Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

d

[ocr errors]

e

[ocr errors]
[merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Z

N

S

Z

N

Z

Z: razor

A a a

a á Б бб b b b в в в V V V T

8 8 8 TAA

d d d 6 h i dj, gj gydy, gy

fi E e e

e e Ж Ж Ж

X zs S 3 3 3

Z ин и

i i i

j i j ккк k k k olan

1 1 1

lj ly ly V MM

m m m ян н

n n ID # 16 nj ny

ny Oo

0 II u U

р P P

[ocr errors]

i

[blocks in formation]

g
k
1

j
î: lesen s: rosa
i
i
i

i
i:ia i i i: mien
k

1

C:caro Cicar 1?:wilk 1 1

1
1: li

gl: gli il: ail
m
m
m

m

ee, y y: yes k 1

[ocr errors]
[blocks in formation]

m

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

0: note P

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

r

сс

S

SZ

SZ

S

[ocr errors]

Si sono

S: son

[ocr errors]

TTI 6 h fi

[ocr errors]

t

t

t

t
ch

t ť

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

t
ty
u
f
h

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

h?

[ocr errors]

ch

ch

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Z: zio

z
zh

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

CS

tích (?) e: cio

ch:child ge

j ich sc:esce ch:cher sh

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed - literae, quae Serbis, sicut Bohemis

, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem ? litera ad praecedentein aut sequentem syllabam trahatur, e. s. ympbo, rpbone, lege u-mr-o, gr-o-ce.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

У БЕЧУ.
У НАКЛАДИ AHЕ УдовицE В. С. КАРАЏИЋА.

[ocr errors][ocr errors]

IIJECME

КОЈЕ СУ” У ОВОЈ КЊИЗИ.

1. Свещи благо дијеле 2. Опет то, али друкчије ... 3. Бакон Стефан и два анђела

4. Огњена Марија у паклу 5. Бог ником дужан не остаје .. -6. Кумовање Грчића Манојла . 7. Заручница Лаза Радановића 8. Јован и дивски старјешина -9. Браћа и сестра 10. Милан-бег и Драгутин-бег 11. Мујо и Алија . 12. Змија младожења 13. Опет то, али друкчије . 14. Наҳод Симеун... 15. Опет Наход Симеун 6. Предраг и Ненад . 17. Цар Дуклијан и Крститељ Јован 18. Часни крсти 19. Цар Костянтин и ђаче самоуче 20. Како се крсно име служи 21. Ко крсно име слави, 22. Свети Никола 23. Свети Саво 24. Опет свети Саво..

1 4 7 11 14 19 21 26 38 42 48 51 61 63 70 75 81 85 89 93 96 99 101 102

оном и помаже

*

« PreviousContinue »