Page images
PDF
EPUB

СРПСКЕ

НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ.

СКУПИО ИХ

ВУК СТЕФ. КАРАЦит.

КњШГА ПЕТА,

У КОЈОЈ СУ ПЈЕСМЕ ЈУНАЧКЕ НовиЈИХ ВРЕМЕНА

овоЈЕВАЊУ ЦРНогоРАЦА.

ТРОШКОМ НАРОДНИЈЕХ ПРИЛОГА.

У БЕЧУ,
У НАКЛАДИ AHЕ УДОВЕ В. С. КАРАЏИЋА.

[ocr errors]

ПЈЕСМЕ,

КОЈЕ СУ ОВОЈ КЊИЗИ.

1. Постанак књаза у Црној Гори. Спјевао капетан

Саво Мартиновић.
Почетак : Хвала Богу, чуда великога!.

1 2. Смрт 'Булекова. Почетак : Сишна књига подранила..

63 3. Ударац Омер-пашин на Црну гору. Из Хер

цеговине,
Почетак : На хиљаду и осам сшошина.

70 4. Ударац Омер-пашин на Црну гору. Почетак : Процмиљеше аге и бегови...

172 5. Ударац Омер-пашин на Црну гору. Спјевао

сердар "Буко Срдановић.

Почетак : Књигу шише Скадарски везире...... 190 6. Црногорци на Жабљаку. Спјевао сердар "Буко

Срдановић.

Почетак : Бијела је кликовала вила .... 217 7. Војевање на куче. Спјевао капетан Саво Мар

тиновић.

Почетак : Књигу више Црногорски књаже. 227 8. Војевање на куче. Спјевао сердар Буко Срда

новић.
Почетак : Вино пију Српске војеводе

854 9. Женидба књаза Данила. Почетак: Фала Богу, фала великоле

264 10. Бој на Граховцу. Спјевао сердар Буко Срда

новић.
Почетак : На хиљаду и осме сшошине

808

11. Бој на Граховцу.

Почетак : Диван чини Цар-Ошмановићу ... 349 12. Похара Колашина. Спјевао капетан Саво Мар

тиновић.
Почетак : Пију вино два велики змаја

373 13. Похара Колашина. Спјевао Филип Срданов

Дробњак.

Почетак : Вино пију Сриски поглавари.... 401 14. Ударац на царске лађе на Блату. Спјевао сер

дар Буко Срдановић.
Почетак : Вино пију мрки Црногорци

411 15. Ударац Али-пашин на Анјешњане. Спјевао сер

дар Буко Срдановић.

Почетак: Даву чине Подгорички Турци ... 419 16. Смрт књаза Данила. Спјевао Саво Мартиновић. Почетак : Фала Богу, фала великоле

424 17. Туговање змаја на Ловћену. Почетак : Боже мили , чуда великога

445 18. Жалост и радост по смрти књаза Данила. Спје

вао Саво Мартиновић.
Почетак: Господа се окуйила, млади књаже 453

co

« PreviousContinue »