Page images
PDF
EPUB

100

105

110

До три дана и три ноћи тaвне, Нема Мата ни од њега гласа! Кад то виђе Ћуприлијһ везире, Он дозива лале и везире: „Чујете ли, лале и везири ! „Вид'те курве, Лакић-Хусеина, „Бе испусти црна каурина ! „Но чујете, лале и везири ! „Добар тумбас ватре начините, „Изведите Лакић-Хусейна, „На ватри га курву изгорите.” Послушаше лале и везири, Добар тумбас ватре начинише, Изведоше Лакић-Хусеина; Каде они њега изведоше, На ватри га јадна сагореше. Тако данак био оставио, А тавна је ноћца прифатила, Вечераше и акшам клањаше, Пак и земан од ложнице дође, Док погледа Ћуприлијһ везире, Ал' се сија море од запада! Онда викну лале и везире : „Изидите, лале и везири! „Нешто сјаји море од запада: „Јели који кадгод запамтио „Да се сјаји море од запада ? „Ил је сунце ил' је мјесечина ?? Ізидоше лале и везири, Те гледају море од запада, Па сви шуте, ништа не бесједе,

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

130

[ocr errors]

135

[ocr errors]

140

Проговара ara Хасан-ara :
„Ој везиру, честито кољено!
„Нит” је сунце, нит' је мјесечина,
„Но је оно од Хорвата Мато,
„И он ћера млого дуговање:
„Бијели се орахова лађа,
„И сјаји се думен од калаја,
„Од калаја и сувога злата,
„И на њему алем камен драги;
„Иб'јели се из потаје ђого,
„) ђогину сабља окована,
„И на њојзи алем камен драги,
„И сија се од злата синија,
„И на њојзи три чирака златна
„И на њима три камена драга,
„Што ваљају три царева града.”
У ријечи, коју бесеђаху,
Али стаса од Хорвата Мато,
и он стаса морем дебелијем,
Па сустави под бијела града,
Па он викну Ћуприлијһ-везира:
„Ход” везиру, узми дуговање.”
Скочи везир од земље на ноге ,
Па, повикну лазе и везире,
За њим пође тридесет Турана,
Отидоше води на обалу;
lіад дођоше од Хорвата Мату,
Први иде Куприлијһ везире
А за њиме сва Турска господа,
Они иду на танану лађу,
Сеир чине много дуговање;

145

150

155 160

165

170

175

Онда рече од Хорвата Мато:
„Ој везиру, честито кољено!"
„Довед'те ми побратима мога,
„И њему сам дара доносио:
„Добра сам му коња доводио,
„Добра коња и млада сокола."
Излану се момче из Турака :
„Давно ти је побро погинуо.”
Кад то зачу од Хорвата Мато,
Грчки збори Грчићу Манојлу:
„Думенција, Грчић у Манојле!
„Ти отисни на дубљине лађу."
Кад то чуо Грчићу Манојло,
Он отиште на дубљине лађу,
Повезаше тридесет Турака,
Па бацише у воду студену,
Па су лађу двору повратили
и у лађи Куприлијһ-везира.
Кад су дошли двору бијеломе.
Скупила се сва господа Српска
Све им каза од Хорвата Мато,
Све им каза, каква је невјера;
Онда рече сва господа Српска :

Што с' чинио, Куприлијһ-везиру,
„Што с чинио, то си дочекао.
Добар тумбас ватре начинише,
и на ватри њега сагореше.

49. љуба хајдук - Вукосава. Подиже се Type од Удбиње, Од Удбиње крваве крајине,

180

[ocr errors]
[ocr errors]

185 5

10

[ocr errors]

15

Младо Туре Боичић Алиле,
Подиже се у лов у планину,
и он узе слуге и левере
и поведе хрте и огаре;
Лов ловио три бијела дана,
Лов мовио, ништа не добио;
А кад трећи бјепте око подне,
Таде добар шићар задобно,
Уватио хајдук - Вукосава
Од приморја мјеста питомога.
Још се вали Боичић Алиле:
„Хоћу њега ка цару водити,
„И хоћу га цару поклонити.
Па га не ће ка цару водити,
Но га баци у ледну тамницу,
Ту тамнова три године дана.
Кад хајдуку мука одољела,
Он дозивље Боичић-Алила:
„Ој Турчине, Боичић-Алиле!
„Ну дај мене лист књиге бијеле
И калема, чим се књиге пишу,
„E ћу писат једну ситну књигу,
„Да је пошљем мајци и љубовци.”
То је Али њега послушао,
Даде њему лист књиге бијеле
и калема, чим се књиге пишу;
Хајдук пише књигу на кољену:
Стара мајко, не надај се у ме,
„Вјерна љубо, преудаји ми се."
А кад књига у приморје дође,
Заплака се и сестра и мајка,

20

25

30

[ocr errors]

35

[ocr errors]

40

45

Буба му се протом насмијала,
Па пошета низ чаршију млада,
Докле дође бемберу Михату,
Па Михата била братимила :
„Богом брате, Михате бембере !
„Обриј мене русу косу с главе,
„Остави ми делијнске перчине.
То јој Михат за Бога примио ,
Те јој русу косу обритвио,
Остави јој делијнске перчине;
Она млада у дворе се врати,
На се баца одијело дивно:
Обукла је ковчали чакшире,
Па об уче памукли кошуљу,
А по њојзи од злата кошуљу,
Да од пота не штети кошуљу;
Па обуче црвену доламу,
На доламу пуца с обје стране,
Свако пуце од по литре злата,
Ама што је пуце под гръоцем,
У њем” има двије литре злата,
Забурмано, па се одбурмава,
Те њим влашче пије вино ладно;
Па обуче токе позлаћене,
Опаса се мукадем-појасом,
А за појас двије пушке мале,
У златан су калуп саљеване,
А међу њих јaтaгaна златна;
А на главу калпак и челенке,
Један калпак, седам челенака ;
Па оседла коња дебелога,

50

55

60

« PreviousContinue »