Page images
PDF
EPUB

нице, који је био младо момче па ондје у гостионици служио.

III. Под бројевима:

9. (Драшко Поповић и Гришац Осман-ага), 15. (Смрт Ускок-Каримана),

52. (Смрт Бабића Зеинила),

53. (Морачани и Колашинци),

54. (Јунаштво и смрт Лопушине Вука), 55. (Први ударац Турски на Грахово 1836), 56. (Опет то али друкчије),

57. (Опет то али друкчије),

60. (Корјенићи и Трешњевски овчари),

61. (Мурат Оташевић и Мехмед буљубаша), послао ми је мој стари пријатељ и у овакијем пословима помагач поп Вук Поповић Ришњанин. IV. Под бројевима:

12. (Ћелошевић Перо),

13. (Лука Пустахија и Веризовић Рамо), 17. (Јанко Лакетић и Петар Бошковић), 18. (Мећикућићи с Брђанима),

19. (Ага од Медуна и Јован Бабовић), 20. (Чета Спушка),

21. (Пипери и Црнчани),

22. (Иван Николић),

23. (Мујо Хркотић и Божовићи),

послао ми је владика Црногорски Петар II., а он је на моју мобу препоручио те су се преписале од некога Тодора Икова из Пипера.

V. Под бројевима:

35. (Бјелић Игњатије),

39. (Лазар Мутап и Арапин),

43. (Станић Станојло),

писао сам ја још 1815. године из уста слијепца Филипа Вишњића.

VI. Под бројевима:

37. (Бој на Кукутници),

45. (Устанак кнеза Милоша на Турке), написао ми је и дао Марко син попа Филипа из нахије Пожешке из села Трнаве, о коме сам ја говорио у предговору к I. књизи у Липисци. VII. Пјесму под бројем:

44. (Војевање Црногорско и Руско на Никшиће),

написао ми је и послао (са још много пјесама из различнијех времена, које ће се послије штампати) Максим Шкрљић којега су стари били ускоци у Морачи пак се за времена кнеза Милоша доселили у Србију у нахију Ужичку у село Перутац или Перућац, а он је сад латов у Смедереву (а кад ми је ове пјесме писао и послао био је то исто у Радујевцу). VIII. Пјесму под бројем:

58. (То исто мало друкчије),

дао ми је преклани на Цетињу сердар Буко Средановић који је ондје као управитељ двора кнежевога, а он ју је добио од некога из Хер

цеговине. Овај Г. Буко дао је мени онда још неколико лијепијех пјесама о различнијем бојевима за времена кнеза Данила које ће ce штампати у петој књизи; а и прије тога он је мени послао неколике лијепе пјесме од старијех времена које ће се послије штампати у реду с другима онаковима. У петој књизи кад буде говор о овијем поменутијем његовијем пјесмама мораћу и о њему говорити што више. IX. Пјесму под бројем:

62. (Спомен од боја на Кукутници),

послао ми је преосвештени Господин Јанићије Нешковић владика Ужички и пр.

Осим ове именовате Господе и пријатеља мени су још и други гдјекоји, као н. п. стари мој пријатељ и у овакијем пословима помагач Г. Вук Врчевић садашњи Аустријски вицеконзул у Требињу, и покојни Стефан Цуца, слали и давали различнијех пјесама тако да сам ја од многијех овдје наштампанијех имао по двије и по три пак сам их поредио и наштампао ону која ми се најбоља учинила. Од Г. Вука Врчевића, као и од попа Вука из Рисна имам ја још различнијех пјесама за штампање.

Штампање ове књиге надгледао је Г. професор Др. Фр. Миклошић и Г. академ. сликар Димитрије Тирол, којима ја за то врло захваљивам. Што се поред свега њиховога труда

и добре воље опет поткрало штампарскијех погрјешака томе је највећи узрок што језик наш још није одређен и утврђен, да се зна како што мора бити. Највеће сам такове погрјешке ја само узгред опазио на страни 358. у првој врсти шераши, у трећој дошјерали, а у четвртој наћерали (а требало би да је и горе ќераши и докерали); тако и доље ниже у врсти 6. одозго бројећи стоји беше мјесто бјеше ; тако је и на страни 94. у 9. врсти одозго наштампано појекао мјесто посјекао; аи на страни 12. опет доље ситнијем словима наштампано је онда мјесто онуда.

Јамачно ће се наћи и више оваковијех погрјешака, али опет мислим да ће их бити мање него да је штампано послије моје смрти.

У Бечу у Октомврију 1862.

[ocr errors]

В. С. К.

« PreviousContinue »