђели 2) даре дијелише,
Они св’јету муке ударише:
Илија их громовима гађа,
А Марија муњом и стријелом;
Не могли их Богу обрнути.
Аранђео навали бријеме,
Никола им затисну бродове,
Свети Петар и апостол Павле
Узеше им пуње и шеницу
И од земље свакоји берићет;
Па их Боже сунце изгорело,
Горело их три године данах,
Док узавре мозак у јунака,
Докле пуче ками у лугове,
А осану гора проз планине;
Докле црна земља испуцала,
Пуче црна земља по три лакта,
Te ce доме коњи и јунаци;
Свети Саво пуштио снијега,
Три године снијег не опаде,
Док у свијет ништа не остаде,
И овчари овце изгубише,

2) у више пјесама слушао сам, да се свеци зову анбели.

25

30

35

40

45

50

99

Из свијета челе побјегоше,
Са свијем се свијет дотамани,
До у Ср’јему, у то мјесто жупно ;
Е се купе Сријемски главари
На сакупу пред бијелом црквом,
Ty
Ту дођоше млоги свештеници,
Посједаше, ђе је мјесто коме;
Отуд дође самоуче ђаче,
Па им ђаче ријеч проговара :
Сви се, браћо, на ноге дигните,
„И пружите мене десне руке,
„Вјеру дајте, да ме не варате!”
Сви једанак од земље скочили,
И сви ђаку десну руку дају;
Таде ђаче њима проговара:
,, Хоʼте, Богу да се обрнемо !
„Да служимо Божу летурђију,
„Да молимо Бога по закону
Сви се бјеху к Богу обрнули,
По три пута љубе земљу црну;
И послуша пород родитеља,
И послуша млађи старијега,
И брат брата не води на суду,
Ни га мучи муках пред Турчином,
И светкују свеца свакојега,
И сви моле Бога милоснога
Без престанка и дневи и ноћи
По правилу, ка' је Богу мило ;
И Бот им је услиша молитве,
Смилова се Бог на сиротињу,
Те се опет свијет наслиједи.

[ocr errors]

55

60

65

70

75

80

85

[ocr errors][merged small]

3.

Ђакон Стефан и два анђела.

Рано рани ђаконе Стеване
У недељу пређе јарка сунца
Пређе сунца и пре летургије,
Он не иде у бијелу цркву,
Већ он иде у то поље равно,
Te он сеjе белицу пшеницу,
Ал' етоти два путника стара,
Божју су му помоћ називали:
„Божја помоћ, ђаконе Стеване !"
А он њима лепше одговара:
„До Бог добро, два путника стара!”
Ал' беседе два путника стара:
„Бога теби, ђаконе Стеване!
„Која теби велика невоља,
„Те си тако рано уранио
„У недељу пређе јарког сунца,
„Пређе сунца и пре летургије,
„Па ти сејеш белицу пшеницу?
„Или си се јунак помамио;
,,Или си се данас потурчио,

[ocr errors]

,

Часног крста под ноге згазио,
„Часног крста и красног закона,
„И своју си веру изгубио;
„Те си тако рано уранио
„У недељу пређе јарког сунца,
„Пређе сунца и пре летургије,
„Па ти сејеш белицу пшеницу?"
Ал беседи ђаконе Стеване:

5

10

15

20

25

« PreviousContinue »