Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

NOVIS CVRIS RECOGNITA, ET MULTIS CVM
AD HISTORIAM, TVM AD IVS PVBLICVM HVNGARICVM
ACCESSIONIBVS LOCUPLETATA AB AVTORE SVO

CAROLO FRANCISCO PALMA,

CONSECRATO EPISCOPO COLOPHONIENSI,
METROPOLITANAE ECCLESIAE COLOCENSIS PRAEPO.
SITO MAIORE, ET CANONICO, VACANTE NUNC
SEDE,

PER ARCHI-DIOECESIM COLOCENSEM IN PONTIFI.
CALIBVS AVXILIARI EPISCOPO, IN SPIRITVALIBVS
FICARIO, ET CAVSARVM AVDITORE GENERA-

LI CAPITVLARI

[merged small][ocr errors]

PESTINI, BVDAE, et CASSOVIAE,
Sumptibus I. M. WEINGAND, et 1, G. KOEPF Bibliopolae,

[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Pro

ro eo, quo nullo non tempore ferebamur studio, vt iuuentus noftra Hungarica, ad Dei omnipotenis gloriam, summi imperantis obfequium, ac ad communem denique patriae felicitatem consiliis suis aliquando promouendam, in illis potiffimum, quae huc faciunt, difciplinis exerceretur, cultiorum Europae gentium imitatione et exemplo, vniuerlam Hungariae historiam, inde a suis incunabulis, ad nostrạm vsque aetatem , iam olim, cum in conuictu regio Tyrnauienfi illustrium adolescentum institutioni praeessemus,in compendium redegeramus, eo cum delectu, vt iis, quae admirationem dumtaxat in nobis commouere folent, praetermiffis, illa potius, quae ad maiorum virtutis aemulationem adolefcentum animos suauiter excitent , probosque ex eisdem patriae ciues efforment, commemoraremus, quod etiam edita Tyrnauiąe anno 1770. Notitia rerum Hungaricarum tribus voluminibus comprehensa, praestare conati fumus,

Operis hujus vtilitatem fatis fuperque comprobarunt honorifica exterorum aeque, ac domesticorum eruditorum de eodem iudicia, typis etiam vulgata; magis vero illud,

quod illico non catholicae folummodo, verum etiam acacholicae iuuentutis inanibus teri inceperit: ve adeo distractis triennii fpatio exemplaribus omnibus, idem opus nouis curis recognitum , et quantum pro exigui temporis, quod typographi nouam editionem paulo vehementius vrgentes praestituerant, anguftiis licuit, emendatum, auctumque ibidem sub principium anni 1774. praelo Cubiicere coacti fuerimus,

[ocr errors]

Altera haec editio non minore, quam prior auiditate accepta , tanto mox numero diripi coepit, vt paucos intra annos penitus fit diuendita: quod cum patriae hiftoriae, ea, quam nos tenuimus, methodo conscriptae, ftudiofiores animaduertissent, per literas, et nuncios maiorem in modum nos hortati sunt, vt ad tertiam editionem apparandam animum, manumque admoueremus. Quamuis autem et auxiliaris episcopi in ecclesia Colocensi munus, quo nos piae memoriae AVGVSTA MARIA THERESIA ante quadriennium auxit, et in Metropolitano capitulo Colocensi praepofiti maioris, quam ex IOSEPHI IT. AVGVSTI gratia consecuti sumus, dignitas non parum nobis temporis ex otio literario detraherent, pro ardenti nihilominus in popularium nostrorum commoda studio, non potuimus non aequis amicorum votis deferre : itaque fubcisiuis horis, totum

« PreviousContinue »