Слике страница
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors]

MALA KNJIŽNICA „MATICE HRVATSKE"

SVEZAK I.

HRVATSKA POVIJEST.

PRVI DIO:

OD NAJSTARIJIH VREMENA DO GOD. 1526.

NAPISAO

FERDO ŠIŠIĆ.

U ZAGREBU.
IZDALA „MATICA HRVATSKA".

HRVATSKA POVIJEST.

PRVI DIO:

OD NAJSTARIJIH VREMENA DO GOD. 1526.

NAPISAO

FERDO ŠIŠIĆ.

S

DIONIČKA TISKARA U ZAGREBU.

1906.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

1. Južni Slaveni u staroj postojbini.

Narodi, poznati u kasnije doba pod nazivoñi Slaveni (Sloveni), ogranak su velikoga plemena arijskoga ili indoevropskoga, za koje se misli, da țų. se kolijevka nalazila negdje izmedju Kaspijskoga mora i centralno-azijske visoke ravni Pamira. Nakon ? mnogo stoljeća, kad se plemensko, a potom i jezično jedinstvo arijsko rasturilo, stadoše se žitelji toga kraja raseljivati i to tako, da je samo jedna grana, naime indijska, pošla na jugo-istok, a sve ostale osim jedine iranske, koja je ostala u pradomovini, na zapad. Na krajnom zapadu uz Atlanski ocean smiriše se Kelti ili Gali, na jugu u Italiji naseliše se Latini, a na Balkanskom poluostrvu Grci ili Heleni, dok srednju Evropu i velik dio Skandinavije zapremiše Germani ili Nijemci, a istočno od njih Slaveni i Litavci. No ova se seoba arijskih naroda u Evropu nije brzo vršila, već polako kroz više stoljeća, jer su se došljaci imali boriti sa starosjediocima tih strana, tako Slaveni sa Finima ili čudima. Malo pomalo, svakako pet stoljeća prije Hrista, zauzeše Slaveni onaj bo

« ПретходнаНастави »