Page images
PDF
EPUB

„Да опали ломну гору Црну,
„Да седморо Брдах подарачи
„Ради шама и Турскога дина,
„Да освети обадва везира;
„Дочека га Цетињски владика
„На Крусама више Љешкопоља

100

„Су његово три хиљад војниках.
„Аман пашо, немила састанка!
„Посјекоше Махмута везира

[blocks in formation]

„Ема ево и јада горега:

„Јес' ли чуо, јели т' ко казао,

, Какав бјеше Ченгић Смаил ага?

„Он бијаше царев капиџија,

„Па се диже у племе Дробњаке,

115

„Да покупи цареве хараче,
„Посјекоше и њега Брђани
„И код њега тридесет беговах,
„Све господе од Херцеговине,
„Понијеше на Цетиње главе.
„И те бисмо зулум опростили,

[ocr errors]
[ocr errors]

Ма ни више живовања нема: „Књаз Данило с војском ударио, „Те ни узе бијела Жаб.љака, „Седамдесет пос’јече беговах,

120

125

„Затръо је земљу Арбанију,

,,Већ од њега живљет' не можемо,
„Од Данила Петровића књаза,
„Љуто Турском дину додијао.“
Омер паша када разумно
За велику даву од Тураках,
Црна гора шта је додијала,
Он Турцима тако говораше:
,, Аман, аман аге и бегови!
„Да пишемо мазаре крваве
„У Стамболу цару честитоме,
„Да просимо његова фермана

[ocr errors]

И његова четири везира,

„Ш њима војске стотину хиљадах

,,

И велику рану и џебану,

130

135

140

[blocks in formation]

„Да га царе у довлету пита,
„Из чије је главе заратио:
„Ал' из главе цара Русијскога,
„Ал' из главе Бечкога ћесара,

,,

,,

Али собом самовољни били. „Када бисмо, моја браћо Турци! Опалили ломну гору Црну,

[ocr errors]

„Разурили влашке манастире, „На Цетиње језан изучили,

150

155

„Тадар бисмо, мила браћо Турци!
„Ми цареву окренули војску,
„И на Котор с војском ударили,
„У Нијемца Котор прифатили
„Онђе бисмо с војском починули,

99

Па отолен Рисну ударили,

„ПоФатали Рисанске делије,

„Што тргују с ломном гором Црном,
„Па отолен окренули војску

„Крајем Боке граду Дубровнику,
„Освојили града Дубровника,
И по граду покупили благо,
„Оправили цару честитоме,

,,

,,И цареву хазну напунили.“

160

165

26 Ма не веле Турци, ако Бог да, Но се Турци у силу уздају,

170

А сила је у Бога вишњега. Ту су ситан мазар оправили У Стамболу цару честитоме * За велику даву од Тураках, Турска вјера што не може живљет Од Данила, Црногорског књаза: ,Молимо те, царе господаре!

,,

Пошљи нама четири везира,

175

„Ш њима војске стотину хиљадах, 180

„И за војском рану и џебану, „Да на Црну гору ударимо,

[ocr errors]

И да Црну гору раскопамо, ,,Да од врага не остане трага; Учињећеш дину задужбину

,,

185

„А прославит' име у свијету.Чин
Када цару ситан мазар дође,

Срдито је на ноге скочио, дода

Па дозива четири везира:

..

„А на ноге, аге и везири! порина й. 190
,,Ево вама војске сто хиљадах н

„И за војском таин и топови 2011). 2....
„И велика рана и џебана, п

[ocr errors]

И даћу вам турали фермана, а која

„Хајте, лале, шехер-Сарајеву, t. 195
„Наћи ћете шерашћера мога, өн
„Он ће вама с војском управљати
И на Црну гору ударити

[ocr errors]

„И похарат, огњем изгорјети,

6. „Црногорског књаза уФатити,
„Пошљите га мени у Стамболу,...
Везири су цара послушали,

[merged small][ocr errors]

Приватише војске сто хиљадаху биб
И дођоше шехер-Сарајеву,

[ocr errors]

Донијеше царева Фермана на 205
Омер-паши, цареву веһилу.

[ocr errors]
[ocr errors]

Кад он виђе царева фермана,: 62
Тада стаде разређиват' војску:
Дервиш пашу на поље Грахово,
16: Три везира на Острог планину
На светога Василију свеца,

،:

И да сврну у питому Жупу,
У њу кажу Крца капетана /
Од забитске куће Петровића,
Ту ће бити Брђани јунаци,

):

[ocr errors]

..

210

215

66

И браниће Српске манастире.
Осман пашу на Црницу малу:
„А ја одох преко Арбаније,
„Да удримо с војском на ширину,
„На ширину у Бјелопавлиће;
„Но ме чујте, лале и везири!
„Једног дана и једног сахата
„На Цетиње да се састанемо,
„Црногорског књаза уФатимо,
„И његову силу саломимо,
„Нашем цару измет учинимо.
То рекоше, на ноге усташе,
На четворо војску поведоше,
Су четири стране да ударе.
Хабер књазу на Цетиње дође,
Па од земље на ноге устаде,
И велике топове упали,
Хабер даде малој гори Црној,
Да се млади купе Црногорци,
А нареди Мирку, брату своме:
„Бирај Мирко, кога тебе драго,
„Хајде ш њима у питому Жупу,
„Те се туна покољ’те с Турцима;
„Ако буде сила у Турчина,
„Оставʼ Жупу, хајде у Острогу,
„Не мој пуштат' Василију свеца
„Нако с твојом са рамена главом:

Е се бојим, и кажу ми људи, „Е ће издат Брцки капетани.“ Мирко књаза добро послушао,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »