Слике страница
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

PREDGOVOR.

Ovaj treći dio moje „Hrvatske povijesti" obuhvata doba od godine 1790. do 1847. U njemu dakle prikazani su dogadjaji. koji čine jednu suvislu epohu u našem narodnom životu od onoga časa. kad se kraljevina Hrvatska sama od svoje volje tješnje udružila s kraljevinom Ugarskom, pa do dana, kad se ona opet odlučila da ovu tješnju vezu prekine. Dalnje dogadjaje sve do revizije hrvatsko-ugarske državopravne nagode od godine 1873. prikazat ću u četvrtom zaključnom dijelu. Taj će dio podjedno imati još i dva dodatka; u prvom ću saopćiti hronološki pregled dogadjaja hrvatskih od 1873. do u najnovije dane, a u drugom ocrtat ću u jednoj cjelini sve ono. što se tiče grada Rijeke i riječkoga pitanja.

Sto sam ovaj treći dio obradio iscrpljivo i podrobno, (a tako ću i četvrti) držim, da će mi svatko odobriti, a to tim više, što sam se poslužio u prvom redu obilnom i dosle posve nepoznatom arkivalnom gradjom. Svakako je potrebno, da se potanje znade, kako je postala moderna Hrvatska i one intelektualne i političke ideje, u kojima ona danas živi.

[ocr errors]
« ПретходнаНастави »