Page images
PDF
EPUB

66

60

[ocr errors]

65

„Проврже се црнијем јагњетом,
„И утече мене уз планину.
Манојло се таде сјетоваше:
„Ја сам, љубо, јагње дочекао,
„Убио га, па га испекао,
„И од њега, љубо, обједова",
„И плеће сам меса оставио;
„Врзи руку у зобницу вранцу!".
Она бачи у зобницу руку,
Оно плеће меса дофатила,
Ал' је оно од ћетета рука!
Тадер му је љуба говорила:
„A Манојле, траг ти погинуо!
„Ти не био продавати кума
Богу Фала, јер ј овако било!

70

66

7.
За ручница Лаза Раданови fa.
Кад се жени Радановић Лазо,
Он

испроси лепоту девојку, и

сакупи иљаду сватова, Оде право двору девојачком; Далеко и мајка угледала, Угледала, па је беседила: „Сад ћу стати на двор на капију, „Да ја гледам кићене сватове. .. Кад су свати близу двора били, Беседила девојачка мајка: „Иду, ћерко, кићени сватови, „У чије ће дворе улазити?

5

10

[ocr errors]

15

[ocr errors]

20

[ocr errors]
[ocr errors]

25

[ocr errors]

Чија ће и мајка дочекати? „Чија л браћа коње приватити? „Чиј” ли баба вином послужити? Чија л' сеја даром даривати?“ Кад девојка речи разабрала. Беседила својој старој мајки: „Ој старите, мила мајко моја! То је, мајко, Радановић-Лазо, И то су му кићени сватови, „И право hе нашем белом двору; „Веће слажи моје беале даре: „Ти ћеш, мајко, свате дочекати, „Моја браћа коње приватити. „Моја сеја даром даривати, „Мили бабо вином напојити.“ Док су свати у двор у.азили, Завади се мајка и девојка, Не ограде, ни о винограде, Већ о једну танану кошуљу: Мајка ohе да остави сину, А девојка своме ћувегији; Тад се мајка на њу на..утила, Па је стала двору на капију, На студен се камен наслонила, На камену грозне сузе лије, њу ми пита Радановић-Лазо: „Ој Бога ти, мила мајко моја! „Која ти је голема невоља, Те ти ниси свате дочекала, „Већ си стала двору на капију, „На студен се камен наслонила,

30

35

40

[ocr errors]
[ocr errors]

45

[ocr errors]

50

55

и на њега грозне сузе рониш ?-Мајка Лази тијо одговара: „Ао Лазо, зете несуђени! „Како ћу ти ја весела бити, „Како л' свате јадна дочекати, „Кад је твоја умрла девојка , „Јуче смо је младу саранили

2. Онда Лазо мајки говорио: „Казуј гробље, гди је укопана, „Да ја видим и мртву девојку. “ Кад је мајка речи разабрала, Беседила Радановић-Лази: „Ја ти гробља не смем казивати, „Јер је код нас чудан адет пост'о: „Кад умире под прстен девојка, Не копа се у то ново гробље, Већ се баца у то сиње море. Кад то чуо Радановић-Лазо. Беседио кићеним сватовма: „Ој сватови, моја браћо драга! „Чекајте ме у беломе двору, „Док отидем на нове пазаре, „Да ја купим свиле свакојаке, „Да ја плетем мрежу шаровиту, „Да ја тражим по моря девојку, „Ил у мени живо срце пуһи.“ Кад је Лазо ово беседио, Слушала га танана робиња, Па је њему тијо беседила: „Господару, Радановић-Лазо! „Није твоја умрла девојка,

[ocr errors]
[ocr errors]

60

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

75

80

85

[ocr errors]

„Већ се она е мајком завадила.
Ни ограде, ни о винограде;
Већ о једну танану кошуљу:
Мајка ohе да остави сину,
„А девојка теби да понесе.“
Кад је Лазо речи разабрао,
Он беседи куму и деверу:
„Ој Бога вам, куме и девере !
„Ви идите горе на чардаке,
„Доведите лепоту девојку,
„У њене јој даре не дирајте,
„Јер у мене доста дара има.“
Кад то чуо куме и девере,
Послушали Радановић-lазу:
Отидојше на горње чардаке,
Доведоше лепоту девојку,
Ударе јој ни дирнули нису.
Кад су Божји закон савршити,
Девојка се са родом опрашта:
Буби оца, љуби стару мајку,
„Буби браћу и милу сестрицу,
Па је мајки онда беседи.а:
„Опрости ми, мила мајко моја!
ЦІто сам теби, мајко, сагрешила.
Али мајка куне без престанка:
Мила кћери, и тебе не било!
„Ни допрла тамо, ни овамо!
„Већ остала среди горе чарне.“
Кад девојка речи разабрала,
Уд'рише јој сузе од очију.
Дигоше се кићени сватови,

90

95

66

[ocr errors]

100

[ocr errors]

105

[ocr errors]

110

115

120

Одведоше леноту девојку. Кад су били среди горе чарне, Ал' девојку заболела глава, Беседила свом ручном деверу: „Ој девере, мој злаћен прстене; „Ти ми зовни Радановић-Лазу.“ Кад је девер речи разабрао, Брже оде Радановић-Лази, Па је Лaзи тијо беседио : „Ајде, Лазо, брже у натраге. „Девојка се наша разболела. „На кума се главом насолони.а.“ Кад је Лазо речи разабрао, Он отиде лепоти девојки, Па је пита Радановић-Лазо : „Што је теби, лепота девојко ? „Што је тебе заболела глава?“. Девојка је њему беседила : „Господару, Радановић-Лазо! „Де ми скупи киһене сватове.." Скупи Лазо киһене сватове, Девојка им лепо завалила На љубави и на пријатељству ; Сваком дала по киту боси.ька, Лази да,да танану кошуљу, за коју се смајком завадила, Па је њему тијо беседила : „На кошу.by, Радановић-Лазо! „Под грлом јој пуце јадиково, „Јадиково и чемериково : „Кудгод одиш, нека јадикујеш;

[ocr errors]

125

130

135

« PreviousContinue »