Page images
PDF
EPUB

90

95

100

Све сватове редом покупио , Па отиде у Клисуру тврду, У Клисуру тврда Качаника, Куд ће проћи Грчићу Манојло и провести кићене сватове. Ал' ето ти Грчића Манојла, и он води киһене сватове, Понајпрви иде пред дружином На вранчић у коњу косатоме, Буздована покрај себе њија, Па га баца јунак под облаке, A у десну дочекује руку. И овако танко попијева: „Млав-планино, и планино Стара! „Млав-планино, крвава крајино! „Чудно ли си у крв огрезнула! „Млоге ли си мајке ојадила! „Млоге сестре у црно завила, „Удовице у род оправила ! „Да л” ћеш данас мој” ојадит” мајку ? „Да ли сестру у црно завити ? „Да ли дати моју заручницу За Груицу сина Новакова ?» Тако пјева Грчићу Манојло, Гледају га из горе хајдуци, Гледају га, но им није мило. Оде Грче за добру ћевојку, А осташе у гори хајдуци. Било тако за неђељу дана, Ал' ето ти Грчића Манојла, Води свате и носи ћевојку,

105

110

115

Те он зађе у Клисуру тврду,
У Клисуру тврда Качаника,
Понајпрви иде пред дружином

120 На вранчићу коњу косатоме, На вранцу је ноге прекрстио, Па удара у ситну тамбуру, Уз тамбуру танко попијева: „Млав-планино, и планино Стара ! 125 „Млав-планино, крвава крајино! Чудно ли си у крв огрезнула! „Млоге ли си мајке ојадила! „Млоге сестре у црно завила! „Удовице у род оправила!

130 „Да од кога, веће ни од кога, „Од Новака и од Радивоја; „Да л' hеш данас мої ојадит' мајку ? „Да л' ми сестру у црно завити ? „Да ли дати моју заручницу

135 За Груицу сина Новакова ?" Тако пјева Грчићу Манојло, Гледају га из горе хајдуци, Гледају га, но им није драго. Тад” говори Старина Новаче:

140 „Чујете ли, сва моја дружино! „Удри сваки на друга својега: „Кум Бороје нек иде на кума, „А старојво нека на старојка, „Радивоје нека на tевера,

145 „А ја хоћу баш на домаћина, „А Груица нека на Манојла, „Сви сватови редом на сватове."

150

155

160

Све Новака друштво послушало,
и у свате јуриш учинили:
Кум Бороје погубио кума,
и старојко погуби старојка,
Радивоје погуби ђевера,
И он узе лијепу bевојку,
Одведе је у гору зелену;
Домаћина Новак погубио,
Сви сватови свате разагнали;
Сам остаде Грчићу Манојло,
К њему иде Новаковић Грујо ,
Голу сабљу носи у рукама,
Па

дозива Грчића Манојла!
„Стани курво, Грчићу Манојло!
Чију носиш лијепу ћевојку ?
„Причекај ме, да мејдан дјелимо,
„Да видимо, чија је ћевојка.”
Кад то виђе Грчићу Манојло,
Обје ноге низ вранца опружи,
Те у златне врже бакарлије,
А из руку тамбуру одбаци,
Па десницом за мач приватно,
A љеваком вранцу за дизгене,
Па говори Новаковић-Грују:
„Ближе к мене,

Новаковић-Грујо, „Ближе к мене, да се ударимо, „Како сам мејдан дијелити, „И ћевојку сабљом одвојити.” Ту допаде Новаковић Грујо, Удари га сабљом по рамену, Ал' се Грче штитом заштитило,

165

170

[ocr errors]

175 180

185

190

На двоје му сабљу саломно,
На штиту се ништа не познаде.
Кад то виђе Грчићу Манојло,
Он потеже мача зеленога:
„Стани курво, Новановић-Грујо!
„С том ли сабљом идеш у хајдуке!
А да видиш мача зеленога,
„Што би добар био за хајдуке!"
Па га мало мачем заватио,
Али га је љуто обранио,
Лијеву му руку осјекао,
Клону рука низ чошну доламу;
Но су лаке ноге под хајдуком,
У гору га ноге занијеше;
Виком виче Новаковић Грујо,
Виком виче по гори зеленој:
„Бе си, брате, дели Татомире!
„Изгуби ме Грче на мејлану.”
Ту допаде дели Татомире,
Поси голу сабљу у рукама:
„Стан” курвићу, Грчићу Манојло!
„Ласно їс Грујом мејдан дијелити,
„Но причекај дели Татомира.”
Рече њему Грчићу Манојло: 2. -
„Ближе к мене, дели Татомире,
„Ближе к мене, да се ударимо,
„Кайо сам мејдан дијелити.”
Ту допаде дели Татомире,
У,

дари га сабљом по рамену,
Ал' се Грче штитом заштитило,
По штиту га сабљом ударио,

195

200

205

210 215

220

225

На двоје му сабљу саломно,
На штиту се ништа не познаде.
Грче маче мача зеленога:
„Стан” курвићу, дели Татомире!
„С том ли сабљом идеш у хајдуке!
„А да видиш мача зеленога,
„Што би добар био за хајдуке!”
Па га мало мачем заватио,
Десну му је руку осјекао,
Клону рука низ чошну доламу ;
Но су лаке ноге под хајдуком,
У гору га ноге занијеше;
Виком виче по гори зеленој:
„А ђе си ми, чича Радивоје ?
„Изгуби ме Грче на мејдану.”
Но ето ти дели Радивоја,
Голу сабљу носи у рукама,
Право иде Грчић у Манојлу:

Стан" курвиһу, Грчићу Манојло!
„Ласно ј” с ђецом мејдан дијелити,
„Но причекај дели Радивоја,
„Да јуначки мејдан дијелимо.”
Рече њему Грчићу Манојло:
„Ближе к мене, чича Радивоје,
„Ближе к мене, да се ударимо.
Ту допаде дели Радивоје,
У дари га сабљом по рамену,
Ал' се Грче штитом заштитило,
По штиту га сабљом ударио,
На троје је сабљу саломно,
На штиту се ништа не познаде.

22

230

235

240

« PreviousContinue »