Слике страница
PDF

MALA KNJIŽNICA „MATICE HRUATSKE"

SVEZAK U.

MRUflTSKfl TOUIJKT.

DRUQI DIO:

OD GODINE 1526. PO GODINE 1790.

NAPISAO.

FERDO 5I5IĆ.

U ZAGREBU.
IZPALA „MATICA HRVATSKA".

MRUflTSKfl rOUUKT.

DRUGI DIO:

OD GODINE 1526. DO GODINE 1790.

NAPISAO

FERDO 5I5IĆ.

i

[graphic][merged small]

105904.3 TREĆE DOBA.

(OD GODINE 1526. DO 1790.)

Kraljevi iz kuće Habsburške i Habsburškolotarinške.

I.

Dva kralja: Ivan Zapoljski i Ferdinand I. . (1527 —1564.)

Kad se početkom septembra 1526. raširio tužni glas o mohačkoj katastrofi, oblada narodom hrvatskim opći strah i malodušnost, koju još uvećaše glasine, da će se sultan Sulejman glavom na povratku iz Ugarske svratiti na Jajce, a istodobno će veliki vezir Ibrahim pregaziti vojskom svojom Slavoniju i Hrvatsku. U taj je kobni čas narodu hrvatskomu pravi i jedini spasitelj bio knez Krsto Frankapan, koji samo uslijed nemarnosti bana Franje Batthya,Dvja (kako sam kaže) ne dospje za vremena na Mohač stigavši tek 2. septembra u Zagreb. Na glas o mohačkoj katastrofi dade se on rijetkom energijom u službu zaplašena naroda ne samo tim, što ga je umio zadržati na okupu razašiljući po čitavom kraljevstvu utješljiva pisma i ističući, da ne mari za život svoj, kad se radi o,spasu domovine, nego i time, što je na opće umirenje i obranu prešao sa svojom vojskom Dravu, dospio do blizu Stolnoga

« ПретходнаНастави »