Računarska grafika i geometrijsko modeliranje

Front Cover
Univerzitet u Zenici, 2017 M10 25 - 237 pages

 Univerzitetski udžbenik Univerziteta u Zenici

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

About the author (2017)

Samir Lemeš, vanredni profesor Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, magistrirao je 2002. godine na Univerzitetu u Sarajevu, a 2010. godine odbranio je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Ljubljani. Prvi informatički priručnik u Bosni i Hercegovini, "PC nije bauk", napisao je 1995. godine, nakon čega je objavio još 14 knjiga i preko 60 naučnih i stručnih radova. Poslije skoro decenije ekološkog aktivizma, ovom knjigom vraća se u oblast kojom se bavio još od studentskih dana.
Prije 20 godina, u univerzitetskom udžbeniku "Konstruiranje pomoću računara (CAD)" obradio je tada aktuelni AutoCAD R14. U međuvremenu objavljeno je još 18 verzija, a ova knjiga jednim dijelom obrađuje najnoviju verziju tog softvera.

Bibliographic information