Page images
PDF
EPUB

и добре воље опет поткрало штампарскијех погрјешака томе је највећи узрок што језик наш још није одређен и утврђен, да се зна како што мора бити. Највеће сам такове погрјешке ја само узгред опазио на страни 358. у првој врсти шераши, у трећој дошјерали, а у четвртој наћерали (а требало би да је и горе керами и доћерали); тако и доље ниже у врсти 6. одозго бројећи стоји беше мјесто бјеше ; тако је и на страни 94. у 9. врсти одозго наштампано појекао мјесто иосјекао; аи на страни 12. опет доље ситнијем словима наштампано је онда мјесто онуда.

Јамачно ће се наћи и више оваковијех погрјешака, али опет мислим да ће их бити мање него да је штампано послије моје смрти.

У Бечу у Октомврију 1862.

В. С. К.

ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ

НОВИЈИХ ВРЕМЕНА

О ВОЈЕВАЊУ ЗА СЛОБОДУ.

« PreviousContinue »