Page images
PDF
EPUB

2215

2220

2225

Милоша се они сјетоваше
За његову вјечиту спомену,
За његову храброст и јунаштво,
За његову велику заслугу,
Старац Милош у Србији дође,
Једанак, та за књаза ставише,
Чим постаде, Србе окупио,
Међу њима Милош излазио,
Храбрене им приговоре даје,
Спомиње им све редом бојеве,
Што уради из Тополе Буро,
Спомиње им Лазаревић-Луку
и Чупића, који Дрину чува,
Спомиње им Богићевић-Анта,
Како Анто по Лозници шета,
Спомиње им Јанка од Орида,
Већ Цинцара, који тражи кавгу,
Спомиње им Милоша Поцерца
И храброга Вељка војеводу,
Споменује Црнобарца Станка,
и још многе Србе напомену,
Напослијед Милоша спомену
и његову витешку десницу,
Што Мурата беше погубила.
Кад Милоша Срби разумљеше,
Задрма им срце у прcима,
Ватрени их узеше пламови,
У лице се Срби зазагрише,
и Милошу књазу захвалише,
Једногласно сва Србија викну:

[ocr errors]

2230

2235

2240

„Благо нама, наш свијетли књаже! „Јере hемо побједити Турке, „Да не риче оца у Србији.“ Одговара Обренов Милошу: „Полако те, Срби браћо драга! 2245 „И томе ће брзо доћи време, Брзи посли могу штета бити, Ваља непшто даље помотрити. Задовољни Срби остадоше, Већ не знадем, што ће после бити. 2250

[ocr errors]

Цар Лазар.

Богу хвала и Богородици!
Кад су тако Срби започели,
Могло би се и више случити.

Обилић.

Веселим се моме имењаку,
Веселим се и радујем врло,
Јере знаде побједити Турке.

2255

око

вице XXX.

е не

вати

Страна 2. стих 30. граница: тако у рк иеу, ср. Куча 235. 243. граница 240, 383; 243. 468 3. 73. щједи: сједи; има и прошјецимо, шјевер, шјутра 4. 93. нaдaжду: надежду 8. 220. урадило: урадило? 8. 227. шјетовао: сјетовао 11. 292. потреби: потребу 15. 436. Жнаваху: знаваху ср. 112. 1265 18. 504. мјеете: мјесто 18. 525; 19. 540. одступити: отступити 19. 546. одпанути: отпaнути 23. 660. Саво!“ Саво! 23. 675, шенатима: сенатима 25. 717. ријеци : Ријеци 25. 718. блатом: Блатом 25. 719. зеленоме: Зеленоме 25. 720. црмничку: Црмничку 27. 798. Књаже?: Књаже, 27. 800. Косова: Косова? 29. 843. е да: едa 29. 861. одправио: отправио 33. 974. кнеже: тако у ркпису ср. 46. 1343; 47. 1389 – 36. 1057. молој: малој 36. 1063. овоко: овако 39. 1134. оков: 39. 1146. џупа ср. двуб мј. зуб Вук, Посло

40. 1173. ема: ема 55. 1621. јамним: ја мним 57. 1679. Париђа ср. Паризу 56. 1657 - 58. 1715. е да: еда 66. 83. Шакићу: Палићу ср. 69. 169 71. 23. валовиту: у првому рипису каловиту ср. 73. 83. валовиту 499. 1050. Тара валовита 387. 428; 392. 563; 398. 737; 471. 442 72. 47. дођоемо: дођоемо 74. 103. заповједа: заповједе 74. 116. над: на уркпису

93. 675. покупише: покупите 103. 992; 111. 1220; 158. 2625. Сава: Саво 107. 1092. еле: 113. 1291. Мину: Мињу 118. 1446. на: за уркпису 118. 1449. Мину: Мињу 120. 1486. кажеваты: каже

120. 1509. покликнуо: покликнуло 151. 2417. Драгоју: Драгоја 154. 2503. паше: паша 165. 284 2. леђа: леђи 166. 2856. знаде: знаше 168. 2918. китицу: Китицу 4. 84 171. 3030. сјеко: сјек'о 217. 11. могоше: мoгaше 217. 15. друга: друго 217. 20. притиснули: притужили 218. 46. седаше: идаше. 219. 70. шање:

220. 97. пашину: пашину 220. 103. цареву: . Књажеву 221. 113. опрежину: опрегљачу 221. 131. ала: али 221. 134. преломају: преламјају 223. 178. Борђија: Борђију 223. 191. узпознава: успознава 224. 200. 202. колико: колика 224. 207. иђе: и ђе 224. 212. неколико: неколике 225. 237. им'o: aмo 225. 239. домазаше: долазише 225. 248. другче: друге 225. 251. шање: ши226. 260. другче: друга

226. 284. уљезоше : yњегоше 232. 150. књнгу: књигу 233. 175. лубимо: љубимо 238. 331. верујте: вјерујте 240. 383; 243. 468. по граници: по граница 253. 769. некећу ти по имену казат': имена нема 257. 85. но ми помоћ: т. б. помоз”, помодз”, помоћ ср. Вук, Пословице ххх. 267. 67. мјесту поглавиту: тако у рипису 267. 82. eлeara: еле

шиње

[ocr errors]

272. 236. од господе куће: тако у ркпису 287. 684. изабрана: изабрани: тако у ркпису 296. 942. њим: њиме

298, 1004. протресе: потресе 303. 1163. парадну: народну 311. 101. трнјест: триест 313. 151. зову: зови 322. 415. 416; 331. 386; 344. 1101; 394. 636. стотињаше, њаши : наще,

323. 444. гледе: тако уркпису 327. 579. Шљике т. і. слике 328. 605. 606. од бедри, од рамену: тако у репису, т. ј. о бедри, орамену

ата

наши

329. 633. боим: бојим 334. 800. топције: тобщије 335. 855. зада? т. ј. задај ср. не мо” т. і. не мој 313. 150. послуша” т. б. послушај 31 6. 245. навише т. і. највише. 411. 20. каменози т. б. каменојзи 414. 101. слуша” т. і. слушај 418. 215. напрва т. і. најпрва 422. 76. та” т. ј. тај 445. 16; 489. 849. њози т. ј. њојзи 449. 123 - 337. 889. волиј: волиј" 343. 1056. побачаше: побацаше 34 4. 1077. озада т. і. од зада 354. 155. помоће т.ј. помоћ ће 362. 381. исколачи: тако у ркпису 363. 422. дели алка златна: тако у репису 370. 628. емил: у Вукову рјечнику емин 372. 681. задостају: тако у репису 384. 329. ускоци: Ускоци 386. 380. Моминове 389. 490. Муми

нове

390. 495. Мумин: тако уркпису 390. 514. 516. 546. Myшинове,

ва: Муминове, ва 395. 652. Милане 401. j. 13. Миљане: тако уркпису 403. 55. 59. ускупим, искупио: тако у ркпису т. і. сак- 404. 82. Удута: тако у репису 405. 107. узуна: изуна 406. 152. тегљиће: тако у ркпису т. ј. теглиће 413. 69. нит” на Блато ловца испанути: тако у ркпису 413. 72. Лесандро: у првоме ркпису Ленсендро и тако свуда 415. 125. затурати: тако уркпису 4 15. 129. хрта т.ј. рта 417. 180. руком: рукам” 4 20. 27. Лахе т. і. Влахе 422. 88. огдан: тако у првоме репису 424. 143. српске т. і. српскијех ср. царске т. і. царскијех 4 27. 93 4 25. 17. нашарена: Уркупису нашерена 425. 24. гледу: тако у ркпису 4 27. 94. био: тако у ркпису т. ј. бију 430. 181. заповиједник: заповједник 431. 197. Божи: Божји 434. 280; 4 35. 533; 44 6. 21. саломљена: у ркпису саломјена: 446. 39. саломљена 435. 328. послаћена: позлаћена 441. 497. подлинуло: поткинуло 454. 19. сужни: сужњи 455. 23. њејзи: у ркпису нѣйзи 455. 42. сто:

456. 63. пребољене: пребољеле 460. 168. кавалера: каваљера 479. врста 1. люби: љуби 479. 616. одправио: отправио 479. 617. додај: Да новога књаза ја честитам 480. 645. Латинн: Латини 481. врста 11; 482. 5. Авдулај: тако уркпису; а 490. 10. Абдулај 481. врста 14. серцаду: тако уркпису мј. сераду 481. врста 17. урајетили се, урахетили се т. ј. добили велику радост 483. 699. таку: такву 483. 708. лака т. ј. длака: мало да нису једнаки 485. 735. мала лака т. ј. да ће му главу посјећи као једну длаку 490. 861. о старине: од старине 491. 898. ни ћу: тако у ркпису 494. врста 5. ућејФили се: бити ћејФ, задовољили су се 4 94. врста 6. урајетили се ср. 481. врста 17 - 495. 970. планинице: Планинице 497. 1017. Матановићe 498. 104 2. кумбураше 498. 1044. кундураше 499. 1070. ту 501. 1118. Његушом: све тако у ркпису 504. 1195. додај: Нисмо вода, нисмо вино право 509. 1327. четврти: четврто 511. 1373. ОФечала 516. 1491. тубарим 519. 1550. гранда

520. 1569. разграндамо

522. 1597. ураса 522. 1616. рајет ср. урајетили се 520. 2084. етимајем 552. 2129. војевују 556. 2238. завагрише: све тако уркпису.

смо

У штампарији А. Соммера.

« PreviousContinue »