Page images
PDF
EPUB

.

Милоша се они сјетоваше
За његову вјечиту спомену,
За његову храброст и јунаштво,
За његову велику заслугу,
Старац Милош у Србији дође,
Једанак га за књаза ставише,
Чим постаде, Србе окупио,
Међу њима Милош излазио,
Храбрене им приговоре даје,.
Спомиње им све редом бојеве,
Што уради из Тополе Ђуро,
Спомиње им Лазаревић-Луку
И Чупића, који Дрину чува,
Спомиње им Богићевић-Анта,
Како Анто по Лозници шета,
Спомиње им Јанка од Орида,
Већ Цинцара, који тражи кавгу,
Спомиње им Милоша Поцерца
И храброга Вељка војеводу,
Споменује Црнобарца Станка,
И још многе Србе напомену,
Напослијед Милоша спомену
И његову витешку десницу,
Што Мурата бјеше погубила.
Кад Милоша Срби разумљеше,
Задрма им срце у прсима,
Ватрени их узеше пламови,
У лице се Срби зазагрише,.
И Милошу књазу захвалише,
Једногласно сва Србија викну:

[ocr errors]

2215

2220

2225

2230

2235

2240

„Благо нама, наш свијетли књаже!
„Јере ћемо побједити Турке,
„Да не риче оџа у Србији.“
Одговара Обренов Милошу:
„Полако те, Срби браћо драга!
„И томе ће брзо доћи време,
„Брзи посли могу штета бити,
Ваља нешто даље помотрити.“
Задовољни Срби остадоше,

2245

Bеh не знадем, што ће после бити. 2250

Цар Лазар.

Богу хвала и Богородици!

Кад су тако Срби започели,

Могло би се и више случити.

Обилић.

Веселим се моме имењаку,
Веселим се и радујем врло,
Јере знаде побједити Турке.

2255

Страна 2. стих 30. граница: тако у ркпису, ср. Куча 235. 243. граница 240, 383; 243, 468 3. 73. щједи: сједи; има и прошјецимо, шјевер, шјутра 4. 93. надажду: надежду 8. 220. урадило: урадило? 8. 227. шјетовао: сјетовао 11. 292. потреби: потребу 15.436. жнаваху: знаваху ср. 112. 1265 . 18.504. мјесте: мјесто 18. 525; 19.540. одступити: отступити 19. 546. одпанути: отпанути 23. 660. Саво!" Саво! 23. 675. Шенатима: сенатима 25. 717. ријеци : Ријеци 25. 718. блатом: Блатом 25. 719. зеленоме : Зеленоме 25.720. црмничку : Црмничку

вице ХХХ.

27. 798. књаже?: књаже, 27. 800. Косова: Косова? 29. 843. е да: еда 29.861. одправио: отправио 33. 974. кнеже: тако у ркпису ср. 46. 1343; 47. 1389 36. 1057. молој: малој 36. 1063. овоко: овако 39. 1134. оков: око 39. 1146. цупа ср. дзуб мј. зуб Вук, Посло40. 1173. е ма: ема 55. 1621. јамним: ја мним 57. 1679. Париђа ср. Паризу 56. 1657 58. 1715. е да: еда 66. 83. Шакићу: Шалићу ср. 69. 169 71. 23. валовиту: у првому ркпису каловиту ср. 73. 83. валовиту 499. 1050. Тара валовита 387. 428; 392. 563; 398. 737; 471. 442 72. 47. дођоемо: дођоемо 74. 103. за

[ocr errors]

повједа: заповједе 74. 116. над: на у ркпису 93. 675. покупише : покупите 103. 992; 111. 1220; 158. 2625. Сава: Саво 107.1092. еле: е не 113. 1291. Мину: Мињу 118. 1446. на: за у ркпису 118. 1449. Мину: Мињу 120. 1486. кажеватн: кажевати 120. 1509. покликнуо: покликнуло 151. 2417. Драгоју: Драгоја 154. 2503. паше: паша 165. 2842. леђа: леђи 166. 2856. знаде: знаше 168. 2918. китицу: Китицу 4. 84 171. 3030. сјеко: сјек’о 217. 11. могоше: могаше 217. 15. друга: друго 217. 20. притиснули: притужили 218. 46. седаше: идаше. 219. 70. шаље: шиље 220. 97. пашину: пашину 220. 103, цареву: књажеву 221. 113. опрежину: опрегљачу 221. 131. ала: али 221. 134. преломају: преламјају 223. 178. Ђорђија; Ђорђију 223. 191. узпознава: успознава 224. 200. 202. колико: колика 224. 207. иђе:

[ocr errors]

и ђе 224. 212. неколико : неколике 225. 237. им о: амо 225. 239. долазаше: долазише 225. 248. другче: друге 225. 251. шаље: шиље 226. 260. Другче: друга 226.284. уљезоше: уљегоше 232. 150. књигу: књигу 233. 175. лубимо: љубимо 238. 331. верујте: вјерујте 240. 383; 243. 468. по граници: по граница 253. 769. некећу ти по имену казат': имена нема 257. 85. но ми помоћ: т. ј. помоз’, помодз', помођ' ср. Вук, Пословице ХХХ. 267. 67. мјесту поглавиту: тако у ркпису 267. 82. елеага: елеата 272. 236. од господе куће: тако у ркпису 287. 684. изабрана: изабрани: тако у ркпису 296. 942. њим: њиме 298. 1004. протресе: потресе 303. 1163. парадну: народну 311. 101. тријест: триест 313. 151. зову: зови 322. 415. 416; 331. 386; 344. 1101; 394. 636. стотињаше, Њаши: наще, наши 323. 444. гледе: тако у ркпису 327. 579. шљике т. j. слике 328. 605. 606. од бедри, од рамену: тако у ркпису, т. ј. о бедри, о рамену

337.889.

329. 633. боим: бојим 334. 800. топџије: тобџије 335. 855. зада
т. ј. задај ср. не мо' т. ј. не мој 313. 150. послушат. j. послушај
316.245. навише т. j. највише. 411. 20. каменози т. j. каменојзи
414. 101. слушаʼ т. ј. слушај 418. 215. напрва т. ј. најпрва 422. 76.
таʼ т. ј. тај 445. 16; 489, 849. њози т. j. њојзи 449. 123
волиј: волиј’343. 1056. побачаше: побацаше 344. 1077. о зада т. j.
од зада 354. 155. помоће т. j. помоћ' ће 362. 381. исколачи: тако у
ркпису 363. 422. дели алка златна: тако у ркпису 370. 628. емил:
372. 681. задостају: тако у ркпису
у Вукову рјечнику емин
384. 329. ускоци: Ускоци 386. 380. Моминове 389. 490. Муми-
390. 514. 516. 546. My-
нове 390. 495. Мумин: тако у ркпису
401. 5. 13.
шинове, ва: Муминове, ва 395. 652. Милане
Миљане: тако у ркпису 403. 55. 59. ускупим, искупио: тако у
404. 82. Удута: тако у ркпису 405. 107. узу-
ркпису т. j. сак-
на: изуна 406. 152. тегљиће: тако у ркпису т. j. теглиће 413. 69.
нит’на Блато ловца испанути: тако у ркпису 413. 72. Лесандро:
у првоме ркпису Ленсендро и тако свуда 415. 125. затурати: тако
у ркпису 415. 129. хрта т. ј. рта 417. 180. руком: рукам’420.
27. лахе т. j. влахе 422. 88. огдан: тако у првоме ркпису
143. српске т. j. српскијех ср. царске т.ј. царскијех 427. 93
425. 24. гледу: тако у
425. 17. нашарена: у ркупису нашерена
ркпису 427. 94. био: тако у ркпису т. ј. бију 430. 181. запови-
једник: заповједник 431. 197. Божи: Божји 434. 280; 435. 533;
446. 21. саломљена: у ркпису саломјена: 446. 39. саломљена 435.
328. послаћена: позлаћена 441. 497. подлинуло: поткинуло 454.
19. сужни: сужњи 455. 23. њејзи: у ркпису нѣйзи 455. 42. сто:
смо 456. 63. пребољене: пребољеле 460. 168. кавалера: каваљера
479. врста 1. люби: љуби 479.616. одправио: отправио 479. 617.
480. 645. Латинн: Латини
додај: Да новога књаза ја честитам

424.

481. врста 11; 482. 5. Авдулај: тако у ркпису; а 490. 10. Абду-
лај 481. врста 14. серџаду: тако у ркпису мј. сеџаду 481. врста
17. урајетили се, урахетили се т. j. добили велику радост 483.
699. таку: такву 483. 708. лака т. ј. длака: мало да нису једна-
ки 485. 735. мала лака т. ј. да ће му главу посјећи као једну
длаку 490. 861. о старине: од старине 491. 898. ни ћу: тако у
ркпису 494. врста 5. ућејФили се: бити ћејф, задовољили су се
494. врста 6. урајетили се ср. 481. врста 17 - 495. 970. плани-
498. 1042. кумбураше
нице: Планинице 497. 1017. Матановиће
498. 1044. кундураше 499. 1070. ту 501. 1118. Његушом: све
тако у ркпису 504. 1195. додај: Нисмо вода, нисмо вино право
509. 1327. четврти: четврто 511. 1373. офечала 516. 1491. ту-
522. 1597.
барим 519. 1550. гранда 520. 1569. разграндамо
520. 2084. стимајем
уџаса 522. 1616. Рајет ср. урајетили се
552. 2129. војевују 556. 2238. зазагрише: све тако у ркпису.

[ocr errors]

У штампарији Л. Соммера.

« PreviousContinue »