Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

N

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

jjj

g
k
1

A a a
a á &

a
Б бб b b b bo
в в в V V V
T

8 8 8 TAA

d d d d 6 h i dj, gj gydy, gy E e e

e e e e Ж Ж Ж

X zs S sh 3 3 3 Z

Z

S ин и

i i i i

i j j ккк k k k k olan

1 1 1 1

lj ly ly lj V MM m m m

m ян н n n

n ID # 16 nj ny

ny

nj Oo 0 0

0 II u U р P P

P r r

r

r сс

S SZ SZ f
t t

t 6 h fi

ch ty
U u u

մ f f f f IXX

h h h

Ż

j
î: lesen s: rosa
i
i
i

i
i:ia i i i: mien
k

1

C:caro Cicar 1?:wilk 1 1

1
1: li

gl: gli il: ail
m
m
m

m

ee, y y: yes k 1

[ocr errors]

m

m

[blocks in formation]

0

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Рpp

P r

r

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

r

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

11 11 4

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

с

[ocr errors][merged small]

z
zh

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

CS

tích (?) e: cio

ch:child ge

j ich sc:esce ch:cher sh

III w u se, shi b %*)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed - literae, quae Serbis, sicut Bohemis

, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem ? litera ad praecedentein aut sequentem syllabam trahatur, e. s. ympbo, rpbone, lege u-mr-o, gr-o-ce.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

У БЕЧУ.
У НАКЛАДИ AHЕ УдовицE В. С. КАРАЏИЋА.

[ocr errors][merged small]

IIJECME .

КОЈЕ СУ” У ОВОЈ КЊИЗИ.

1. Свецн благо дијеле 2. Опет то, али друкчије ... 3. Бакон Стефан и два анђела

4. Огњена Марија у паклу 5. Бог ником дужан не остаје .. -6. Кумовање Грчића Манојла . т. Заручница Лаза Радановића 8. Јован и дивски старјешина -9. Браћа и сестра 10. Милан-бег и Драгутин-бег 11. Мујо и Алија . 12. Змија младожења 13. Опет то, али друкчије . 14. Наҳод Симеун 15. Опет Наход Симеун 6. Предраг и Ненад . 17. Цар Дуклијан и Крститељ Јован 18. Часни крсти 19. Цар Костянтин и ђаче самоуче 20. Како се крсно име служи 21. Ко крсно име слави, 22. Свети Никола 23. Свети Саво 24. Опет свети Саво..

1 4 7 11 14 19 21 26 38 42 48 51 61 63 70 75 81 85 89 93 96 99 101 102

оном и помаже

*

« PreviousContinue »