Page images
PDF
EPUB

Украј сињег мора дебелога;
Кад је Арап кулу начини о,

[ocr errors]

је у оригиналу смисао Да је Арапин прострьо (застръо) кулу свилом и кадифом, а не свилу н кадифу! Тако у пјесми Женидба Марка Краљевића (стих 6):

Мјесто:

А не може служит 3 мрка вина A

арештампано :

не може служит Марка віномъ (!!!).

А у пјесми Смрш Марка Краљевића (стих 69):

мјесто:

прештампано: Л'јен ти бјеше, ја за мало | Лієпъ шы быче я за мало доба (?!!!).

ода

[ocr errors]

Тако је прештампано ,,чинишъ задужбине мјесто .градиш задужбине“, а у Српскоме је рјечнику (код ријечи задужбина) назначена разлика између градиши задужбину и чиниши задужбину! Тако је у пјесми Марко Краљевић и Муса кесеџија (у стиху 10) од одвр у се“ начињено „одерш ћу се!“ Тако је у пјесми Урош и Мрљавчевићи (у стиху 71) од сагрјешио начињено согрѣшіо, а у пјесми Марко Краљевић и кћи краља Арапскога (у стиху 4) од згријешио начињено согрешіо; а и Француз у Паризу, који је иоле учио познати разлику између Славенскијех нарјечија, може знати, да у овакијем догађајима није Српски со (него са, или су, или с које се пред гдјекојијем словима претвара у 3, као изуЖ-)! Тако је у пјесми Смрш Марка Краљевића (у стиху 109) мјесто „нек се цркве красе“ прештампано нек се Цркве красу“! Тако је у пјесми Марко Краљевић и кћи краља Арапскога на два мјеста (у стиху 35 и 37) од , По шом“ начињено „По шимъ“! А у тој истој пјесми (у стиху 16) „од извадисмо кавгу" начињено је „завадисмо кавгу“! По народноме говору

,,

[ocr errors]

,,

[ocr errors][ocr errors]

Дарио стакла у пенџере,
Простръо је свилом и кадиФОМ,
Па је онда кули говорио:

[ocr errors]
[ocr errors]

Што ћеш пуста у приморју, куло?
„Кад по тебе нитко шетат нема:
,Мајке немам, а сестрице немам,
„А јоште се оженио нисам,
„Да по тебе љуба моја шеће;
"Ал' тако ме не родила мајка,
„Већ кобила, која бедевију,
„Запросићу у цара ђевојку:
„Јалʼ ће ми је царе поклонити,
„Јали ће ми на мејдан изићи.“
То је Арап кули изрекао,

Па он одмах ситну књигу пише,
Те је шаље цару у Стамбола:
„Господине, царе од Стамбола!
„Код мора сам кулу начинио,

[ocr errors]

По њојзи ми нитко шетат нема,

„А јоште се оженио нисам;

5

10

15

20

кавга се не може завадиши, него се замешне, учини, огради и (у пјесмама) извади; а ЉУДИ се заваде, те постане кавга! и т. д.

Кад се ова ствар расуди са свију страна, онда ce може казати, да је ово право мјерило жалоснога стања данашње наше литературе. По овоме вад сваки паметаи човјек може помислити : кад се овако чини С народнијем пјесмама, које су наштампане, по свијету ce разишле и на различне језике превођене, а би од њих било, да су их оваки наши књижевници скупљали и први пут штампали?

шта

[ocr errors]

Поклони ми шћерцу за љубовцу;
„Ако л' ми је поклонити не ћеш,
„А ти хајде на мејдан јуначки.“
Дође књига цару честитоме,
Када виђе, што му књига каже,
Стаде царе тражит мејданџије,
Обећава благо небројено,

Ко погуби црног Арапина.
Мејданџије млоге одлазише,

Ал' Стамболу ни један не дође.
Нуто цару велике невоље!
Веће њему неста мејданџија,
Све погуби црни Арапине.
Ни ту није големе невоље,
Ал' с' опреми црни Арапине
Из приморја са бијеле куле:
Он с' обуче у рухо господско,
А припаса сабљу оковану,
Па опреми сиву бедевију:
Потеже јој седмере колане,
Заузда је уздом позлаћеном,
Па привеза чадор у теркију,
И са стране тешку топузину;
Кобили се на рамена баци,
Па упрти копље убојито,
Оде право бијелу Стамболу.

25

30

35

40

45

50

Кад је дош'о пред Стамболска врата,

Пред вратима копље ударио,

А за копље свез’о бедевију,
Пак разапе бијела чадора.

И на Стамбол он наметну намет:

55

Све на ноћцу по јалову овцу
и Фуруну љеба бијелога,
Један чабар жежене ракије,
По два чабра црвенога вина,
И по једну лијепу ђевојку,
Те му служи црвенику вино,
А ноћи јој б’јело лице љуби,
Дневи даје у земљу Талију,
Те узима небројено благо.
Тако држа три мјесеца дана;
Ни ту није голема зулума;
Арап узја танку бедевију,
Наћера је кроз Стамбол бијели,
Дође право под цареве дворе,
Виче цара из грла бијела:
„Море царе! изводи ђевојку.“
Па потеже тешку топузину,
Њоме лупа цареве дворове,
Сасу њему стакла у пенџере.
Кад се царе виђе на невољи,
Даде њему цуру на срамоту.
Сједе Арап свадбу уговарат':
„До петнаест бијелијех дана,
„Док отидем у приморје равно,
„И сакупим киту и сватове “
Пак посједе танку бедевију,
И отиде у приморје равно,
Да он купи кићене сватове.
Кад то зачу царева ђевојка,
Цвили јадна, како љута гуја:

60

65

70

75

80

85

„Јаох мене до Бога милога!

[ocr errors]

„За кога сам лице одгајила! „Да га љуби црни Арапине!“

то доба и ноћ омркнула; Сан уснила госпођа царица; Бе јој на сну чоек говорио: ,,Има, госпо, у држави вашој

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Равно поље широко Косово,

66

„И град Прилип у пољу Косову,
„У Прилипу Краљевићу Марко;
,Вале Марка, да је добар јунак;
Пошљи књигу Марку Краљевићу,
„Посини га Богом истинијем,
„Обреци му благо небројено,
Нек ти отме шћерцу од Арапа.
Кад у јутру јутро освануло,
Она трчи цару господару,
Те казује, шта је у сну снила.
Кад је царе рјечи разумијо,
Брже пише сићана фермана,
Те га шаље бијелу Прилипу,
На кољено Краљевићу Марку:
„Богом синко, Краљевићу Марко!
„Ходи мене бијелу Стамболу,

[ocr errors]

,Погуби ми црног Арапина,

„Да ми Арап не води ђевојку,
„Даћу тебе три товара блага.“
Ферман оде Краљевићу Марку,
Када Марко сићан ферман прими,
И кад виђе, шта с' у њему пише,
Он говори царском татарину:
„Иди с Богом, царев татарине!

90

95

100

105

110

115

« PreviousContinue »