Page images
PDF
EPUB

Честь. Г. Гаврило Живановић, Обре- Препод. Г. отац Ђенадије Бједов, је

[blocks in formation]
[ocr errors]

Јован Поповић, Ђурђевачки,
Јован Томић, Бијоградски.
Јован Чоловић, у Тепљу.
Костантин Андрејевић, из Загреба.
Лука Павковић, Пећиначки.

Марко Бусовић, Баљачки.

Марко Вукосављевић, из Петрова села; са сБОИМ СИНОВима Александром и Младеном, и кћерма Јулианом и Пулхеријом.

Марко Мијатовић, Грчански.

Мијаило Поповић, капелан од Бискупије,

- Мојсило Бугарчић, Чурушки. Никола Костић, Кертолски.

- Павле Атанацковић, Сомборски, и у краљ. педагогическом Српском институту катихета јавн. ред. Павле Бељански, админ, парохије Гардиновачке.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

ром, н. Крупе и парох Биљански, Исаије Омчикус, јером. н. Крупе и парох Шибенички.

- Јаков Маринчић, јером. н. Керке и парох Косовски.

- Јанићије Радиновић, јером. Драговићки и парох Загорски.

- Јосиф Троповић, јером, н. Савине и парох од Топле

[ocr errors]

-

Леонтије Павковић, парох Обро

вачки.

Макарије Грушић, јером. н. Савине. Макарије Личина, родом из Лике, јером. н. Крупе и парох Скрадински, Никодим Зелић, јером, н. Крупе и парох Исламски.

Никодим Лазаревић, јером. н. Савине и парох од Мокрана.

Никодим Новаковић, јером. Драговићки,

Партеније Торочица, јером. Драговићки и парох од Ллавна. Силвестр Вучковић, род. из Босне, јером. н. Крупе и парох Задарзки. Симеун Илијћ, јером. Драговићки и капелан у Плавну.

Софроније Ћуцић, јером. н. Савине и парох од Каштела новога,

Спиридон Милорадовић Алексијевић, род. из Ерцеговине, јером. н. Керке и парох Дернишки.

Стеван Видосављевић, парох од Петрове цркве.

Теодосије Трескавица, из Далмације, пострижн, н. Керке, парох у Дубровнику.

Теофило Бошковић, родом из Требиња, јером. у и. Дужи,

Теофило Кашић, јером н. Керке и капелан у Дернишу.

- Ћирило Цвјетковић, родом из Боке Которске, пострижн. н. Савине и јером. у владичином двору у Шибенику.

ж) ђакони. Честн. Г. отац Пахомије Бусовић. Бакон Шибенички.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Јосиф Сулић.

--

Наум Георг Чаппо.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Мијаило Бојаџија, Грчки учитељ. - Милосав Здравковић, киез Ресавски.

Никола Лукић, из Новога сада.

Племен. Г. Сим. Георг Сина, спаија Одошки и Киздијски и пр.

Г. Стеван Константиновић

10.

2.

[blocks in formation]

Племен. Г. Ђорђије от Чокић, краљ.

- Павле Маринковић, кнез у Бијоградској наији.

[merged small][merged small][ocr errors]

Павле Сретеновић, дјејстЕ. ЧА. правителства.

Б) Писари.

Антоније Петровић, толмач, и општенародни писар.

Лазар Поповић, писар код народног правителства.

Максим Ранковић, писар код на родног правителства.

Павле Теодоровић, верховнога кнеза писар.

- Тома Станимировић, Српски пол номощника у Цариграду писар.

г) Трговци.

диште. Потиског консултор; са Г. Василије Прошић, из Раша

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

[ocr errors]

Барон Зигмунд Зоис от Едлштајн - Јаков Жупан, свештеник, доктор богословије и професор.

Митровица.

Ђаци из Њемачке школе. Аврам Дробац, из Шашинаца, Бан из Српске школе.

Стеван Миловац, ђак из Српске

школе.

Млеци.

Мле

Г. Андрија Иванишевић Радоњић, к.к. у морскога пјешачкога батал. цима мајор, родом из Цетиње из Црне горе.

[ocr errors]

Антоније Михановић от Петропоља, к. к. делегациалнога војничкога суда у Падуи капетан - авдитор, племић Рватски из Загреба.

Божо Кнежевић Ђикановић, компанија градско-Млетачки стража капетан - командант, грађ. Которски, из Црне горе из Грађана.

Василије Лубардић, великокуп. и грађ. Млетачки, из Ерцега Новога. Герасим Катурић, ћ. к. пенс. подПОЛКОВНИК , и гвоздене круне кабалер, из Рисна у Луци Которској. - Ђорђије Живковић, ћ, к. пенс, мајор, из Новог Ерцега у Луци Которској. Јован Кујунџијћ, прговац, из Либна у Босни.

- Јован Матишоровић, морски капетан, из Ерцега Новога.

[ocr errors]

Јосиф Завршник, при ћ. к. Млет. власти морској капетан - авдитор, из Ријеке у Илирији

Матија Липовац, великокупац и грађ. Млет, из Цуца у Црној гори. Павле Соларић, књижевник, из велике Писанице близу Бјеловара у Рватској

Петар Обиловић, морски капетаи, великокуп, и грађ. Млет, из Ерцег га Новога.

Г. Спиридон Шутовић, адвокат Ко- Г. Иван Квеквић, Одески прве ги

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Дије трговац

5.

[ocr errors][merged small]

5.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Петар и Павле Радановићи, синови Г. А. Ђурковић, ћ, к. капетан у пје

трговачки.

Симеун Јоаннов - Јанковић, син трговачки.

Тимотије Димитријевић, прг.

- Ҳариш Атанасијевић, шрг.

Одес.

шачкој рег. кнеза Рајс - Грајца. - Јосиф Добровски.

Радгона (у Штајерској).

Г. Петар Даинко, свештеник.

Рума.

[blocks in formation]

Ђорђије Демешер, шог.

Г. Ђорђије, Милановић, Одески дру- Г. Андрија Георгијевић, прговац.

не гиљдије трговац

« PreviousContinue »