Page images
PDF
EPUB

.

І

Ко ће виши хагалук имати,
Виђасте и Турци, браћо драга, 1100

Безумности нашијех хаварах; . . its: 1 cs I ЈАрајлија бјеше наредио, ни в 1 1 1 1

Каурима да ноњу јарчеве, 11 » :ii
Све мјешине бјеше сакупио,
Да сабија масло у мјешине,

1105
Што ће њему с хагалука доћи.
Из крваве Џупе на крајину, і тіні,
Што ће њему Лахиње скупити 1
и догнати масло на товаре, 111ң: 14
и огрну старе коњуштице,

1110 Поправи их ага за житнице,

і
Бјеше ага подигнуо брке,
Слућах у му маслу и цицвари,
Сад му оба низ браду падоше.

Турци Никшићки сви у смијех и у грају од Ганова разговора: Гано фуца. 1 ; }

'11 1'i ,
Капетане, и ти мудроваше! , н .
Све питаше, како су Рудине, на :
Је ли добро родило сијено, а г .:

1 : |
и како су Трепча под Његушом,
Mа су Цуцке овце

Цуцке овце на Рудине.
Арајлија, како ти житница?

1120 г.. У житнице затварај, кокошке, і чі:

А мјешине наруни са гламом, л 1...11
Крој опуту, продај каурима, т. н.
Велики ахалак, и емијех окр. Гаңн, он "

т

[ocr errors]
[ocr errors]

Арслан бег Мушовиќ.
Гано Буца, ти добро погађеш,
Правога ми дина и корана,
Па из руге као и да не ћеш.

1125

Гано Љуца.

1

Лијепе ми и вјере и дина,
Кад би смио, и љепше би знао,
и

вишу ви бруку показао.

Мудијер аскер

бјежи својим синовцем и слугяма, не може подносити грају Турака Никшићкијех. Одлази у своју одају.

Арслан бег Никшићки.

1130

Дедер Гано, још не развесели,
Овђен царског мудијера нема,
Јер ме она ријеч претовари,
Кад би смио, е би

угодио,
Па то више чекати не могу.

Гано Њуца. і :

Овђен моrу зборит", капетане! 1135
Кад царскога мудијера нема. 11:1.
Ми Никшићки Турци што смо овђе,
Међу нама слободна је тајна.

1

Видите ли, наша браћо Турци! і і,
Чемерне ли дане дочекасмо; 19і, . 1140
Како су не стиснули каури,

Да се дигну наши Турци стари, :: Да каype виде у Рудине

и у Пупу и још на Луково, " , .
Што би наши стари говорили!!!

1145 Са свијем се бише помамили, . . .

А нијесмо ни ми томе криви, 1, il 1,.. 1 и сад има грађана јунака,

Ми нијесмо гори од старијех, ,
Но је нешто од Бога суђено, 1, 1150
Те каури Турке сатријеше.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ачајлија Веризовик.
Са свијем си Гано угодно,
Да (нама) ў то Божја осудбина;".
Правда Божја до неба је дошла,
Судба Божја каурска невоља, н. , 1155
Да л' не знате, Турци браћо моја! :)
Што је било у прва времена
Великога царства Немањића,
Немањића и Гребљановића! т і і
и њиове славне грађевине, t!, - ,, 11160

in
Сви

градови у Босну поносну : "; i!! и пространу земљу Арбанију и све цркве и сви манастири, То су славне грађе Немањића, 1 1.3 Њемањића и Гребљановића,

1165

г. * * *

1

[ocr errors]
[ocr errors]

Лазареве и Деспотовића 11; {} } Па су данас Турске коњушнице,

Каурске су суве дотужеле
и самоме Богу досадиле, «Ін",
Па још вам һу ја, Турци, казати, 1170

У мене су књиге од каура,
«.} Стари су ни еви каури били, ,,

Сви смо били Срби православни,
Но кад удри Мурат на: Лавара, 11
Главом плати, освоји му царство, 1175

и одузе земљу Лазареву,
4) :: Па се наши стари истурчише,

Сви Бошњаци и сви Херцеговци,
Арбанаси до по Румелије,
Плахи клону, а бољи

утече

1180
Већ у Црну гору камениту,
Сиротињу не һе ни тицати,
Остави их нама измеhape, {

Да ни реде земљу и државе, ! !". 1.1. Прави Турци, што с Муратом і доще, 1185

Сви се Турци натраѓ повукоше,
Кад ћедове наше потурчише,
Међу нама не оста Турчина,

Кој је прави Турчин од искона, !! Но осташе неки сиромаси,

1190
Што немаху куће ни баштине,
Ни никаква халта ни заната,
Цигани ey, Турски измеhари,
Међу нама такве оставише,

Г
1 Ми нијесмо ни Срби ни Турци,

»:1195

.

[ocr errors]

Но некакве грдне потурице,
Што су наши стари пријед били,
Па су они баре турковали,
Овај свијет добро проходили,
А ми, браћо, њиови потомци, т. 1'1200
Већ ни више турковања нема;• 1 1 1 1

Изгубисмо обадва свијета. , : 111 11 1.1 Све исказах, што је и како је,на : 13

Сад кажите царском мудијеру, і п')
Сабља Турска за мене готова. «Н, / 1205

11

Сви Турци из гласа :
.
:: 1.11.!!

і
(di.s: Истина је, добар Ацајлијо! »»н 14

Кажеш право, Српску књигу имаш.
Па из књиге нешто љепше зна деш,
Са свијем смо безумне будиме, г ( )

Сад видимо, што се урадило, чт» 191210 ..: Притиште не безумна Фукара, т. 1

Мудијери и некакве прде, 1. 1. 11
Некакве ни hесе упртише, е

1 fst?!
Које мичу по петнаест ока, чу: 1 : 1
Пак и бреме дрва на рамена,

!111215 12: И некакву тешку мушкетину

И некакве rahе расохате,
А већ више цeвeрдара нема, *: '',
Ни широке ғаће ни чакшире, ... 11
Ни у појас од срме оружја, і.

. 1. 1220 г.? :: Нема више нама турковања... -4.1..

!

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »