Page images
PDF
EPUB

Честњ. Г. Гаврило Живановић, Обре- Препод. Г. отац Ђенадије Бједов, је

шки.

ром. н. Крупе и парох Биљански,

-

Гаврило Кошарлијћ, Визикки. Гаврило Сечански, Голубиначки, - Глигорије Бајчевић, Сент-Ивански. Давид Марјановић, Маишки, — Димитрије Стефановић, Новосадски, честњ, конс. Бачке прис, и професор у гимназији.

Ђорђије Павшић, Голубићки.
Јанко Петровић, Шабачки.
Јован Живковић, Муачки.

Јован Ненадовић, Јаменски.

Јован Поповић, Ђурђевачки,
Јован Томић, Бијоградски,
Јован Чоловић, у Тепљу.
КостантинАндрејевић, изЗагреба.
Лука Павковић, Пећиначки.
Марко Бусовин, Балачки.

Марко Вукосављевић, из Петрова села; са своим синовима Александром и Младеном, и кћерма Јулианом и Пулхеријом.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

-

[ocr errors]

--

-

Марко Мијатовић, Грчански.

Мијаило Поповић, капелан од Бискупије,

Мојсило Бугарчић, Чурушки. Никола Костић, Керполски. Павле Атанацковић, Сомборски, и у краљ. педагогическом Српском институту кантихема јавн. ред. - Павле Бељански, админ. парохије Гардиновачке.

--

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Партеније Торочица, јером. Драговићки и парох од Плавна. Силвестр Вучковић, род. из Босне, јером. н. Крупе и парох Задарзки. Симеун Илијћ, јером. Драговићки и капелан у Плавну.

Софроније Ћуцић, јером. н. Савине и парох од Каштела новога, Спиридон Милорадовић Алекси, јевић, род. из Ерцеговине, јером. н. Керке и парох Дернишки.

Стеван Видосављевић, парох од Петрове цркве.

ТеодосијеТрескавица,из Далмације, пострижн, н. Керке, парох у Дубровнику.

- Теофило Бошковић, родом из требиња, јером. у н. Дужи.

Теофило Кашић, јером. н. Керке и капелан у Дернишу.

Ћирило Цвјетковић, родом из Боке Коморске, пострижн. н. Савине и јером. у владичином двору у Шибенику.

[ocr errors]

вачки.

Макарије Грушић, јером. н. Савине. Макарије Личина, родом из Лике, јером. н. Крупе и парох Скрадински, Никодим Зелић, јером, н. Крупе и парох Исламски,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Никодим Лазаревић, јером. н. Савине и парох од Мокрана. Никодим Новаковић, јером. Драговићки,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Честн. Т. отац Петар Поповић, Ђакон и учитељ Беочински.

Кирило Николић, ђакон и учитељ

Каменички.

Арад.

Г. Борђије Јанковић, сенатор.
Марко Бабић, трговац.
Никола Клаић, прговац

Беч.

Г. Андрија Белецки, доктор мед. и првога реда љекар у свеопш. бол

ници.

Браћа Владислави.

Гина Вулко.

Димитрије Давидовић, учредник
Српски новина.
Димитрије Тирка.

- Емануил Долежалек, музикус.
Јеремија Гагић, Росијско - импе-
раморски титуларни совјетник.
Јов. Бант. Дрћина, к. к. двор-
ске апатеке Budhalter

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

II. ОСТАЛи људи.

[merged small][merged small][ocr errors]

Јован Демелић.

Јован П. Стојановић.

Никола Лукић, из Новога сада. Племен. Г. Сим. Георг Сина, спаија Одошки и Киздијски и пр.

10.

2.

Г. Стеван Константиновић -Теодор Ивановић Недоба, Росијскоимператорски статски совјешник

и пр.

Теодор Ј. Тирка.

Тома Калиновић, из Земуна.

- Франц Бенедети, к.к. ритмајстор.

Бечеј (нови).

1. Лука Кисић, прговац, са својим сином Димитријем

2.

Бечеј (стари). Племен. Г. Ђорђије от Чокић, краљ. дишмр. Полиског консумеop: ca

своим синовима Гагрилом и Бор-
ђијем.

Г.Исидор Стојановић,трговац, и над-
зирашељ школски; са своим сином
Јакобом.

Племен. Г. Симеун от Гавањски,
краљ. дишмр. Полиског сенатор, и
славне вармеђе Бачке асесор.

Бијоград (у Србији).
а) Jего Високородије верходни кнез
и правитељ народа всеја Сербији
Господар Милош Обреновић

Јосиф Сулик.

Мијаило Бојаџија, Грчки учител. -Милосав Здравковић,кнез Ресавски. Наум Георг Чаппо. — Павле Маринковић,кнез у Бијоградској наији.

Павле Сретеновић, дјејсме. ЧА. правителства.

Б) Писари.

Антоније Петросин, толмач, и општенародни писар.

Лазар Поповић, писар код народног правителства.

2.

6) Кнезови и остали господари. Племен, Г. Вунца Вуличевић, дјејствим. член правителства и оборкнез нанје Смедеревске Димитрије Георгијевић, дјејств. член правителства, толмач, и аз. надар општи прихода Јован Миоковић, дјејств. чл. правим. и општенародни секретар. Матија Алексијев Ненадовић прома, обор-кнез у Ваљевској наији 10. Милоје Теодоровић, дје сив. чл. правителства и обор-кнез наије Јагодинске.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

3.

2.

Максим Ранковић, писар код на родног правителства.

Павле Теодоровић, Берховнога кнеза писар.

Тома Станимировић, Српски полномощника у Цариграду писар.

г) Трговци.
Г. Василије Пропи, Рада

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Дубровник.

Г. Васиљ Бошковић, прговац, родом из Требиња

Смоца.

- Васил Обрадовић, м.р.из Требиња.
Ђорђије Лазаревић,
Јован Драшковић,
Јован Ковачевић,

[ocr errors]

Требиња. Мостара.

Мостара.

- Јован Герини,
Лазар Вуковић,
Лука Ристић,
Мијаило Вуковић,

Требиња.
Требиња.

Миjат Митровић,

Никола Перин,

Требиња. Требиња. Мостара. Требиња. Бара у Ар

Никола Черо,

Петар Дабиновић, наутској.

Бара у Ар

Петар Павловић, наумској.

- Ристо Јоанновић Скар, - Сарајева. Ристо Марчета, - Мостара,

Симеун Комненовић, - Требиња.
Стеван Ковач,

Требиња.

Требиња.

[ocr errors]

[ocr errors]

Гаврило Гавриловић, прг.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

)

[ocr errors]

Теодор Гојшина,

Тома Вукојевић, Трипко Мичић,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Загреб.

Г. Кирило Сукњанк, прг. Косманшин Мировић, прг. Мировић и Поповић, пргг. Христофор Станковић, прг.

Требиња. Мостара,

Задар.

Г. Мијаило Теодоровић, трговац, радом из Сарајева.

Земун. Г. Василије Василијевић, прговац.

-

Г.Басилије Лазаревић,бургермајстор.

Љубљана.

. Димитрије Симић, ђак из четврте Г. Валентин Водник, свештеник и

Латинске школе.

— Димитрије Фрушић, доктор ме

[ocr errors]

дицине.

Мијаило Павковић, прговац Пинцер, ритмајстор, и стратски совјетник. Франц Червенка, к. к. ценералфелдвахтмајстер, ордена Леополда II.кавалер и комендам Земунски. Ја за к. Г. Јован Георгијевић, прговац. Јован Симоновић, учитељ.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

,

Карловци (Горњи).

маги

2.

[blocks in formation]

Митровица.

Ђаци из Њемачке школе.

Аврам Дробац, из Шашинаца, ђак из Српске школе. Стеван Миловал, ђак из Српске

школе.

Млеци.

Г. Андрија Иванишевић Радоњић, ћ. к. морскога пјешачкога батал. у Млецима мајор, родом из Цетиње из Црне Горе.

Антоније Михановић от Петропоља, ћ. к. делегациалнога војничкога суда у Падуи капетан . абдитор, племић Рватски из Загреба. Божо Кнежевић Ђикановић, компанија градско-Млетачки стража капепан-командант, грађ. Коморски, из Црне горе из Грађана. Василије Лубардић, великокуп. и грађ. Млетачки, из Ерцега Новога. Герасим Камурић, ћ. к. пенс. под. и гвоздене круне кавалер, из Рисна у Луци Которској. - Ђорђије Живковић, К. к. пенс. мајор, из Новог Ерцега у Луци Которској. Јован Кујунџијћ, прговац, из Ливна у Босни.

ПОЛКОВНИК ,

[ocr errors]

професор.

Барон Зигмунд Зоис от Едʌштајн Јаков Жупан, свештеник, доктор богословије и професор.

[merged small][merged small][ocr errors]

Јован Матишоровић, морски капеман, из Ерцега Новога.

Јосиф Завршник, при . к. Млет. власти морској капетан-авдитор, из Ријеке у Илирији

Т

Матија Липовац, великокупац и грађ. Млет, из Цуца у Црној гори. Павле Соларић, књижевник, из ве. лике Писанице близу Бјеловара у Рвапској

Петар Обиловић, морски калемаи, великокуп, и грађ. Млет, из Ерце, га Новога.

[ocr errors]

Г. Спиридон Шутовић, адвокат Ко- г. Иван Квеквић, Одески прве гил

дије трговац

5.

Иван Магазиновић

5.

Лука Бесар

Марко Андрић

морски.

- Христофор Цвијетовни, великоку. пац и грађ. Млет, из Ерцега Новог.

- Фредерик граф от Гилфорд, из Лондона.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

.

[blocks in formation]
[ocr errors]

-

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

Ђорђије Поповић, Пошискога диш, мрикма фишкал.

2.

2.

адвокат.

2.

Мијаило Вишковић, адвокат. Мијаило Јоанновић, прг. Петар от Бенковски, таб. адвокал, и славн. ком. Барш. лаб. суд. прис.

Христофор Гершић, прг.

П р а г (Златни).

Г. А. Ђурковић, ћ. к. капетан у пјешачкој рег. кнеза Рајс-Грајца. Јосиф Добровски.

Игњатије Станковић, прг.

Јован Трифунац от Башфе, закл.

Радгона (у Штајерској).

Г. Петар Даинко, свештеник.

О де с.

Рума.

Г. Ђорђије, Милановић, Одески дру- Г. Андрија Георгијевић, трговац.
не гиљдије трговац
Ђорђије Демешер, трг.

2.

« PreviousContinue »