Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

г. Јован П, Живковић из Шимуноваца, трговац

Ранца Миловановић из Пожаревца (у Србији), тргов.
Владислав Терзијћ из Бура, трговац
Константин с. Георгијевић из Митровице, трговац
Адам Х. П. Адамовић Грк на Митровице, трговац .

[ocr errors]
[ocr errors]

1 1 1 1

Ердевик.

Благор. Г. Борђије: от Новић, солгабиров .

Жабаљски Протопресвитерат.

(од г. Борђија Кирјаковића из Ног Сада). Преч. Г. Максим Папић, прота Жабаљски, чест, конз.

Бачк, асесор
Чест. Г. Василије Стојадиновић, парох Чуружки

Максим Миловановић, парох Чуружки

Дамјан Гавриловић, парохије администратор
Благор. Г. Теодор Јовановић, ћ, к. капетан .
Пошт. Г. Александер Доловац, економије каплар

— Василије Букић, економије каплар •

Теодор Сарајлић, трговац, житељ Жабаљски
и гражданин Новосадски
Петар Цветић, трговац .
Ђорђије Петровић за сина Александра уче-

1 1 1 1 1 1 1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

ника

1

Загреб.

(од г. Вјекослава Бабукића).

1

његова Ексцеленција Господин Ђурађ Хаулик, епн

скоп Загребачки и намјестник бански, за своју књиж

ницу од све три књиге по . Његова Пресвјетлост г. Гроф Јанко Драшковић Гра

кошћански, њ, . кр. Величанства коморник и

внтез реда св. Стефана Пресвијетла Госпоjа ГроФица Фрања Драшковић рођена

бароннца Кулмер, дама од реда звјезденога

3

.

3 1

1

.

1 1

1

1

Његова Пресвјетлост г. Никола Зденчај од Захромић

града, врховни жупан вармеђe Загребачке — Зденчај Александер од Захромић града, сл, вармеђе

Крижевачке поджупан г. Зденчај Едварт од Захромић-града, краљ, судбенога

стола краљевина: Хорватске,Славонијен Далмацније

присједник
— Ожеговић Метело од Барлабашевца, сл, варм, Варажд.

велики биљежник
Мерзљак Никола, опат и каноник бискупије Модрушке
Мојсес Стјепан, краљ, професор код академије Загре-

бачке и цензор
— Стоос Павао, њег. Ексцел. бискупа Загребачкога

тајник н присједник судб. стола сл, варм. Вараж-
динске и загребачке
Гај Људевит, др. и присједник судб. стола варм.

Варажд. и Загребачке
— Жерјавић Фердинанд, Фишкал

Гвоздановић Данијел, судбени чиновник у Задру:
Микулић Јосип, ФHшкал
Буњевац Иван, биљежник сл, вармеђe Загребачке
Вукотиновні Људевит, биљежник сл,варм, Крижевачке
Барон Кушланд Драгутин, сл. варм. Крижев, ФHшкал
Млинарић Стјепан, капелан у Леграду
Вакановић Антун, ФИшкал сл, варм. Загребачке
Деметер Димитрија, доктор медицине
Ужаревић Јакоб, доктор медицине
Поповић Никола, трговац
Николић Никола, трговац •
Мажуранић Антун, професор
Мажуранић Иван, ФИшкал.
Сељан Драгутин, префект укр. племићком конвикту

Черни Андрија, кафеција народне каване илирске
Друштво читаонице илирске Загребачке
Друштво читаонице илирске Карловачке
Друштво читаонице илирске Вараждинске
Народни касино илирски Крижевачки
Друштво илирско младежи духовне сјеминншта Загре-

бачкога
Друштво илирско младежи сјемнништа Грчко-католич-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[ocr errors]

[ocr errors]

1 1

[ocr errors]

3 3 3 3

3

Кога .

3

Г, Ференц Јосин, заклети биљежник високога судб, сто

ла банскora

1

г. Јакоповић Габриел, закл. биљ, вис, судб. стола "бан

скога

1 1

1

Госпођа Јосељина Вачи, члан илирскога казалишта
г. Цар Стјепан, високога судб, стола банскога заклети

биљежник и суплир, професор у гимназији Загребач-
кој
Јелачић Балтазар, висока судб, стола банскога закл.
биљежник
Сузанић Гашпар, правник II, љета
Цуцулић Н., правник 1, љета
Тољан Мато, ученик пјесничтва
Котур Василије Павао, трговац у Сиску
Гајшин Аркадије, лајтнант код шајкашкога башали-

1 1 1 1 1

.

она

1

1

1

Бабукић Вјекослав, адвокат ндружтва читаонице илирске Загреб. тајник

(од г. Станка Враза).
г. Кочевар Стјепан, доктор медицине у Почетарску на

ІІтајеру
Волф Антун, жупник код св. Петра у Цељском Ко-

тару на Штајеру
Благородна Госпоjа Драгојла Штаудуарка рођ. плем.

Кризманић, судиња сл, варм, Загреб, у Хорватској
Тумпић Мирко, капелан код мајке Божје Бистричке
у Хорватској. .
Враз Станко, списатељ илирски у Иловцих на Шта-
jepy

1

1

1

1

1

Задар.

(од г. Јеротија Ковачевића). Преч. Г. Атанасије Чурлић, архимандрит Крупски и 1.

богосл. катедре дјејствителни професор Високоуч. Г. Владимир Вуић, вторе богослов, катедре

1

професор Родољубиви г. Анте Кузманић, љекар и Зоре Далма

тинске учредник
Преп, г. Силвестр Вучковић, парох Скрадински

Венедикт Кордић, адм. м. Крупе
Макарије Вукадиновић, адм. Косовски
Јеротеј Ковачевић, адм, Задарски

1 1 1 1 1

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Преп. Г. Серафии Матавуљ, јеромонах ман. Крупе

Дионисије Грушић, адм. Неретваски Чест. Г. Спиридон Маргетић, адм. Дицмански

Спиридон Добријевић, адм, Србнички

1 1 1

[ocr errors][merged small]

Земун.

г. Василије Василијевић, трговац

.

10

Приг.

Благородни Г. Трифун от Младеновић, вел. судац, од

све трн књ. по Библиотека општинска од све три књ. по

1

Јазак.

г. Нестор Гојковић

.

1

Карловци.

његова Ексцеленција високопреосв. и највисокодост.

Господ. Јосиф Рајачи ћ, православни архиепн-
скоп Карловачки и митрополит свега народа Срп-
скога и Влашкога у ћ, к. државама и њ. т. к. на.
Величанства дјејствитељни тајни совјетник

50

[blocks in formation]

Морию. ч, Г. Спиридон Берберовић, парох

1

Москва.

Общество Исторiн и древностей Россійскіхъ

42

[ocr errors]

Нови Сад.

(од г. Борђија Кирјаковића).
Ч. Г. Павле Карано - Твртковић, свештеник из Босне
Високоуч, Г. Вук Маринковић, мед. доктор
Благ. г. Александр Георгијевић, адвокат

Лука Миланковић, адвокат

Стефан от Ненадовић, житарски трговац
Поштен. г. Јосиф Мачвански, избр. општ, член
Висосоуч. г. Лазар Јоановић, соврш, богослов

Теодор Мандић, III, год. права Њемач, у
Бечу слушатељ •

Ђорђије Поповић, права Маџарск. слушат.
Искусњејши г. Павел Симић, академ, молер
Пошт. Г. Јован Малетић, трговац

Ђорђије Авраамовић, чизм. мајстор .
Стефан Угљешић, гостопримац

1 1 1 1 1 1 1

[ocr errors]

1 1 1 1 1 1

оде

ес.

Високородни Г. Платон Симоновић, статски совјетник

и пр.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

Високоблагор. г. Григоријевић, надворни совјетник .
Благор. Г. Драгичевић Никшић, капетан
г. Бурановић Никола, трговац

Бурановић Торђије,
Лучић Матија,
Скулић Михаило,
Перазић,
Милутиновић,
Јелић,

8 1 1 1 1 2 1 2 1 1

« PreviousContinue »