Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

У БЕЧУ,
у III Tл мПАРИЈИ ЈЕРМЕНСКОГА МАНАСТИРА.

1846.

ПЈЕСМЕ, ,

КОЈЕ СУ У ОВОЈ КЊИЗИ.

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

1. Старина Новак и кнез Богосав

2. Новак и Радивоје продају Груицу

3. Старина Новак и дели Радивоје

4. Груица и Арачин *)

5. Груица и ваша са Загорја

6. Женидба Груице Новаковића

7. Неејера љубе Груичине

8. Турско војевање на Беч

9. комад од друге Бечке пјесме

10. Маргита дјевојка и Рајко војвода

11. Цар Сулеман и Саво патријар

Турски цар и Нико патријар

13. Саво и Турски цар

14. Свети Саво и Хасан-паша

15. Московски дарови и Турско увдарје

16. Сулшаније робиње

17. Паща Подгорица и Туро чобан-баша

18. Женидба Ива Голотрба

19. Хајка Атлагића и Јован беһар

20. Јанко од Кошара и Мујин Алим

21. Женидба Стојана Јанковића

22. Опет женидба Стојана Јанковића

23. Јанковић Стојан и Смиљанић Илија

24. Женидба од Задра Тодора

25. Роасиво Јанковића Сшојана.

26. Женидба Ива Сењанина

27. Опет женидба Сењанина Ива

28. Кунина Златија

29. Млади Марјан и Арнаут-Осман

30. Опеш шо, али друкчије

31. Смрт Сењанина Ива .

32. Смрш Илијe Смиљанића

33. Сватови Нука Новљанина

34. Женидба Ивана Ришњанина

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

*) које су пјесме овдје назначене овако рукописнијем

словима, оне до сад нигда нијесу штампане.

« PreviousContinue »