Page images
PDF
EPUB

145

150

155

„Од Будима до Призрена бела,
„Да их нигде сунце не огреје
„Још никаква роса не окваси ;
„Ако с' може змија поуздати,
„Ја һу дати за змију девојку.“
Кад то зачу од Будима краље,
Изведоше коња Ластавицу,
Он се меһе коњу на рамена,
Оде право преко поља равна,
Кано звезда преко ведра неба.
Кад је био до близу Будима,
Још је краље овако мислио :
„Авај мене! до Бога једнога!
„Где һу наһи змију у дувару,
„Да јој кажем од цара поздравье ?
Таман дође на Будимска врата,
Прије њега змија проговара :
„0 мој бабо, од Будима краље!
„Даде л' царе за мене девојку ?“.
Но овако краље беседио :
„Змијо моја, мој xудни породе!
„Ако сможеш, змијо, поуздати,
„Да одведеш киту и сватове
„Од Будима до Призрена града,
„Да их нигде сунце не огреје
„Нити каква роса не ороси,
„Даде царе за тебе девојку ;
„Ако л' не мо'ш одвести сватова,
„Не да царе за тебе девојку."
Но овако змија проговара:
„Купи свате, хајде за девојку ;

160

165

170

66

175

66

[ocr errors]

180

185

„Ја ћу одвест” киһене сватове,
Да их нигде сунце не огреје
Ни кака их роса не зароси.
Сакупише силу и сватове,
Сакупише хиљаду сватова,
Сви сватови украљева двора,
Изведоше коња Ластавицу,
Сам се коњиц по авлиjе шета;
Ту викнуше ти лаки чауши :
„Хазур да сте, кићени сватови!
Хазур да си, млади младожења!“
Кад то зачу змија из дувара,
Тад се смиле змија низ дувара,
Па се прими коњу уз колено,
Па се зави седлу на јабуку ;
Окренуше низ Будима града,
Задеде се један модар облак
Од Будима до Призрена града,
Баш их нигде сунце не огреја
Нит” их каква роса заросила.
Кад одоше у Призрена града,
Уњегоше у дворе цареве,
Сви сватови коње провађају,
Салт не шета змија Ластавицу,
Сама јој се по авлиjе шета.
Чудно их је царе дочекао,
и чудно их даром даривао :
Сваком свату од свиле кошуљу,
Младожење коња и сокола,
Још одвише Призренк у девојку.
Бре викнуше ти лаки ча уши :

190

195

200 205

66

[ocr errors]

210

215

„Хазур да сте, кићени сватови!
„Хазур да си, куме и старојко!
„Хазур да си, Призренка девојко!
„Време дође, полазит” хоћемо.“
Сви сватови коње појахаше,
Још узјану Призренка девојка,
Кад то виде змија из дувара,
Тад” се смиле змија низ дувара,
Потприми се коњу уз колено,
Па се зави седлу на јабуку ;
Окренуше низ Призрена града,
По више њих један модар облак.
Сви сватови коње разиграше,
Стаде играт” змија Ластавицу,
Колико је њега ражљутила,
у Призрену истрла калдрму
и Призрена редом покварила,
Баш се курвић поградити не hе
За пунијех дванаест година,
Што је цару квара учињено.
Па отоше здраво и весело,
Отидоше у Будима града,
Свадбу 'граше за недељу дана,
Играше је, па је проиграше,
Сваки оде на својем у двору,
Змија оста у своме дувару,
Крась остаде на своме дивану;
Дође време, да с' сведу младенци,
Да се сведе момче и девојка,
Изведоше лијепу девојку,
Изведоше на кулу високу,

220

225

230

235

240

245

250

[ocr errors]

Турише је поду највишему.
Кад је било ноћи у поноћи,
Стаде графа купе на висину,
Тад” се краде краљица госпођа,
Она с краде од пода 10 пода,
Док изљезе поду највишему,
На одаји отворила врата,
Шта да види? чуда големога!
На јастуку од змије кошуља,
У душек у добар јунак спава,
Загрлио Призренку ,девојку!
Свака мајка рада је породу,
Те украде од змије кошуьу,
Па ју тури на ту ватру живу,
Па потрча краль у господару:
„Благо тебе аи мене красье!
„Ја се дигох на високу кулу,
„На одаји ја отворих врата,
„На јастуку од змије кошуља,
„У душеку добар јунак става,
„Загрлио ІПризренку девојку;
„Ја украдох од змије кошу.љу,
„Па ју турих на ту ватру «иву. “
„Што је, љубо, изела те змија!“
Потрчаше куле на висину,
ІІІта да виде? чула големога!
Мртав јунак у душеку лежи,
Загрлила г' Призренка девојка,
и овако она беседила:
..Јаој мене, до Бога једнога!
„Што остадох млада удовица!

[ocr errors]

255

66

260

265

[ocr errors]

о свекрво, да те Бог убије!
„А мене си мало учинила,
„А себе си горе доправила. “
Оста мајка без сина својега,
Од нас песма, а од Бога здравље!
Нас лагали, ми полагујемо").

270

Има

[ocr errors]

те

с

њоме

снава,

a

опет

она

жене

казавши

joj,

се

не

опанке

и

не

штап

У народу нашему и приповијетка, како је жена родила змију, па кад су је овако

и млада видјела, да увече нз змијине кошуље излази прекрасан момак

у јутру се

завлачи у змијину кошуљу, се договори са свекрвом,

па му кошуљу спале на ватри. Кад се момак пробуди, он отиде од у свијет,

да с дјететом, с којијем била трудна, не ће растати, докле га не нађе и он руку

на њу не метне, а прије да га не ће наћи, док подере гвоздене

сатре гвозден тражећи.

По том она, тражећи га свуда, дође к сунцу, оно јој каже, да дању нигдје видјело није, и пошаље је к мјесецу, да пита њега, није ли га он гдје ноћу видјео. На походу оданде поклони јој сунчева мајка златну преслицу са златном кудјељом и с вретеном. Кад дође к мјесецу, и он јој одговори, да га нигдје видјео није „Него“, вели,

„иди к вјетру, те запитај, није ли та гдје видјео, јер

свуда.“ Кад оданде пође, поклони јој мјесечева

златну квочку с пилићима. Кад дође к вјетру и

запита га,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

°) Гдјекоји пјевачи често додају на свршетку пјесме:

„Онај ляже, који мени каже,

Онај лаже, а ја полагујем. “ С тијем пјевач показује, да ни он сам не држи све за саму истину, што се пјева.

« PreviousContinue »