Page images
PDF
EPUB

155

160

165

То изрече, с душом се растаде,
Па га сакри кнеже Милутине,
Сакрио га доле у подруме;
Све замири Милутине кнеже.
Кад дођоше киһени сватови,
А запишта жалосна девојка :
„Јао Биро, рођени девере !
„Нисам ми ја тебе беседила,
„Ја ћу моју преболети руку,
„Рану твоју ти преболет” не ћеш?"
Стаде писка по господску двору;
Све замири Милутине кнеже,
Те играше свати и певаше,
За убава за три бела дана;
Кад четврти данак освануо,
Онда кнеже саранио "Биру.
Па беседи Милутине кнеже :
„Јед'те, пијте, моја браћо драга!
Кнез Милутин чини два весеља:
„Једног жени, другог сарањује.”
По томе је мало постајало,
Па је кнеже чету сакупио,
Те отиде у клисуру тврду,
Те увaти Грчића Манојла,
Расече га на четир” черака,
Обеси га на четири друма,
Те освети својега Кирјака,
Освети га, ал' га не поврати.

170

[ocr errors]

175 77.

3 «ручница Сењанина Іва.

(из Сиња).

Винце пијe Сењанине Иве
У пунице и у заручнице,
Види му се винце кроз гръоце,
Биле руке кроз танке рукаве ;
Вран му перчин били врат прикрио; 5
Било лице, мрка на усница ;
Гледала га из куле дивојка,
Пак је милу: мајку дозивала:
„Ну, старице, мила моја мајко!
„Ти изајди кули на пенџере,

10 „Па погледај прид дворе бијеле, „Како Иве рујно вино пије: „Племенит је, мила моја мајко !" А мајка је њојзи говорила: „Мучи, heрце, да би замукнула! 15 „Девет и је у матере било, „Осам и је од урок' умрло, „и Иван ће, ван да Бог не даде.” Иде Иве двору бијеломе, Пак дозивље милу мајку своју: 20 „Ну, старице, мила моја мајко ! „Ево ме је врло заболило,

Боr hе дати, да ће добро бити; „Стери мени мекане душеке; „Не стери ми дуго ни широко,

25 „Јер ти не һу боловaт” за дуго.”

[ocr errors]

30

35

40

Пак се маши уџеп 0,1 40.ламе, и извади од злата јабуку : „На то теби, мила моја мајко! „То ми подај заручници мојој, „и реци јој, мила моја мајко! Ако буде рода господскога „Кајаће ме годину данака; „Ако я буде ро,да орјатскога, „Не һе, мајко, ни неди.љу дана.” То изусти, душицу испусти Говорећи е милом мајком својом. Када види Иванова мајка, Узимала од злата јабуку, Тер је носи његовој дивојци: „На то теби, драга душо моја! „Ово ти је Иве оставио, „И река” је Иве дите младо: „„„Ако будени рода господскога,

, Kajaheim rа годиницу дана; „„Ако . будеш ро да орјатскога, „Не bеш, душо, ни недиљу дана." Дивојка је рода господскога, іајала га три године дана: За годину лишца не умила, А за другу косе не чешљама, А за трећу била не носила; Ве кајала свећ Иву млађана; Ал' јој скоро Бог и сриhа даде: : Испроси је бане од Будима, Испросио и прстеновао, и киһене свате сакупно:

45

50

55 60

65

[ocr errors]

Два дивера под њом коња воде,
А четири над њом сајФан носе;
Кад су били двору Иванову,
Говорила са коња дивојка :
„Бора вами, кићени сватови!
„Уставите бубње и свирале
„Док прођемо дворе Иванове,
„Да не види Иванова мајка,
„Да у срцу не понови рана.
А вели јој бане од Будима :
„Муч', не лудуј, драга душо моја!
„И још кајеш Ивана млађана!”
А вели му гиздава дивојка :
„Вира моја, бане од Будима!
„Ја ћу бити у твом билом двору,
„Још һу кајат' Ивана млађана."
Кад је бане ричи разумно,
Он повади од бедрице ђорду,
и осиче дијевојци главу ,
Летећ јој је глава говорила :
„Волим, да сам сада погубљена,.
„Нег” да ме је бане обљубио,
„Када није мој драги драгане,
„Мој” драгане Сењанин Иване!»

70

75

80 78.

Женидба Мими ва барјак шара ").

5

10

Мили Боже, чуда великога!
Кад се жени Милић барјактаре,
Он обиђе земљу и градове
Од истока паке до запада,
Према себе не нађе ћевојке :
Главит јунак свакој ману нађе ;
Женидбе се проћи хотијаше;
Но да видиш чуда изненада!
Једно јутро у свету неђељу
Поранио Милић барјактаре
На јутрење Миљешевци цркви,
Пред црквом га намјера намјери
На јунака војводу Малету
Од бијела Колашина града,
Па говори војвода Малета:
„Ој Бога ти, Милић-барјактаре!
„Ти обиђе земљу и градове
„Од истока паке до запада,
„А по ћуди не нађе ћевојке,
„Но ти хоћу једно чудо казат':
„Ено за те љепоте ђевојке
„У Загорју украј мора сиња,
„У онога Вида Маричића;
„Чудо људи за ђевојку кажу:

15

20)

66) Мјесто Милића барјакшара једни пјевају Сарајли И.ија.

« PreviousContinue »