Page images
PDF
EPUB

и добре воље опет поткрало штампарскијех погрјешака томе је највећи узрок што језик наш још није одређен и утврђен, да се зна како што мора бити. Највеће сам такове погрјешке ја само узгред опазно на страни 358. у првој врсти шераши, у трећој дошјерали, а у четвртој наfерали (а требало би да је и горе fераши и доfерали); тако и доље ниже у врсти 6. одозго бројећи стоји беше мјесто бјеше; тако је и на страни 94. у 9. врсти одоз

. го наштампано појекао мјесто посјекао; а и на страни 12. опет доље ситнијем словима наштампано је онда мјесто онуда.

Јамачно ће се наћи и више оваковијех погрјешака, али опет мислим да ће их бити мање него да је штампано послије моје смрти.

у Бечу у Октомврију 1862.

В. С. К.

ПЈЕСМЕ,

КОЈЕ СУ У ОВОЈ КЊИЗИ.

[ocr errors]

.

.

.

.

.

259

· 278

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

.

.

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ

НОВИЈИХ ВРЕМЕ НА

овоЈЕВАЊУ ЗА СЛОБОДУ.

« PreviousContinue »