Page images
PDF
EPUB

Masama, f. der(Binder-) Schlägel,tudicula: Mâлка, f. das Bret, auf dem der Hanf abgeklopft wird, frangibulum pro can

nabi.

Маљо, m, vide мањо.

Mâ ma! Laut, um die Kuh herbeizuloden, sonus alliciendi vaccam. Máma, f. hyp. ♥. мamи. Мамаљуга, f. vide качамак. Maмay, мшa, m. der Köder, esca. Mamurys, m. ein erdichteter Vogelname zum foppen, q. d. quae alliciat anum: А. Шma je mo (wima mо дречи у мраку, у шуми) ? Б. Мамигуз; бјежи, бјежи. Mампп, на, но, der Mama, matris. Máмнши, им, v. inpf. locken, allicio: Maмидa, f. dim. y. Mama. Мамичин, на, но, бес мамица, matris: Máмbênе, n. das Locken, allectio. Mamy same, n. das Spornen, incitatio. Mамузаши, ам, v. impf. spornen, addo calcar.

Maаmyзe*, f. pl. die Sporén, calcaria. Мамуран, рна, но, vom Naude nоф benebelt, qui crapulam nondum exhalavit.

Мамурлук *, m. die Nachwehen des Raus fches, dolor capitis cet. a crapula: paзбити мамурлук, Die gameken Des Rausches (wieder durch Trinken) vertreiben, crapulam discutio bibendo. Máнa, f. Fehler, Tadel, vitium: немa мане на њему никакве, er ift ohne Fehl. Manacmip, m. vide нaмacing (mit al len Ableitungen). Мангулац, гулца, m. eine urt leit mäft= barer Schweine, genus suis altilis. Mангулuua, f. eine Art leicht mäßtbarer Saue, genus porcae altilis. Maнryрa, f. eine Art Münze, numi ge

nus ; нема ни мангуре. Манда, f. Frauenname, nomen feminae. Мандал *, I. велика кључаница преко цијели врата, дег Sherriegel, ve

ctis portae.

Manapa, f. ein Gericht von Schmals;
Mehl und Wasser, cibi genus.
Мандра, f. vide cтaн г.
Manaya, f. Frauenname, nomen fe-

minae.

Máни* (коме биши), indecl. neidig, invidiosus: нијесам му мани. Копи је мани, био ми у најму. Манисами, нишем, v. impf. чему; HAH KOMе, auszusehen finden, reperio quod reprehendam. маниm, mа, mo, dumm; stupidus ; будало манита! Манић,

m. eine Art kleinen Fisches, pis sciculi genus

Maнmиja, f. der Mönchemantel, palliuin monachi.

Maнmopoc, m. ein Mönchsmantel, pallium inonachi.

Манути, нем, v. pf. cine Semegung machen, schwingen, stringo. Манушисе, немсе, v. г. pf. 1) что, ei= ner Sache begeben, desero rem. 2) sich aufmachen, itineri se dare: ,,Па се ману преко поља, Као зв'језда преко неба Maí, qußer, ausgenommen, nisi, excepto quod-:

„Ту ми седи младо момче „Накићено, наређено, Mажкáɛaше, n. das Umstehen (des Vies ,,Мањ што није ожењено — Мањкавати, ам, hes), mors bestiae:

v. impf. umstehen Maькашш, aм; v. рf. umstehen, verres (vom Viehe), mori (de bestia). cken, mori.

маове

>

Maшмa, weniger, minus. Мањо, m. vide маљеница. Маови, m. pl. 3. 2. боли ме глава на auf Augenblicke, stoßweise, punctim, identidem. Mаовина, f. das Mos, múscus. Mápa, f. 1) hyp. v. Maρпja. 2) шaрeйа 6убuna (österr. Frauenkäfer und Mas rienkäfer, train. божjи волеk). Мapa3*, m. ¿. 23. мараз на срцу, er ift innerlich krank (man sieht äußerlich keine Ursache seines Uebelbefindens), malo intestino laborat.

Mapama, f. das Tüchel, Tuch), sudarium:
Mарамиша, f. dim. 1) das Tüchelchen;

sudariolum, 2) bei den Lammern das
Talg der Ingeweide, sebum intestinuni
bestiarum:

Mapвa, f. (coll.) das Bieh, pecudes;
Марамчина, f. augm. v. марама.

pecus.

Марвени, на, но, н. п. вашар, Biel.,

pecuarius.

Марвинче, чета, п. дав 2iеs, pecus
(pecudis), bestia,

Maprema, m. (cm.) eigner Name einer
Kanone, nomen proprium tormenti:
„Док ми гледа Крњо на Земуна,
,,А Маргета на Врачар на поље —
Маргетан, m. (у Сријему, у Бачк: и у
Ван.) der Marketender; lixa; nundina
tor castrensis.

Mаргеmаниja, 1. die Marketenderin

nundinatrix castrensis,

Maprèmâncкй, ка, Kо; 1) Marketender; lixae. 2) ady. wie ein Marketender, imore lixae.

Mapene, n. das Kümmern um eiÿâð þ

sollicitudo.

Mapuja, f. Marié, Maria;

N

Марица, f. dim. 9. Марија.
Маринка, f. Frauenname, nomen fe-

minae.

за

Маринко, m. Manu name, nomen viri. Марити, им, v. impf. за кога, што, фümmen um etmaß: не мари за мо, curo. Марица, f. 1) dim. 9. Марија. 2) вода (у Косову?):

„На Марицу бијелити платно „Окрећесе низ воду Марицу Maрjoн, m. Mannsname, uomen viri. Марјан, m. 1) (у Србији кажу Каур

ски) ber etebgehner, numus 17 ruciferorum (Mariae imagine insignis.) 2) eine Münze von 10 Para's, numi Turcici genus.

[ocr errors]

Маркић, m. dim. v. Марко.
Мірко, м. Жarr, Marcus.
Mpma, f. Frauenname, nomen feminae.
Mipmaн, m. Martin, der gewöhnliche

Name des Tanzbären, Martinus (ita vocant ursum saltare edoctum): дед’ поиграј мој мартине! Масан, сна, но, vide мастак. Масла (gen. масала), n. pl. as gemeib. te Del, Die legte Delung: светили (сејештали) му масла. Маслен, на, но, i maljig, fett, pinguis, pinguedine imbutus", н. п. руке. Маслени, на, но, н. п. лонац, фтálý, butyri. Маслењак, m. m. j. лонац, или ћуп, der Schmalztopf, olla, in qua butyrum liquatum.

Маслина, f. Der Delbaum, olea.
Маслинка, f. bic Dlive, olea, oliva.

Масло, п. 1) Das chmals, butyrum liquatum. 2) vide цицаа. 3) све је Що Његово масло, Beranlajjung, ille autor est: и my има Његова масла; ни то није без егова ма

сла.

Mácниa, f. eine Strieme, blauer Flecken,

vinex.

Масногуз, m. Der Gourmand, liguritor, homo delicatus.

Масн’гуз, за, 30, lederhaft, delica

tus.

Macm, f. 1) das Schmalz, geschmolzenes Sett, pinguedo liquata.t) Salbe,unguentum, adeps. 3) човек црне масти, (Farbe), atri coloris. Мастан, сна, но, fett, pinguis. Мастило, п. (у Сријему, у Бачк. и у

Бан.) Die inte, atramentum. Мастити, им, v. impf. mit Sett be. schmußen, pinguedine imbuo. Mámа, m. (Рес. и Срем.) vide Mamo. Mamapa, f. Art Tshutura (Weingefäß),

vasis vinarii genus:

Додаје му чашу и мамару

Mameрeе, n. die Begrüßung als Muts ter, salutatio pro matre. Матерешина, f. augm. . мати. Материн, на, но, бес Mutter, m

tris.

Матери, им, v. impf. žu einer fac gen: Mlutter! saluto matrem. Материца, f. cie Mutter, Bärmutter, der Mutterleib, matrix. Материце, f. pl. Празник, који сеагда пада у другу неђелу пред Божић (а у прву пред оце). Малерице су као женско к рсно име: зато је обичај у очи материца (или на материце у јутру) везати све жене, које су се мајке назвале: неке вежу за ногу без шале, а пред неке само донесу уже, или (по варошима) пантљику, или гајман, па већ оне знаду шта је мо и морају се откупљивати: орасима, сувим шљивама, јабукама", ракијом, лијепом вечером и сјутрадан ручком.

Мами, мере, f. vide мајка; жиса ми је мати (i. e. Du biit glüdlid) begrüßt man den, der eben noch rect fommt um allenfalls, menn er will, mitzuipeifen.

Матија, m. tathias, und Matt äus. Матијаш, m. Mann name (von Mameja), nomen viri. Матијца, m. dim. . Матија. Mamuna, f. 1) die Bienenkönigin, -pum dux, regina. 2) Der Ehalmeg, me

dius alveus fluminis:

[blocks in formation]

Маћедонски, ка, ко, масе𐐨onifd), macedonicus.

macedonisch,

Маћи (говорисе и макнути), макнем,
V. pf. rücken, moveo.
Маћија, f. cf. макаа.

- Макисе (говоре и макнушисе), мак-
немсе, v. г. pf. rüden, moveor.
Mayk, m. das Miau! vox felis.
Маукање, п. да3 Mtauen, mutitio felis.
Маўкати, учем, v. impf. miauen, mutio.
Маўкнути, нем, v. pf. ein Miau mа.

chen, mutio.

Мауна, f. ðie фote, siliqua, folliculus. Маунање, да8 Belommen Der Gdoten, das Hülsen, folliculorum apparitio. Маунашисе, насе, v. impf. н. п. гра, bülfen, Julien befommen, folliculos accipio.

Мауница, f. dim, v. мауна. Mai! Laut, um die Kaße zu rufen, sonus vocandi felem: мац мацо мац! Мáца, f. 1) hyp. 5. мачка, Das Räk. Фен. 2) трава, пито се њом мажу кошнице кад се poj cmpeca, vide матичњак 2. 3) кад се рој вата, или саћерује у кошницу, онда се Виче: сјед мацо! сјед мацо! сјед' мацо, сједо u ja. 4) (Die Flode der Beibenblüte) Das Rägden, (floccus) iu

lus.

Мацаем, ма, то, н. п. крава, Fatenferbig, coloris felini.

Мацење, п. даs Berfen (von der Kage), partas felis.

ка,

Майиши, им, v. impf. m. ј. мачка,
Junge werfen (von der Nage), pario.
Манимисе, цисе, v. impf, m. ј. мач-
merfen (von Der Rage), pario.
Мацоња,
m. Bo мaцаст.
Мацуља, f. крава мацаста.
Mau, m. das Schwert, ensis.
Мачад, f. (coll.) vide мачићи.
Мачак, чка, m. ber Rater, catus, fe-

lis mas.

Мачва, f. једна кнежина Шабачке наије (између планине Цера и вода Саве и Дрине). Мачва је сва равна као и Бачка, само што је зарасла у шуму. У Мачви могу бити добре свиње, говеда, коњи, а особито шеница (ниђе се у Србији не једе шеничан љеб мако у себицу, као у Мачви); али нема текућије вода, него људи све пију бунарску воду (осим оније села, која су поред Саве и поред Дрине). Приповиједају, да је Кнез Лазар питао Мило ша Обилића (кад је дошао да иду на Косово): ,,Камо ми Милошу Мачвани ?" А он му одговорно : Осмали, честити кнеже, да крче и да сију шеницу" Онда Лазар ре

---

као:,,Еда Бог да, све крчили, а све Мачва у трњу лежала; а штогон спекли, све Турцима у биједу дали" Мачва је била (до 1804 год.) мај богатија кнежина у Србији, него је ови година погажена и оплијењена. ,, Равна Мачва бијела погача Мачванин, m. einer aus der miatfmma. „У богатој и поносној Мачви Мачванка, f. eine aus Der Matima. Мачвански (и Мачвански), ка, ко, Маче, чета, n. ber junge Sater, cayon Der Мачва. Мачемина, f. augm. у мачка. Мачина, f. augm. v. мач. Мачићи, m. pf. (coll.) Die Jungen ber Rage, catuli felini. Мачица, f. dim. Das Rätden, felicula, felis parva.

tulus felinus.

Мачјак", m. Der Ragenbred, Roth, ster

cus felinum.

Мачји, чја, чје, Sagen., felinus. Мачка, i nase, felis. 2) дрва криво, што стоји преко рудице Мачкодер, m. ber Kagenidinber, exco(код плуга).

riator felium.

Мачурина, f. vide мачешина.
Maчap*, m. der Madjar (Unger), Un-

garus.

Маџарење, п. veb ungrifiren, mutatio
in Ungarum.
Маџарија, f. ber Kaiferbulaten, aureus

ungaricus.

Маџарија f. (coll.) (tas Bemoger?) Die

Маџар.

Madjaren, Ungari.
Маџарина, f. augm. v. Mauap.
Маџариши, им, v. impf. jum Ma
dichar machen, facio esse Ungarum.
Маџаритие, имce, v. r. impf. jid vers
ungern, abire in Ungarum.
Маџарица, f. bie Manjarin (Ungerinn)
Ungara.

=

Маџаркиња, f. н. п. сабља, бес Ип ger Gäbel, acinaces ungaricus : „И док ми је сабље маџаркиње Маџарска, f. bas mavi arenland, un Маџарски, ка, ко, 1) ungrifd, ungern, Ungaria. garicus. 2) adv. ungrisch, ungarice. Маџаруша, f. m. j. шљива, дiе gemeis ne blaue 3metidite, prunum (ungari cum), cf. пожешкиња. Маџарче, чета, п. дer junge unger, adolescens ungarus.

Маџун*, m. 1) bie Catmerge, electuarium. 2) ein dergleichen Gericht, ci. bus (electuarius).

vide ватраљ.

,

Маша*
Маша, . Das Jehlen im aнање - Spiel,
error in ludo бакање,

Na

Маша, m. (Рес. и Срем.) vide Машо.
Машала*, f. Die Fadel, fax.
Машање, п. даs Breifen in etmas, im-

missio manus.

Машамисе, амсе, v. r. impf. greifen,
immitto manum.

Маше*, f. pl. Die Feuerzange, forceps.
Машимисе, имсе, v. r. pf, hineingrei=
fen, manum immitto.

Машице, f. pl. dim. v. маше.
Машко, m. Mann name, nomen viri.
Машлија, f. (у Сријему, у Бачк. и у
Бан.) Die ma me, macula, nodus.
Машљиков, ва, во, von evonymus eu-
ropaeus Linn.
Машликовина, f.
Linn.

.

evonymus europaeus Машо, m. (Ерц.) hyp. 9. Марко циò Машко.

Маштрафа, f. ein Glas mit San ha=

bt, poculum ansatum.

Máшkene, n. das Beschmieren mit Fett,

unctio.

Машчина, f. claugr
Машчурина, f. augm. y. маст.
Ме (меј?), меа, m. (Рес. и Срем.) vide
мије.

Me, mich, me (acc. v. ja).
Меана *, f. vide крчма.
Меанисање, n. vide крчмљење г.
Меднисати, нишем, vide крумими 1.
Меанџија“, m. vide крчмар.
Меанџијин, на, но, vide крчмаров.
Меанџијнски, ка, ко, vide крчмар-
Меанџијски, ка, ко, - ски.
Мегдан, m. vide мејдан.
Мегданџија, m. vide мејданџија.
Мед, m. 1) ber Sonig, mel. 2) мед
(нама), vide међу.

Медак, m. Dannôname, nomen viri.
Медар,
MeДap, m. der Honighändler, mella-
rius.

Медарница, f. bie Scnigftube, officina

mellaria.

Медвед, m. (Рес. и Срем.) vide me

ђед.

Медведак, шка, m. (доле преко Мо-
раве) vide ронац я.
Медведина, 1. (Рес. и Срем.) vide Me-
ђедина.
Мед
дведица, f. (Рес. и Срем.) vide Me-
ђедица.
Медведник, m. (Pec. и Срем.) vide

,

Међедник.

Медведов, ва, во, (Рес. и Срем.) viде међедов. Медвеђи, ђа, ђе, (Рес. и Срем.) vide међеђи. Мед кање, n. Das Miebet = Kufen, excla

matio medet.

Медеками, дечем, v. impf, mebet cus fen, exclamo medęt.

Мед

Meh

392

Медекнути, нем, v. pf. mevet rufen, exclamo medet.

Меден, на, но, Sonigs, mellitus.
Медењак, ш. 1) m. j. прстен, cin

gelber Ring von Bronze, anulus ae-
neus. 2) медењаци, Honigtuden, pla-

centae mellitae.

Медêm*! Mušruf eines fterbenben Turo

fen, exclamatio turcae morientis. Медија, f. Dedina (?), Medina: „Кад устане кука и мотика, „Биће Турком по Медији мука Медими, им, v. impf. mit Sonig vee

füffen, condio melle, mellio, Медии, на, но, bonigfüg, mellitus : „Капетане моја медна уста Медљање, п. баб Derfumen mit so nig, mellitio. Медњаци, њака, m. pl. поток и брМедљаши, ам, vide медити. До у Јадру, између села Тришка и Клубаца :

„Од Медњака ме до Копривњака Медо, m. hyd. von међед: „Сити бисмо и још бисмо, ,,Прде медо побјегосмо; „Да бијау стари „у гаће би срали. Медовина, f. Der Weth, mulsum: слаш

ко као медовина;

,,С вечера ме вином умивале, ,,У по ноћи слатком медовином Медоња, m. Name für einen Dojen,

nomen bovis (an den meheд denkend?). Медуља, f. Rubname, nomen vaccae. Међа, f. 1) Die Grenje, terminus, li

mes. 2) das Gebüsch, fruticetum : ,,Епо мајко из међе међеда Међед, т. (Ерц.) ber Bät, ursus. Међедина. 1. Ерц.) 1) bie Бárengaut polis ursina, 2) augm. v. међед. Међедник, m. Derg in Serbien Међедица, f. (Ерц.) vide мечка. Медов, га, ђу Ваљевске и Ужичке наије). Међеђи, ђа, ђе, (Ерц.) 3ären=, ursiво, (Ерц.) arena,

изме

ursi.

nus.

confi

Међење, n. 1) bas ungrängen

nium. 2) das Begränzen, limitatio. Mehep, adv. folglich, also, igitur, ergs: међер обила мајка родила јунака (cf. обил). обни Међипи, им, v. impf. 1) angrangen. conterminus sum, 2) begränzen, tem pono.

lami

МЂица, f. dim. 9. међа 2. Међудневица(међудневица),f. онемен Mohy, zwischen, inter. неђеље дана, између госпође мање и велике (од 15. Августа до 8. Cez шeмвриja), die Zeit zwischen die

beiden Frauentagen, temporis inter utrumque festum B. M. V. intervallum. Међудневички (међудневички), ка, н. п. јаја, јагоде (мо жене остављају лијека ради). Мезгра, Ғ. бес Вaumjaft, succus arbo

ко,

ris.

,

Мезе*, зема, n. ber 3ubig, 𐐨аз 3ubei.
Ben, quod comeditur, posteaquam bi-

beris :

„А лијевом мезе му додаје Мезево, п.

„Па не иди бијелу Будиму, „Већ ми ајде на Мезево равно ,,На Трушину на воду студену „Када дођеш у поле Мезево, „Живо пређи у Голеш планину - Мезетими, им, v. impf. žubeißen,

[ocr errors]

si

mul comedo.

Мéзил *, m. Die reitenbe Port, tabellarius publicus equester. Мезилана *, f. bas Northaus, domus cursus publici.

Мезилски, ка, ко, 1) soft., cursus publici. 2) alò Courier, more tabellari publici equo vecti. Мезалџија m. vide мезулџија. Мезимац, мца, m. (у Сријему, у Бачкој и у Бан.) vide мљезинац. Мезимица, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) vide мљезиница, Мезул, m. vide мезил. Мезулана, f. vide мезилана. Мезулски, ка, ко, vide мезилски. Мезулџија*, m. Der Poßthalter, cursus publici curator. Mej, m. cf. me. Мејдан *, m. мјесто, ее Wlak, forum; мејдан дијелиши, Dueliten, puguam

ineo.

[ocr errors]

Мејданџија *, m. Der Kämpfer, pugnator. Мек (comp. мекши), ка, ко, viđe Me

кан.

Мека, f. bas löden ber gämmer, balatus agnorum :

„Стоји мека јањац’ за овцама Мекан, на, но, wei, mollis. Мекање, п. даô bloden ver gammer,

balatio agnorum.

Меками, мечим, v. impf. böđen, balo. Мекиње, f. pl. Die Eleven, furfur. Ky

пио би га за мекиње. Мекнули, нем, v. impf. weid werben,

mollesco.

Мекнути, нем, v. pf. cinmal blöđen,

edo balatum.

Мекопуш, та, то, п. j. коњ, који је мако слаб, да му узда на глави, или колан на трбуу, одма начини pany, ein zärtliches weichliches Pferd, дав Peine Strapaze aushält, equus mollis, delicatus,

Mekoma, f. die Weichheit, mollities.
Мектербаша*, m. be a pelmeifter,
magister concentus.
Мектерин*, m. Der Mufifant, sympho-

niacus.

Мекоуст, та, то, м. ј. коњ, који се боји узде, weidmäulig, equus oris mollis.

Мекуша, f. јабука промрзла, или гњила крушка, meider upfel ober Birne, malum aut pirum mite (molle). Мекушац, шца, m. рак кад се свуче y пpоzeke, der Krebs, der sich ge= häutet hat, cancer qui cutem posuít (ideoque tenerior est). Мекшање, п. Dag Grmeiden, mollitio. Мекшати, ам, v. impf. erweichen,

mollio. Мекшина, f. vide мекота. Мела, f. Die Dliftel, viscum. На којој се дијесци нађе мела, под оном лијеском има гуја с драгим каменом на глави, или још Бог зна каково друго благо поред ње (мако приповиједају: зашто се мела ријепіко налази на лијесци ?). Меле3*, m. ber 3witter (Dulatte), hibrida von Menschen und Thieren. Мелем*, m. даš Nflafter, emplastrum. Мелица, f. dim. v. мела. Мељ, м. бес бopfen, humulus lupulus

Linn.

Мељава, п. мas gemablen wirð, quod molitur: нема мељаве (говоре у Сријему, кад нема воденица шпа да меље).

Мељавими, нм, v. impf. (см.) сf. по

мелавиши.

Мељевина, f. bie Sopfenfraude, frutex
humuli lupali Linn.
Мељиво, n. vide мељава.
Мемла *, f. (cmı.) :

,, убила га мемла од камена
Мена, f. (Рес. и Срем.) vide мијена.
Менђеле*, f. pl. Die Preffe, prelum.
Мењање, п. (Рес. и Срем.) vide мије.

њање.

Мењати, ам, (Рес. и Срем.) vide мијењати.

Мéови, m. pl. (Рес. и Срем.) дег 51 -,
febalg, follis. cf. мије.
Mepa, f. (Pec. и Срем.) vide мјера.
Mepa, f. hyp. v. мерица.
Мерање, п. даб хафs ziehen, ductus

cerae.

Мерами, ам, v. impf. m. ј. восак,
Wachs ziehen, duco ceram.
Мердивене *, f. pl. die Leiter, scala.
Мерење, п. (Рес. и Срем.) vide мje-
Мерими, им, (Рес. и Срем.) vide mje-
рење.

рипи.

« PreviousContinue »